zondag 13 maart 2011

Op naar een Europees Socialisme

Op naar een Europees Socialisme

Syndicalisme of Gilde Socialisme staat voor sociale rechtvaardigheid en erkend het recht van het individu om voor zichzelf en zijn familie te werken zolang dit niet in conflict raakt met het algemeen belang van het Volk. Syndicalisme is een collectivistische ideologie maar laat de weg vrij voor individueel initiatief. Het individu zal worden beschermt en worden aangemoedigd voor de verbetering voor allen. Industrieën die te groot groeien voor beheer door een individu zullen worden gecontroleerd door allen die hierin werken. Syndicalisme staat voor arbeidersmacht over de industrie.      

De grootste prestatie van het Syndicalisme is waarschijnlijk te vinden in Europa. De moderne vorm van Europees Socialisme staat voor de vereniging van Europa op Socialistische basis. Dit is een noodzaak willen we het internationaal kapitalisme overwinnen. Kapitalisme is georganiseerd op een wereldschaal. De lage lonen landen in Azië worden industrieel uitgebuit om grotere winst te genereren dan dat het kapitalisme in het Westen maakt. Tengevolge  verliezen Nederlandse arbeiders hun markten aan goedkope bedrijven in Azië die gefinancierd worden met geld uit Europa en Amerika.

Het internationale Socialisme heeft op alle vlakken gefaald als het gaat om deze dreiging. Nederlandse arbeiders kunnen niet wachten tot de geëxploiteerde Koelies in het Oosten een levensstandaard bereiken die hoog genoeg is om de oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Ondertussen gaat het Kapitalisme door met zijn wereldwijde plannen en ambities, die op een veel grotere snelheid uitbreid en consolideert dan dat een internationale arbeidersbeweging groeit. Daarom neemt het Syndicalisme de meer realistische weg van een Europees Socialisme. De Europese arbeiders hebben een hoog niveau van politieke macht en ontwikkeling bereikt. Zij zijn in staat om regeringen te kiezen die hun wil uitvoeren. Ze hebben een gemeenschappelijke visie op het leven: hun levensstandaard en sociale condities kunnen in een relatief korte tijd tot een gemeenschappelijk Europees niveau worden gemaakt. Door vandaag de dag te verenigen kunnen ze een echt Socialisme bereiken. Dan pas is men in staat om de Westerse uitbuiters van Oosterse Koelies hun winst af te pakken door alle in het Oosten geproduceerde producten van de Europese markten te verbannen en daarmee de eigen markt voor de eigen producten te beschermen. Waar internationale solidariteit een illusie bleek, kan Europese solidariteit in de nabije toekomst gerealiseerd worden.                  

Hetzelfde geld voor oneerlijke concurrentie in Europa zelf. Arbeiderseenheid in een verenigd Europa kan een eind maken aan de lage lonen die worden betaald in veel delen van het continent en op deze manier de oneerlijke concurrentie tegen gaan. Europese solidariteit kan de vicieuze praktijk stoppen die de ene Europese levensstandaard  tegen de ander uitspeelt met als doel beide naar beneden te halen. Door solidair te zijn met alle arbeiders in het continent kunnen Nederlandse arbeiders verzekeren dat hun goederen in alle Europese markten verkocht worden zonder angst voor oneerlijke concurrentie. Europese solidariteit is noodzakelijk als de Nederlandse arbeider enige winst wilt behouden, aangezien er geen winsten meer zullen zijn als Europeanen elkaar blijven aftroeven.

Europese solidariteit is noodzakelijk om voor eens en altijd te breken met de gigantische internationale conglomeraten. Zelfs het meest revolutionaire Syndicalistische programma, dat enkel in dit land wordt toegepast, zullen er enkel toe leiden dat deze conglomeraten gaan opereren op andere delen van het continent en verder door hun internationale bondgenoten en dochterondernemingen. Zij zullen zeker wraak nemen op de Nederlandse Syndicalistische arbeiders door hun producten te boycotten en weg te concurreren in Europese en andere markten. Echter door Europese solidariteit en de opkomst van het Syndicalisme door het ganse continent kan men de macht van deze conglomeraten permanent breken. De enige manier om een octopus te bestrijden is al zijn armen af te hakken.        

De tijd breekt aan om een besluit te maken dat de gehele levensstandaard van arbeiders zal transformeren. Ondanks alle hoop die is veroorzaakt door twee grote oorlogen is het Kapitalisme nog even negatief als ervoor en houd het nog steeds het alledaagse leven in zijn repressieve greep. Bureaucratisch Socialisme is uitgeprobeerd maar bleek in de praktijk niks anders als Bureaucratisch Kapitalisme te zijn. De arbeiders hebben geen andere keus dan deze eindeloze frustratie te beëindigen en de productiemiddelen over te nemen zodat er een echt Socialisme kan worden bereikt door de Syndicalistische revolutie.   

De arbeiders moeten kiezen tussen de doorgaande loonslavernij of een breeder en vrijer leven door Syndicalisme. Europees Socialisme verwacht complete meewerking van iedere man en vrouw en maakt loyaliteit tot de sleutel van de revolutie. Dit zal de arbeiders de kracht geven om de parasitaire financiële en industriële gevestigde orde omver te werpen.    

ARBEIDERS VAN NEDERLAND EN EUROPA VERENIGT U!Geen opmerkingen:

Een reactie posten