vrijdag 4 maart 2011

Nationalisten tegen Globalisatie

Nationalisten tegen Globalisatie

De wereld van vandaag kent gigantische verschillen met de wereld van het verleden. Op dit moment kunnen mensen die de technologie hebben communiceren met mensen over de gehele wereld, de afstand zorgt slechts voor een fysieke belemmering. Grote multinationals gebruiken hun politieke invloed om in Derde wereldlanden fabrieken op te zetten en beloven de regeringen daar banen (goedkope arbeid). Deze multinationals bouwen de fabrieken in Derde wereld landen zodat zij de arbeider minder hoeven te betalen als in de meer ontwikkelde landen zoals we die in het Westen kennen.

Globalisatie leid tot de vernietiging van erfgoed en culturen van alle etnische groepen in de wereld. Globalisatie zorgt ervoor dat wij veranderen in een ratjetoe ras van bastaarden. Een ras dat Nike kleding draagt, naar Ipods luisterd, MTV kijkt, Mac Donalds eet en Coca Cola drinkt. Onze talen verbasteren tot een mix van Amerikaans-Engels met een “Ghetto slang” en ons schrijven degenereerd naar zogeheten Breezah taal. Deze nachtmerrie kan echt gebeuren als we niet strijden tegen de Globalisering en het kwaad dat het introduceert. We moeten erkennen dat het gevaar niet slechts Nationalisten van Europese afkomst bedreigt, maar Nationalisten over de gehele wereld, of ze nu Aziatisch, Arabisch of Afrikaans zijn. In die zin is Nationalisme een internationale ideologie die door elk volk kan worden gebruikt om hun eigen erfgoed, cultuur en levenswijze te verdedigen.   

Mensen die vanuit de Derde wereld naar Europa migereren om een beter leven voor zichzelf en hun familie te realiseren, zijn het resultaat van Globalisatie. Dit komt gedeeltelijk doordat locale boeren in Derde wereld landen het niet kunnen betalen om nog gewassen te verbouwen omdat de Verenigde Naties het voedsel goedkoper aanbieden dan hun eigen gewassen. Daarbij is er constant armoede en geweld in de meeste Derde wereld landen, wat zorgt voor het nodige menselijk leed. Deze mensen willen weg uit deze verschrikkelijke omstandigheden waarin zij leven en zoeken een beter heenkomen. In de media zien zij hoe Westerlingen leven en dus willen ze zoals ons leven en van de hogere levensstandaard genieten.    

Er is niets mis met een mens dat een beter leven zoekt. Echter zou het beter zijn als zij bleven waar ze waren en op die manier hun eigen natie zouden helpen. Maar dit is uiteraard niet simpel als je in een gebied leeft waar grote ontberingen zijn (zoals bv armoede of oorlog). We kunnen dan ook begrijpen dat mensen de wens hebben om een beter leven te leiden en dat men de problemen in eigen land probeert te ontsnappen. Op de lange termijn zullen deze immigranten die op zoek zijn naar een beter leven, het gastland waar zij verblijven meer kwaad dan goed doen, omdat hun vermogen om in een geavanceerde Westerse cultuur te leven faalt. Dit leid weer tot sociale conflicten en de culturele en raciale spanningen zoals we die vandaag de dag in veel Europese landen kunnen zien.

Het is zinloos om individuele immigranten de schuld te geven dat zij in onze Westerse landen willen leven, dan geven we de verkeerde mensen de schuld. Het zijn de beleidsmakers die immigratie stimuleren en toestaan; corrupte regeringen, multiculturele lobbygroepen, vrije markt Liberalen en het internationaal bedrijfsleven. Zij zijn het die meer immigranten toe willen laten in onze landen ten gunste van de economie. Zij zien economie als het meest belangrijke en ons erfgoed, onze cultuur en onze eigenheid slechts als bijzaak. Deze Globalisten willen slechts goedkope arbeid en consumenten om de economie draaiende te houden.

Het kleine aantal vluchtelingen dat we toelaten in onze landen vanwege humanitaire redenen staat in schril contrast met de gigantische aantallen economische immigranten die toegelaten worden. Mensen maken zich druk over enkele vluchtelingen die per boot op onze kusten stranden, terwijl er lading na lading economische immigranten ons land binnen stromen.

Wij moeten ons realiseren dat immigratie een van de vele problemen is die voortkomen uit de Globalisatie. De aanhoudende problemen die de Globalisatie veroorzaakt heeft, hebben de laatste decennia enkel tot reactionaire verontwaardiging geleid bij Nationalisten. In zowel het Liberale als het Marxistische model ontbreekt het enig besef over hoe ras, etniciteit en Nationalistisch sentiment kan botsen met klasse, wat leid tot een politieke strijd met complexe oorzaken. Sinds de jaren ’80 ziet men met de toename van immigratie en Globalisatie dan ook een heropleving van het Nationalisme, Traditionalisme en religieus fundamentalisme. De explosie van regionale, culturele en religieuze verschillen in de Sovjet Unie en Joegoslavië – evenals explosieve stammenoorlogen in Afrika – laten zien dat Globalisatie en Homogenisering niet zo goed werkten als dat voorstanders hoopten en critici vreesden. Cultuur is dus een nieuwe bron voor conflicten geworden en vormt een belangrijke dimensie binnen de strijd tussen Globaal en Nationaal.


Wat Globalisten ook proberen, er zal altijd rebellie en tegenstand zijn vanuit verschillende culturele en etnische groepen die Nationalistisch zijn en hun eigen identiteit willen behouden. Traditioneel links gelooft egoistisch dat zij “de rechten" hebben over bepaalde zaken zoals bijvoorbeeld het milieu, dierenrechten en Globalisatie. Dit is echter een grove leugen, deze zaken beïnvloeden iedereen ongeacht welk politiek gedachtegoed of denkbeeld je aanhangt.

Als Nationalisten geloven wij dat wij als enige de morele rechtvaardiging tegen Globalisatie hebben omdat zaken als cultuur, erfgoed en identiteit ons aangaan. Dit terwijl traditioneel links het thema Globalisatie slechts misbruikt vanuit politiek opportunisme. De misleide “Internationale Socialisten” geloven dat zij Globalisatie bestrijden, terwijl het historische Communisme, net zoals het Kapitalisme, een ideologie is die zijn denkbeelden universeel wilt toepassen op de gehele wereld. Hieruit blijkt eveneens de hypocrisie van traditioneel links, Communisme is technisch immers een Globalistische/Universele ideologie. Traditioneel links streeft een wereldwijde “Socialistische utopie” na, op dezelfde manier als het Internationaal Kapitaal dat meer Globalisatie wenst om winstmaximalisatie te realiseren.

Als Nationalistische actvisten opkomen voor dezelfde doelen als traditioneel links worden deze gelijk weer gelabeld als politieke vijanden; fascisten, nazi’s en/of racisten. Hier komt de totalitaire wereldvisie van traditioneel links tot uiting; zij eigenen zich het recht op bepaalde doelen toe en ontzeggen andersdenkenden datzelfde recht, hun visie is de enige goede visie. Dit laat duidelijk de hypocrisie en tegenstrijdigheden zien die verweven zijn met het traditioneel linkse gedachtegoed.

Wij moeten erkennen dat Globalisatie een zaak is die ons allen aangaat, ongeacht persoonlijke politieke denkbeelden. Als Nationalisten hebben wij de plicht om ons zorgen te maken over de manier waarop ons vaderland wordt beïnvloed door Globale krachten. Wij geloven dat Globalisatie een vorm van genocide is omdat het er uiteindelijk toe leid dat wij onze culturele en etnische eigenheid verliezen. Het Multi-culturisme zoals ons dat door het systeem voorgeschreven wordt is feitelijk Mono-culturisme. Het leid ertoe dat we mensen worden zonder eigen identiteit of cultuur en dat alles verloren gaat door hebzucht en consumentisme. De diversiteit van volkeren zal uitgeroeid worden doordat Globalisatie ertoe leid dat alles hetzelfde wordt.

Trots zijn op je afkomst en cultuur is vandaag de dag een groot taboe. Vooral als je als blanke of Europeaan trots bent op je afkomst belichaam je het ultieme kwaad omdat wij de kwade koloniale imperialisten zijn die moeten boeten voor misstanden uit het verleden en die moeten worden uitgeroeid door diegene met een Globale Mono-culturele agenda. Vele mensen hangen het belachelijke idee aan dat enkel blanke of Europese mensen zich schuldig kunnen maken aan racisme; dat is niks meer dan een grove leugen.


Als Nationalisten is het onze plicht om te strijden tegen Globalisatie en deze slecht geïnformeerde mensen tegen te spreken. Wij moeten diversiteit, trots en verschil tussen rassen en naties aanmoedigen. Als het gaat om de strijd tegen Globalisatie is het belangrijk dat we onderzoek doen naar het onderwerp en het fenomeen leren begrijpen. Op die manier kunnen we niet enkel fysiek protesteren tegen Globalisatie via demonstraties en protesten, maar kunnen we ook het debat aangaan over Globalisatie en dit vanuit een Nationalistisch perspectief uit lichten. Als Nationalisten moeten wij de emotie uit het debat halen en onszelf voorzien van de juiste feiten en informatie om op intellectueel niveau te discussiëren.

Globalisatie is geen neutrale of onschuldige term, maar wordt vaak gebruikt om oudere termen zoals “imperialisme” en “modernisering” te verhullen. Als de vervanger van het imperialisme kan het de focus verleggen van de dominantie van multinationale coöperaties over nationale economieën. Het kan gebruikt worden als dekmantel om de gruwelen van kolonialisme te verbergen en kan onderdeel zijn van een neoliberaal discours dat de exploitatie van de wereld door een kleine elite wilt voortzetten. Het verbergt de meest barbaarse en destructieve aspecten van de hedendaagse vooruitgang.          

Geen opmerkingen:

Een reactie posten