zondag 13 maart 2011

NJN Scholingsdag: Ecologie en Identiteit


NJN Scholingsdag: Ecologie en Identiteit
Zaterdag 12 Maart verzamelden zo’n 30 kameraden om de scholingsdag van de Nationale Jeugd Nederland bij te wonen. Dit keer werd er een lezing gehouden over Ecologie en Identiteit, Nationalisme en het Groene denken. In het eerste deel van de lezing werd besproken hoe de oude beschavingen met de natuur omgingen en welke plaats deze in hun leven innam. Ook werd de opkomst van het antropocentrische wereldbeeld genoemd dat voortkwam uit de Joods-Christelijke traditie en vandaag de dag nog terug te vinden is in moderne denkbeelden zoals het (neo) Liberalisme en het (neo) Marxisme. In het tweede deel werden politieke stromingen besproken en de rol die ecologie hierin speelt. Zo werd het thema door de naoorlogse neo Marxisten gekaapt en is ecologie vandaag de dag zelfs een product geworden van het neo Liberaal consumentisme. Identitaire en traditionalistische politieke stromingen zijn altijd nauw gepaard gegaan met het ecologische denken en onderscheiden zich omdat zij mens en natuur zien als onlosmakelijk verbonden aan elkaar. Na de scholingsdag was er nog tijd voor een borrel. We kunnen wederom spreken van een zeer geslaagde dag en danken alle aanwezigen voor hun komst.


Deze lezing werd oa bij gewoont door de Vrije Nationalisten Noord-Brabant. Dit verslag is overgenomen van de Nationale Jeugd Nederland: http://www.weerstand.org/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten