zaterdag 31 augustus 2013

Manifestatie tegen NAVO interventie in Syrië - Den Haag

Zaterdag 31 Augustus organiseerde het initiatief "Oorlog is Geen Oplossing" een manifestatie in Den Haag tegen de aangekondigde Amerikaanse militaire acties tegen het Syrische regime. Enkele Vrije Nationalisten sloten zich bij het protest aan om het thema te ondersteunen en solidariteit met het Syrische volk te betuigen, dat al 2 jaar door burgeroorlog verscheurd wordt. Vanaf het Vredespaleis liepen de ca. 50 demonstranten langs het Binnenhof richting het Centraal Station. 


Met grote zorgen luisteren wij naar de oproepen van onze Westerse politici en hun bondgenoten voor militaire agressie tegen Syrië in de achtergrond van het gebruik van chemische wapens tegen burgers in Ghouta. Hun excuses en leugens vinden precedenten in de imperialistische agressieoorlogen in o.a. Joegoslavië, Afghanistan, Irak en Libië. Humaniteit en moraal hebben de VS en haar bondgenoten, zelf de grootste overtreders van internationaal recht, nooit ervan weerhouden om duizenden onschuldige burgers te vermoorden om zo haar hegemonie te consolideren. Achter deze "humanitaire" façade gaat feitelijk een bruut en genadeloos imperialisme schuil dat alle volkeren ter wereld wenst te onderwerpen aan haar neoliberale globalistische hegemonie.


De militaire agressie van de NAVO zal geen oplossing bieden voor het moedige Syrische volk dat al twee jaar door een burgeroorlog in de greep wordt gehouden. Alle naties die onderworpen werden aan NAVO geweld bekochten dit met vele duizenden doden, miljoenen ontheemde vluchtelingen en de complete vernietiging en exploitatie van het land - dat is de realiteit van vandaag de dag in Afghanistan, Irak en Libië. De ware redenen voor deze nooit aflatende imperialistische agressie heeft niets te doen met internationaal recht, humanitair interventionisme of economische vooruitgang; het doel is enkel en alleen de onderwerping van alle volkeren op aarde aan de globalistische wereldorde. Deze nieuwste uiting van imperialistische oorlogsstokerij is dan ook een uitdrukking van de dreiging van de alsmaar groter wordende crisis van het kapitalisme, dat onlosmakelijk gepaard gaat met oorlog en conflict.      

Daarom:

Handen af van Syrië! 

Voor het onvoorwaardelijke recht op nationale zelfbeschikking!

Solidariteit met het Syrische volk!

Amerika en de NAVO: Weg uit de Arabische wereld!


zaterdag 17 augustus 2013

Interview met de metalband "Mind Terrorist"


Kun je ons alsjeblieft vertellen hoe je band "Mind Terrorist" is opgericht? 

Allereerst bedankt voor jullie interesse. Mind Terrorist is met behulp van enkele vrienden twee jaar geleden als een soloproject gestart. Ik had feitelijk in gedachten om muziek te maken voor de vele mensen die in het algemeen in rock en metal muziek geïnteresseerd zijn.  Het punt is dat ik iedereen wil aanspreken, niet enkel de leden van een bepaalde subcultuur, en dit via een moderne weg die een bepaald belang aan de scene kan geven. Het was dus in het begin een persoonlijk besluit, ik wilde een project maken omdat ik een andere richting aan de luisteraars wilde geven, zowel in muziek als in tekst. Dit jaar zijn we bezig om het van een persoonlijk project te veranderen in een band met een solide structuur en leden.

Hoe zou je jouw muziek omschrijven? 

Nou, het draait natuurlijk om metal. Hoewel de gitaren wat zware riffs hebben, kun je ook luisteren naar sommige "Nu" delen in de gitaren, de stem is het meest beïnvloed door hardcore en metalcore, het is dus een beetje een mix van alles. De eerste persoon die ooit naar Mind Terrorist luisterde sprak van "alternatieve metal", dus dit houden we aan omdat dit aardig in de buurt komt, zeker voor onze nieuwste tracks zoals "Dictatorship of stars and stripes".

Behoren jullie tot een bepaalde subcultuur?

Geenszins. Natuurlijk hebben we respect voor groepen die parallelle vormen tegen staatspressie proberen te creëren, ongeacht hun ideologie of politieke achtergrond, maar persoonlijk geloof ik dat subculturen binnen bepaalde grenzen handelen. Wij zijn er om te denken en te handelen "outside the box"  en politieke dogma's neer te slaan. Om zonder stereotypes te spreken, onszelf uit te drukken en ideaal gezien ieder en elk persoon te beïnvloeden. Onze muziek is geen instrument van subculturen, het is iets dynamisch,  het is een inspanning om mensen niet te onderverdelen volgens substijlen en gedrag, maar om dingen in saamhorigheid en eenheid te beïnvloeden. 

Welke bands zijn jullie inspiratiebronnen?

Veel bands met een heavy/trash/hardcore metal achtergrond (Sepultura, Slayer, In Flames, Pantera, Machine Head, Moshpit, etc.). Maar we proberen waar mogelijk onze invloeden te filteren om deze een persoonlijk muzikaal stigma te geven. Bijvoorbeeld; op ons debuut album "Oncer upon a heartbeat" kun je nummers luisteren zoals "Freedom for Death" die je doet denken aan een Paradise Lost riff, terwijl sommige solo's meer klassiek  zijn. Wij denken dat dit soort combinaties een goede balans aan het eindresultaat geven en het interessanter voor de luisteraar maken. Dus om terug te komen op de vraag over hoe we onze muziek beschrijven, in Metal Hammer review schreven ze het volgende; "De muziek bevat veel elementen uit het spectrum van moderne heavy metal, wellicht met hier en daar een vleugje industrial (die eenvoudig kan worden afgeleid uit de productie), terwijl de vocalen in sommige gevallen meer de hardcore kant bereiken (vergelijkbaar met Cavalera stijl, niet in toon). Er is iets bekends en troostends in, met soms een minimalistische benadering van configuraties , met als resultaat dat het niet vermoeiend wordt. Hoewel Mind Terrorist muzikaal gezien niet "het wiel opnieuw uitvindt", denk ik dat de CD een aangename luisterervaring is voor eenieder die de moeite neemt om naar hen te luisteren."

Wat zijn je politieke denkbeelden? 

Ok, hoewel de band niet gecategoriseerd kan worden als het om politiek gaat, omdat elk van de mensen die helpt zijn eigen visie erop na houdt, steun ik persoonlijk anti-statelijke groepen en bewegingen. Ik ben een Tribal Anarchist (geen relatie met Marxisten of Antifa), maar ik sta open om  alles te horen en alles te bediscussiëren. Ik geloof dat de sociale, economische en ecologische zaken ieder wezen op aarde betreft, ieder mens en ieder niet-menselijk wezen. Dit is de basis waar ik vanuit ga, ik ben tegen categorisatie van mensen in politieke partijen of de simpele dogma's van links en rechts. Ik steun alle mensen die voor hun vrijheid vechten tegen de onderdrukking van de staat.

Wat zijn je gedachten over de hedendaagse situatie in je vaderland Griekenland?

Helaas staan we voor een doodlopend pad en we zijn natuurlijk een onderdeel van een bestaand probleem, maar ook een sterk onderdeel van de oplossing. We moeten ons bewust worden en beseffen dat we in staat zijn om de verandering te steunen. Elk besluit binnen het bestaande kader houdt simpelweg in stand wat momenteel bestaat, dus we moeten een stap verder zetten. Als we over de crisis spreken moeten we niet benadrukken wat bekend is, het feit dat mensen niet genoeg geld hebben om te overleven. Er zijn dingen die veel belangrijker zijn. Dit is een tijdperk waarin mensen geen waarden hebben en geen respect voor hun levens. De meeste van onze behoeften zijn niet "echt", kapitalisme creëert altijd nieuwe behoeften om te consumeren. Andere prioriteiten worden opzij gezet. Mensen vandaag de dag worden zo leeg en hebzuchtig, willen meer en meer, maar zij geven zelden toe aan andere sentimenten zoals liefde, sympathie, solidariteit, gemeenschapszin en vriendschap. Zij waarderen een vrijwillige actie niet, omdat het kapitalisme de geen-geld samenleving vernietigd en van mensen dieven maakt die van elkaar stelen. Het gaat niet over een "Grieks probleem", maar over de gehele crisis die veroorzaakt wordt door de liberale dictatuur van het kapitalisme. Neem een kijkje in de wereld met betrekking tot zaken zoals de menselijke relaties, de code van waarden, raciale solidariteit, natuur en milieu, sociale balans, enz.        

Is het Nationaal-Revolutionair/Nationaal-Anarchistisch idee populair in Griekenland?

Ik denk dat deze ideeën dag na dag steeds populairder worden en ik ben zeer voldaan dat we aan dergelijke inspanningen deel kunnen nemen. Het is veelbelovend dat we in contact komen met mensen van verschillende politieke achtergronden en proberen een nieuwe creatieve syntheses van concepten en ideeën maken. 

Nog plannen voor de toekomst?

Op het moment zijn we nieuw materiaal aan het opnemen voor een full length album dat eind dit jaar wordt uitgegeven door One People One Struggle Records. Dit zal ons tweede album worden, onder de titel "Fragments of human decay" en zal 10 tracks bevatten. Meer informatie vind je op onze officiële website www.mindterrorist.gr of via ons facebook profiel  www.facebook.com/onceuponaheartbeat.        

     
zaterdag 10 augustus 2013

Kosmopolitisme of Nationalisme?

Kosmopolitisme is de ontkenning van nationale identiteit en het streven naar een "wereldburgerschap". Het pleit voor een complete apathie voor het volk, het vaderland en ontkent dan ook het bestaan van enige morele verplichtingen aan de natie en het volk. Kosmopolitisme is een onzinnige ideologie die noch de realiteit, noch de waarde van diversiteit erkent.

Globalisten prediken vandaag de dag dat geld geen vaderland heeft en dat men overal waar geld te halen valt een winstgevende onderneming mag beginnen. Met het kosmopolitisme werd de ideologie geboren van de kapitalist zonder vaderland. Eind 20ste eeuw heeft het kosmopolitisme voornamelijk gediend als een ideologisch middel voor de globalistische plunderaars om de wereld te veroveren en haar volkeren uit te buiten. Globalisme is dan ook onlosmakelijk verbonden met nationale onderdrukking en maakt een grove inbreuk op het recht op zelfbeschikking.

Nationalisme - dat is, de strijd voor nationale bevrijding en zelfbeschikking - is het belangrijkste obstakel voor de roofzuchtige aspiraties van deze globalisten. Kosmopolitisme dient in de eerste plaats dan ook als een wapen van het globalisme; een middel om het volk spiritueel te ontwapenen en onder de kapitalistische heerschappij te dwingen. In een poging om het volk haar verzet te breken, predikt het internationaal kapitaal, met haar agenten vertegenwoordigd door reactionair rechts en kosmopolitisch links, dat het nationalisme tot het verleden behoort en de natie ontmanteld dient te worden ten gunste van een fictief "wereldvolk". Deze apologisten van het globalisme verkondigen dat het streven van het volk naar nationale onafhankelijkheid en voortbestaan "achterhaald" zou zijn. Met andere woorden zeggen zij dus eigenlijk: onderwerp je vrijwillig aan het globalisme.

Het moderne kosmopolitisme is de ideologische uitdrukking van het agressieve imperialistische beleid van de kapitalistische machten. Het Anglo-Amerikaanse imperialisme heeft zichzelf onthuld als de pretendent voor de absolute wereldheerschappij. Dat verklaart dan ook waarom de ideologen van het imperialisme de meest geweldaddige en overtuigde propagandisten van het kosmopolitisme zijn. Met behulp van deze propaganda regiseren zij de ideologische voorbereiding voor haar globalistische aspiraties. Kosmopolitisme als de  ideologie van het globalisme is dan ook niets meer en niets minder dan het ideologisch vaandel van het imperialistische anti-democratische kamp!

Nationalisme verdedigt de identificatie van het individu met zijn nationale groep. Het vormt een vitaal component voor solidariteit en de hoeksteen voor het menselijk samenleven. Revolutionair nationalisme streeft ernaar om de positieve aspecten van het nationalisme te behouden en verwerpt al haar negatieve aspecten; het vindt een basis in sociaal-revolutionaire principes. Revolutionair nationalisme verwerpt het burgerlijke kosmopolitische idee van een mythisch "wereldvolk", maar sluit het internationalisme geenszins uit. Internationalisme is het leidende principe aangaande onze relaties met volkeren uit andere naties, die eveneens strijden voor nationale bevrijding en sociale rechtvaardigheid. Het heeft niets van doen met de vage en reactionaire ideologie van het kosmopolitisme dat een "wereld zonder naties" propageert. Internationalisme veronderstelt juist nationalisme; het is een buitenlands beleid dat naties adopteren, de inter-relatie van naties. Het behoudt van nationale zelfbeschikking en nationale integriteit is dan ook de essentiele conditie voor het internationalisme! Zij die zeggen dat socialisme het kosmopolitische denkbeeld omvat, dat het proletariaat geen natie zou hebben en dat alle naties gelijk zouden zijn; dat er niets te kiezen valt tussen een militaire autocratie of een democratische radenrepubliek, prediken geen internationalisme, maar reactionaire onzin!dinsdag 6 augustus 2013

Nationaal-Revolutionair Manifest

Ons tijdperk is het tijdperk van de definitieve genadeslag voor het kapitalistische systeem overal ter wereld. De huidige economische crisis, de scherpste crisis sinds 1929, is hiervan het levende bewijs. Hooguit kan het kapitalisme haar bestaan nog enkele decennia rekken, maar de uiteindelijke ondergang van deze economische wereldorde is slechts een kwestie van tijd.

Revolutionaire anti-systeem aktivisten, samenwerkingsverbanden, strukturen en bewegingen zijn genoodzaakt met e.e.a. rekening te houden, en zich in te stellen op de komende verharding van de klassenstrijd en de daaruit voortvloeiende nieuwe vormen van organisatie van de arbeidersklasse, alsmede het intensiveren van diverse vormen van ‘direkte aktie’, om zodoende de vernietiging van het kapitalisme te bespoedigen.

1. Wij staan op de fundamentele grondslag van de klassenstrijd. In een wereld waar ca. 98% van de mensheid in armoede leeft en wordt uitgebuit door ca. 2%, waar een steeds kleiner wordend percentage oligarchen steeds meer rijkdom ophoopt, de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer, is het klasse tegen klasse!

2. Wij zijn voorstander van de wereldwijde vernietiging van het kapitalisme als economisch systeem en van de bourgeoisie als politieke klasse. Wij zien het als onze internationalistische plicht, om de sociaal-revolutionaire beweging elders in de wereld te ondersteunen, met alle ons ter beschikking staande middelen en methodes.

3. Wij ontkennen geenszins het belang van de eigen, nationale, revolutie. Wij staan op de grondslag van het bevrijdingsnationalisme. Wij staan op het standpunt dat op nationaal niveau de arbeidersklasse zichzelf bevrijdt en de sociale revolutie ontketent. Hierbij wordt de soevereiniteit van de nationale arbeidersklasse gewaarborgd. Wij maken hierbij géén onderscheid op basis van raciale kenmerken en/of religieuze overtuiging.

4. Wij willen de vernietiging van de Staat. De Staat is de politieke uitingsvorm van de bestaande kapitalistische wereldorde. De bougeois-staat vindt zijn wortels in het parlementarisme, de politieke organisatievorm van de kapitalistische klasse. De Staat is een hiërarchisch stelsel, waarin strikte gehoorzaamheid richting het establishment noodzakelijk is en een ijzeren arbeidsdiscipline ten gunste van de uitbuiters wordt vereist. Wie zich non-conformistisch opstelt, of weigert mee te draaien in het kapitalistische produktieproces ondergaat de repressie van de Staat.

5. Wij zijn voorstanders van de revolutionaire radenheerschappij (=diktatuur van arbeiders- en soldatenraden). De radenheerschappij is de politieke organisatievorm van de strijdende arbeidersklasse en is in tegenstelling tot het burgerlijke parlementarisme wel degelijk direkt demokratisch (=basisdemokratisch). Raden zijn de uitvoerende organen van de arbeidersmacht die direkt door de basis verkozen worden. Vertegenwoordigers in de raden kunnen ten alle tijde worden teruggeroepen en vervangen, zodat altijd de belangen van het collectief worden behartigd. Dit in tegenstelling tot het parlementarisme, waar de omgekochte vertegenwoordigers vaak het tegenovergestelde doen van het behartigen van de belangen van de werkende massa’s.

6. Wij zijn voor de onteigening van alle bezitters van de produktiemiddelen. Wij denken dat het niet meer dan gerechtvaardigd is, dan dat de produktiemiddelen aan hen toebehoren, die produceren. Aandeelhouders, investeerders en andere financiële hyena’s en bloedzuigers (‘Heuschrecken‘, hedgefonds) buiten het proletariaat uit, en eigenen zich de rijkdom toe (d.m.v. meerwaarde, winst) die het proletariaat schept. De meerwaarde (winst) die ontstaat tijdens de goederenproduktie, komt in het socialisme daarentegenten ten goede aan de opbouw van de socialistische maatschappij en dus aan de gemeenschap, en aan de internationale solidariteit (=arbeiderssolidariteit).

7. Wij verwerpen elk imperialistisch streven van het oorlogszuchtige blok der westerse kapitalistische staten (NATO, EU). Het imperialistisch streven komt voort uit de noodzaak binnen het monopolistisch kapitalisme tot export op kapitaaloverschot naar economisch onderontwikkelde gebieden.

8. Wij zijn anti-autoritair. Wij verwerpen het ‘Führerprinzip’ en elke vorm van elitaire voorhoedepretentie. Wij staan op de grondslag van radikale arbeidersautonomie en van de stelling dat de echte bevrijding alleen door de arbeidersklasse zèlf kan worden bevochten. Vakbondsbonzen en partijbonzen van met name de zogeheten ,,socialistische” partijen evenals de ,,socialistische” partijapparaten zelf blijken telkens weer als wapens tègen de arbeidersklasse te worden gebruikt. De arbeiders zouden een domme fout maken, wanneer zij zich blindelings zouden scharen achter de reformistische colonne van de vakbondsbureaukratie en verraderlijke parlementariërs. Iedereen die deelneemt aan de strijd voor de bevrijding van het proletariaat heeft binnen de arbeidersraden direkte inspraak, waarna dit gemeenschappelijk besproken en eventueel in de praktijk gebracht wordt.

9. Wij zijn voor de bewerkstelliging van de revolutionaire eenheid van het proletariaat, d.w.z. de eenheid van de arbeidersklasse op revolutionaire grondslag. Alleen samen kunnen de arbeiders het kapitalisme verslaan. Zij moeten hun ervaringen gemeenschappelijk bundelen, analyseren en in de praktijk brengen – het kapitalisme daar treffen waar het ook inderdaad effectief is. Proletariërs hebben onderling meer gemeenschappelijk dan dat zij met hun klassevijanden hebben, die van dezelfde etnische herkomst stammen of die dezelfde religie aanhangen. Proletarische belangen zijn grensoverschrijdend en laten zich uiteindelijk enkel door de gewelddadige, revolutionaire politieke aktie bewerkstelligen.


(Nationale & Socialistische Actie, Augustus 2011)


VOOR SOCIALE REVOLUTIE & NATIONALE BEVRIJDING!

VOOR DE REVOLUTIONAIRE EENHEID VAN DE ARBEIDERSKLASSE!

VOOR DE WERELDWIJDE VERNIETIGING VAN STAAT EN KAPITAAL!

JA TEGEN DE REVOLUTIONAIRE KLASSEOORLOG!

BEGIN DE OORLOG TEGEN HET KAPITALISME IN HET HART VAN DE WESTERSE METROPOLEN – NU!donderdag 1 augustus 2013

Anti-Zionistisch verzet: Hezbollah

Hezbollah werd in 1982 opgericht vanuit de Libanese verzetsbeweging "Hizb Allah" (Partij van God) die als een reactie op de invasie van Israël werd opgericht in Libanon. De beweging heeft veel steun onder de Arabische bevolking, met name in Zuid-Libanon, en onderhoudt goede banden met de Islamitische republiek Iran van Ayatollah Khomeini en het Ba'athistische regime van President Assad.

Hezbollah is altijd een belangrijke spil geweest in het anti-zionistische verzet tegen de schurkenstaat Israël en de onderdrukking van Palestina. De zionistische entiteit Israël representeert voor hen een racistische en imperialistische agressor, die het nalatenschap vormt van de Westerse koloniale machten in het midden van de Islamitische wereld. Hoewel zij er in de eerste plaats dan ook naar streeft om de zionistische entiteit, die Palestina met militaire onderdrukking bezet heeft, in zijn geheel te vernietigen, is Hezbollah's "al-'Ahd", hun wekelijkse journaal,  en het discours van haar leiders er zeer duidelijk over dat de partij het Joodse volk niet zal discrimineren op basis van religie en/of afkomst. De Joden, "het volk van het boek", zal dezelfde mensen- en burgerrechten worden toegekend zoals in de grondwet van Medina voorgeschreven werd door de Profeet Mohammed. Met de val van Israël zullen de Arabisch-Islamitische rechten in Palestina hersteld kunnen worden.    

Op ideologisch vlak staat Hezbollah een Islamitisch socialisme voor. Zij gaat uit van een concept van onderdrukkers (mustakbirin) en onderdrukten (mustad'afin) dat de basis van haar ideologie vormt. Dit discours baseert zich op een synthese van de Koran en Marxistische terminologie die zij interpreteert langs de lijnen van economische-, politieke- en sociale rechtvaardigheid. In haar politieke verklaringen benadrukt Hezbollah dat zij de vriend is van alle onderdrukten ter wereld, ongeacht religie of afkomst, en benadrukt zij de universele betekenis van de Koran. Hezbollah omschrijft zichzelf als een jihadi beweging die strijd om het onrecht en het lijden van de onderdrukten ter wereld te bestrijden met de Koran als een leidraad.  Hezbollah eist haar recht op om de souvereiniteit, rechten en waardigheid van de "Oemma" (Islamitische gemeenschap) te verdedigen tegen haar belangrijkste vijanden (met name de VS en Israël). De partij zet een Islamitische orde tegenover het Westerse materialisme, die holistisch begaan is met alle aspecten van het leven - met name het spirituele aspect. Hezbollah benadrukt dat hun Islamitische revolutie niet tot doel heeft om de Islam te moderniseren, maar dat zij aspireert de moderniteit te Islamiseren. Dat is wat de Islam te bieden heeft als antwoord op het Westerse materialisme en rationalisme.      

Hezbollah is met name een sociale beweging  die ernaar streeft een Islamitische republiek in Libanon uit te roepen. In haar programma stelt zij hier wel de voorwaarde aan dat de Islamitische staat pas uitgeroepen zou kunnen worden als de meerderheid van de Libanese bevolking dit zou steunen. Ook erkent zij dat de keus voor een politiek systeem in Libanon in onderling overleg tussen Christenen en Moslims tot stand zal moeten komen. Deze nieuwe Islamitische orde (nizam Islami), een proces van Islamisering die zich langzaam maar zeker vanuit de basis zou moeten ontwikkelen, zou zich uiteindelijk moeten beroepen op een praktische toepassing van de sharia en haar heilige bevelen; op de organisatie van sociale, economische en politieke relaties om sociale solidariteit te creëren en sociale rechtvaardigheid te verspreiden; op een onderlinge overeenkomst en vertrouwen tussen volgelingen en leiders; alsmede op gelijkheid, eerlijkheid, broederschap en een gezonde balans tussen rechten en plichten.  Uiteraard wordt in de islamitische orde een onderscheid gemaakt tussen ongelovigen (dhimmis) en gelovigen, maar Hezbollah benadrukt dat de gemeenschappelijke gronden tussen de "ahl al-dhimma" (ongelovigen) en Moslims gevormd worden door sociale waarden zoals tolerantie, respect, broederschap en solidariteit.  Hierbij wordt de grondwet van Medina, zoals in de Koran beschreven, als uitgangspunt genomen.

Als een Jihadi beweging vervult het concept van de Jihad en het Martelaarschap (Istishhad) een belangrijke rol binnen Hezbollah. De partij maakt hierin een onderscheid tussen de kleinere militaire Jihad en de grote Jihad. Met kleinere militaire Jihad doelt men op de defensieve heilige strijd tegen de vijanden van de Islam, terwijl met de grote Jihad de innerlijke strijd bedoeld wordt die ieder mens met zichzelf voert. De grote Jihad moet gevoerd worden alvorens men deel kan nemen aan de kleinere militaire Jihad. Hezbollah heeft het martelaarschap dan ook bewust verheven tot een legitieme daad van verdediging, een daad van de Jihad.    

Een ander belangrijk aspect van de ideologie van Hezbollah is het pan-Islamisme. Hierbij baseren zij zich op de oproep van de Iraanse Imam Khomeini die pleit voor eenheid tussen alle Moslims. Ook Hezbollah heeft altijd de nadruk op eenheid gelegd voor zowel het Islamitische als het binnenlandse front en maakt een duidelijk onderscheid tussen de oprechte en corrupte Islamitische geleerden. De partij baseert haar oproep tot eenheid met name op verschillende verzen uit de Koran (3:103, 6:159, 2:191, 8:28, 8:73) en ziet de vijandigheden tussen Soennieten en Sji'ieten voornamelijk als een strategie van het imperialisme, bedoelt om Moslims tegen elkaar op te zetten.

Hoewel er uiteraard kritiek te geven is op bepaalde aspecten van deze sociale beweging, vertegenwoordigt Hezbollah een duidelijk revolutionaire en progressieve kracht in het Midden-Oosten. Achter haar organisatie schuilen de onderdrukte klassen - de arbeiders en arme boeren - die vechten voor nationale en sociale bevrijding. Door een netwerk van scholen, ziekenhuizen en andere voorzienigen evenals haar sociaal werk vult deze beweging voor veel Libanezen het gat waarin de Libanese regering niet voorziet. Wellicht belangrijker is de stellingname van Hezbollah tegen het sektarisme en het streven naar een verzoening van alle Moslims om gemeenschappelijk het juk van het imperialisme en vreemde overheersing van zich af te kunnen werpen. Hiermee heeft Hezbollah een voorbeeld gesteld dat andere Moslims in het Midden-Oosten wellicht zou kunnen inspireren en daarmee potentieel de weg open kan leggen voor de Islamitische wereld om zichzelf van het imperialisme met haar verdeel-en-heers politiek te bevrijden.  
Stop het Prawer Plan! Vrijheid voor Palestina!

Donderdag 1 augustus hebben activisten in het kader van de internationale solidariteitsacties tegen het Prawer Plan langs verschillende wegen in de provincie Noord-Brabant spandoeken opgehangen. Hiermee vragen zij aandacht voor de dreiging van de grootste etnische zuiveringscampagne tegen het Palestijnse volk sinds de oprichting van Israël in 1948.


Het Prawer Plan is het laatste nieuwe aspect van de "Nakba", het systematisch verdrijven en zuiveren van de Palestijnen uit hun land door de zionistische bezettingsmacht dat al sinds 1948 plaats vindt. De uitvoer van het Israëlische Prawer Plan zal ertoe lijden dat nog eens 70.000 Palestijnse Bedoeïenen van hun vaderland zullen worden verdreven, 36 van hun steden vernietigd zullen worden en maar liefst 800.000 dunums (ca. 800 km²) aan Palestijns grondgebied in de Naqab (Negev) regio geannexeerd zullen worden door de zionistische bezetter. Als reactie hierop zijn er door geheel Palestina protesten uitgebroken tegen de bezetting, het Prawer Plan en de Israëlische zuiveringscampagne jegens het Palestijnse volk waarmee zij probeert om de Palestijnse nationale zaak te ondermijnen.  

Er leven momenteel nog zo'n 200.000 Bedoeïen in de Naqab regio, waarvan de helft in "niet-erkende steden" wonen die al bestonden ver voordat de Israëlische schurkenstaat werd gesticht. Toch ziet Israël de Bedoeïenen als indringers op eigen land, ondanks het feit dat ze in naam Israëlische burgers zouden moeten zijn. Israël heeft lange tijd geweigerd hun steden van basisbehoeften zoals water, elektriciteit, infrastructuur, ziekenhuizen en scholen te voorzien. In plaats daarvan heeft het Israëlische parlement, de Knesset, op 24 juni j.l. de Prawer begin-wet doorgevoerd, waarin plannen werden gemaakt om te beginnen met 36 "niet-erkende steden" te ontruimen en te slopen, om hier vervolgens Joodse nederzettingen te plaatsen die een wig moeten drijven tussen de Arabische gemeenschappen die in het Westen en Oosten van de Naqab leven. Het Prawer Plan vormt dan ook de laatste fase in een proces van de gewelddadige "ver-Joodsing" van het vaderland van de  Bedoeïenen.


Onze solidariteit gaat dan ook uit naar het onderdrukte Palestijnse volk dat strijdt voor de bevrijding van haar vaderland, voor de verwezenlijking van de terugkeer van alle Palestijnen in ballingschap en op het recht op nationale zelfbeschikking tegen de zionistische onderdrukking!

STOP HET PRAWER PLAN!

NOOIT MEER ISRAËL!

SOLIDARITEIT MET HET PALESTIJNSE VERZET!