zaterdag 19 juli 2014

Arrêtez le massacre! Libérez la Palestine! in de straten van Brussel

Zaterdag 19 juli werd er in Brussel een manifestatie gehouden om op te roepen de zionistische agressie tegen het Palestijnse volk te stoppen. Ondanks dat de Brusselse autoriteiten de demonstratie aanvankelijk verboden hadden, kwamen er toch duizenden mensen op de demo af om hun solidariteit te betuigen met het Palestijnse volk. Het was een strijdbare demonstratie waarbij de gemoederen soms hoog opliepen. 


Sinds de operatie Protective Edge op 8 juli van start ging zijn er bijna onophoudelijke bombardementen op veelal civiele doelen en onschuldige burgers in Gaza geweest, afgelopen donderdag zijn de zionisten nu ook een grondoffensief begonnen. Deze daad van agressie heeft ondertussen honderden mensen - grotendeels onschuldige burgers - in Gaza het leven gekost en nog eens vele duizenden verwond, veelal kinderen. 

De westerse leiders dienen hun zionistische meesters goed door de oorlogsmisdaden tegen en de systematische genocide op het Palestijnse volk door de zionistische entiteit onvoorwaardelijk te steunen. Ook onze eigen Minister-President Mark Rutte (VVD) en Minister van BuZa Frans Timmermans (PvdA) vergoelijken het bloedbad dat onder de Palestijnen wordt aangericht en stellen dat 'Israël het recht heeft om zich te verdedigen.' Van zelfverdediging is hier echter geen enkele sprake, het is duidelijk dat de zionisten de agressors zijn.


In de bezette gebieden heerst de zionistische entiteit al decennia lang als een agressieve bezettingsmacht die een streng beleid van onderdrukking en collectieve bestraffing voert. De zionisten controleren het luchtruim, de grenzen en al het water. Honger, vernedering, staatsterreur, gesloten grenzen, isolatie, diefstal van land, alsmaar oprukkende nederzettingen, uitbuiting, standrechtelijke executies, politiek gevangenschap, vernieling van boomgaarden, blokkades, spertijd en checkpoints behoren tot het dagelijkse leven voor de bevolking van de Gazastrook en de West Bank.

De echte terroristen, dat zijn diegenen die het Palestijnse volk van hun land en vrijheid hebben beroofd. De Palestijnen hebben het volste recht om zich tegen de zionistische terreur te verzetten. Zij sterven liever in vrijheid, dan te moeten leven in gevangenschap. 


Zij die dagelijks onder de brute bezetting leven en nu in een volledige oorlog gevangen zitten, hebben niet om onze ideologische goedkeuring gevraagd. Zij vragen ons om alles te doen wat binnen onze macht ligt, om een definitief einde te maken aan de bezetting van Palestina en de zionistische terreur!maandag 14 juli 2014

Het DocP maakt knieval voor zionistische propaganda: Shame on you!

Op de demonstratie tegen de bombardementen op Gaza van 12 juli jl. zijn twee activisten van de VNNB onder dreiging van een arrestatie weg gestuurd door de smeris. De smeris was ingelicht door een vijftal zelfbenoemde "antiracisten" van de AFA Den Haag en politiek fossiel José van Leeuwen. In een verklaring schrijft Sonja Zimmerman van stichting Diensten Onderzoek Centrum Palestina (DocP); "Twee neo-nazi’s met hakenkruisen die onze demonstratie binnendrongen zijn meteen eruit gehaald. De politie is daarin onze bondgenoot." Een onterechte en bovendien in het licht van alle media ophef zeer onhandige leugen; van hakenkruizen was geen enkele sprake en van "binnendringen" evenmin.

José van Leeuwen, gütmensch en beroepsdemonstrant

Deze zeven roomblanke gütmenschen denken klaarblijkelijk zonder enige scrupules namens duizenden pro-Palestijnse demonstranten te kunnen spreken. Zij zullen wel even bepalen wie wel en wie niet voor de Palestijnse zaak mag opkomen. Schrijnender is het wellicht dat ook andere demonstranten belerend de les wordt gelezen. Over enkele moslima's die een vergelijking trokken tussen het Derde Rijk en Israël schrijft Sonja minachtend; "Wat er in het hoofd zat van de nog onervaren jonge meisjes die dat spandoek meebrachten weten wij niet. De organisatoren van de demonstratie vond het een onjuiste en ongepaste vergelijking en heeft hun gevraagd het spandoek op te rollen."

Ook in 2011 stond AFA Den Haag al zij aan zij met hun goede vrienden van de politie:
Antifa en de smeris, twee handen op één buik! 

Het Palestijnse verzet tegen de zionistische bezetting is een belangrijke beweging richting mondiale solidariteit tussen de onderdrukte volkeren. Hiermee is de Palestijnse zaak een centraal thema geworden voor allerhande bewegingen die zeggen op te komen voor het nationale zelfbeschikkingsrecht en voor sociale gerechtigheid. De keerzijde hiervan is dat sommige van deze bewegingen de Palestijnse zaak voornamelijk voor hun eigen bekrompen agenda willen claimen. Zelfbenoemde 'anarchisten', 'vredesactivisten', 'progressieven' en andere pseudo-linkse krachten, die zogenaamd solidariteit met het Palestijnse volk tonen, verwerpen ondertussen de integriteit van deze volkeren om hun eigen keuzes te maken. Zij proberen de Palestijnen een westers keurslijf, met bijbehorende 'progressieve' waarden, op te dringen en zullen wel even bepalen wat goed voor hen is, wat zij wel en wat zij niet mogen. Hun 'solidariteit' beperkt zich dan ook voornamelijk tot hun eigen nauwe politieke dogma's.

Een duidelijke boodschap

Het is ondertussen bekend dat de massa media het Israëlisch-Palestijnse conflict altijd eenzijdig en ten gunste van de zionisten belicht heeft. Steevast wordt het conflict in de westerse media neergezet alsof het enkel om veiligheid en terrorisme draait en steeds is Israël 'het grote slachtoffer'. De massa media helpt de zionisten dan ook door de lijnen van de realiteit te vervagen, door misbruik van terminologie of - nog erger - door het systematisch verdraaien of verzwijgen van de feiten. Dat is ondertussen algemeen bekend. De massa media had hoe dan ook wel een aanleiding gevonden om het pro-Palestina protest van 12 juli jl. te demoniseren. Dat is echter niet de schuld van enkele moslima's met een bord waarop Israël met nazi-Duitsland wordt vergeleken, noch de schuld van een groep overtuigde moslims die de Vlag van de Profeet meedragen en zeker niet van twee nationalistische activisten die met de beste bedoelingen hun solidariteit kwamen betuigen.

                Ook Islamisten niet welkom als het aan AFA Den Haag ligt                 

De critici van Israël worden door de zionisten altijd wel beschuldigd van "anti-semitisme". De knieval die Sonja en het DocP maken door een dusdanige verklaring te geven als reactie op deze zionistische propaganda en de lastercampagne die daarop in de media volgde, kan dan ook enkel als een zwaktebod en knieval beschouwd worden. Nu het racisme, de agressie en het geweld van Israël steeds radicalere vormen aanneemt en de roep om vrijheid en recht voor het Palestijnse volk alsmaar sterker wordt, draait de zionistische propaganda machine op volle toeren om eenieder die voor de rechten van de Palestijnen op durft te komen, te demoniseren en te criminaliseren. Dit is echter niets nieuws; de zionisten hebben het anti-semitisme argument en de Holocaust altijd al misbruikt om het collectieve westerse schuldgevoel aan te wakkeren, om zo Israël met haar wandaden te legitimeren. Door het anti-zionisme systematisch met het anti-semitisme te verwarren, vertroebelt de zionistische propaganda de ware wortels van het Israëlisch-Palestijnse conflict en maakt zij haar critici in het westen monddood.

Geen slachtoffers, maar helden

Diegenen die opkomen voor de rechten van Palestijnen hoeven zich dus nergens voor te excuseren. Diegenen die hen van "anti-semitisme" beschuldigen des te meer; zij dienen als apologisten voor de racistische en gewelddadige misdaden, die systematisch door de zionistische entiteit begaan worden. Er is een verschil tussen solidariteit en slachtofferschap. Het is goed dat organisaties zoals het DocP mensen mobiliseren en aandacht vragen voor de misdaden van de zionistische entiteit. Dat maakt hen echter nog geen woordvoerders voor het Palestijnse volk: zij kunnen voor zichzelf spreken en zij kunnen zichzelf bevrijden. De Palestijnen hebben geen Sonja, geen José en geen AFA Den Haag nodig om te bepalen wat goed voor hen is. Onderdrukte volkeren hoeven hun onderdrukking niet uit te leggen aan hun onderdrukker, noch hoeven zij hun verzet aan te passen aan het comfort van hun onderdrukkers en sympathisanten!

Verzet is geen terrorismezaterdag 12 juli 2014

Demonstratie in de Hofstad tegen de Zionistische agressie

Zaterdag 12 juli gingen meer dan vierduizend mensen in Den Haag de straat op uit protest tegen de zionistische terreurcampagne tegen de bevolking van Gaza.De zionistische bezettingsmacht voert een agressief offensief uit tegen het weerloze Palestijnse volk, waarbij het Israëlische leger wordt ingezet tegen onschuldige burgers. Kinderen, vrouwen en ouderen worden vermoord, huizen, infrastructuur en instituties vernietigd. Deze criminele agressie vormt feitelijk een voortzetting van een doorlopende zionistische oorlog tegen het Palestijnse volk die zich al sinds 1948 voltrekt.

De Verenigde Naties, de zelf gekozen institutie die mede verantwoordelijk is voor de illegale creatie van de "Israëlische staat", en die zowel juridische als humane verplichtingen heeft om de zionistische wreedheden te stoppen, wil en kan niet interveniëren. Vooraanstaande leden binnen de VN Veiligheidsraad zoals de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, maar ook ons eigen Nederland, hebben hun volledige steun voor de terreurcampagne van Israël al uitgesproken.

Zoals gewoonlijk wordt in de westerse corporate massa media de zionistische entiteit steevast afgeschilderd als het slachtoffer, dat de illegale Joodse kolonisten beschermt tegen Palestijnse raketaanvallen. Israëli's die “angstig” een schuilplaats voor de Palestijnse raketten zoeken is niet te vergelijken met het doden en verminken van onschuldige en weerloze Palestijnse burgers. Dit weerhoudt de westerse media er echter niet van om de berichtgeving over het geweld te verstoren door middel van verdraaiingen en in sommige gevallen regelrechte leugens.

Wij veroordelen de gruwelijke misdaden van de zionistische bezetter in Gaza, die tientallen Palestijnen het leven gekost heeft en nog eens honderden verwond heeft. Onze solidariteit gaat uit naar het heldhaftige Palestijnse verzet dat vastberaden en standvastig blijft in het aanzicht van de aanhoudende zionistische agressie. Zij zullen niet rusten voor Palestina van de rivier tot de zee weer vrij is!Stop de Zionistische Bezetting!

Zelfbeschikking voor het Palestijnse Volk!

Vrijheid en Gerechtigheid voor Palestina!