maandag 14 juli 2014

Het DocP maakt knieval voor zionistische propaganda: Shame on you!

Op de demonstratie tegen de bombardementen op Gaza van 12 juli jl. zijn twee activisten van de VNNB onder dreiging van een arrestatie weg gestuurd door de smeris. De smeris was ingelicht door een vijftal zelfbenoemde "antiracisten" van de AFA Den Haag en politiek fossiel José van Leeuwen. In een verklaring schrijft Sonja Zimmerman van stichting Diensten Onderzoek Centrum Palestina (DocP); "Twee neo-nazi’s met hakenkruisen die onze demonstratie binnendrongen zijn meteen eruit gehaald. De politie is daarin onze bondgenoot." Een onterechte en bovendien in het licht van alle media ophef zeer onhandige leugen; van hakenkruizen was geen enkele sprake en van "binnendringen" evenmin.

José van Leeuwen, gütmensch en beroepsdemonstrant

Deze zeven roomblanke gütmenschen denken klaarblijkelijk zonder enige scrupules namens duizenden pro-Palestijnse demonstranten te kunnen spreken. Zij zullen wel even bepalen wie wel en wie niet voor de Palestijnse zaak mag opkomen. Schrijnender is het wellicht dat ook andere demonstranten belerend de les wordt gelezen. Over enkele moslima's die een vergelijking trokken tussen het Derde Rijk en Israël schrijft Sonja minachtend; "Wat er in het hoofd zat van de nog onervaren jonge meisjes die dat spandoek meebrachten weten wij niet. De organisatoren van de demonstratie vond het een onjuiste en ongepaste vergelijking en heeft hun gevraagd het spandoek op te rollen."

Ook in 2011 stond AFA Den Haag al zij aan zij met hun goede vrienden van de politie:
Antifa en de smeris, twee handen op één buik! 

Het Palestijnse verzet tegen de zionistische bezetting is een belangrijke beweging richting mondiale solidariteit tussen de onderdrukte volkeren. Hiermee is de Palestijnse zaak een centraal thema geworden voor allerhande bewegingen die zeggen op te komen voor het nationale zelfbeschikkingsrecht en voor sociale gerechtigheid. De keerzijde hiervan is dat sommige van deze bewegingen de Palestijnse zaak voornamelijk voor hun eigen bekrompen agenda willen claimen. Zelfbenoemde 'anarchisten', 'vredesactivisten', 'progressieven' en andere pseudo-linkse krachten, die zogenaamd solidariteit met het Palestijnse volk tonen, verwerpen ondertussen de integriteit van deze volkeren om hun eigen keuzes te maken. Zij proberen de Palestijnen een westers keurslijf, met bijbehorende 'progressieve' waarden, op te dringen en zullen wel even bepalen wat goed voor hen is, wat zij wel en wat zij niet mogen. Hun 'solidariteit' beperkt zich dan ook voornamelijk tot hun eigen nauwe politieke dogma's.

Een duidelijke boodschap

Het is ondertussen bekend dat de massa media het Israëlisch-Palestijnse conflict altijd eenzijdig en ten gunste van de zionisten belicht heeft. Steevast wordt het conflict in de westerse media neergezet alsof het enkel om veiligheid en terrorisme draait en steeds is Israël 'het grote slachtoffer'. De massa media helpt de zionisten dan ook door de lijnen van de realiteit te vervagen, door misbruik van terminologie of - nog erger - door het systematisch verdraaien of verzwijgen van de feiten. Dat is ondertussen algemeen bekend. De massa media had hoe dan ook wel een aanleiding gevonden om het pro-Palestina protest van 12 juli jl. te demoniseren. Dat is echter niet de schuld van enkele moslima's met een bord waarop Israël met nazi-Duitsland wordt vergeleken, noch de schuld van een groep overtuigde moslims die de Vlag van de Profeet meedragen en zeker niet van twee nationalistische activisten die met de beste bedoelingen hun solidariteit kwamen betuigen.

                Ook Islamisten niet welkom als het aan AFA Den Haag ligt                 

De critici van Israël worden door de zionisten altijd wel beschuldigd van "anti-semitisme". De knieval die Sonja en het DocP maken door een dusdanige verklaring te geven als reactie op deze zionistische propaganda en de lastercampagne die daarop in de media volgde, kan dan ook enkel als een zwaktebod en knieval beschouwd worden. Nu het racisme, de agressie en het geweld van Israël steeds radicalere vormen aanneemt en de roep om vrijheid en recht voor het Palestijnse volk alsmaar sterker wordt, draait de zionistische propaganda machine op volle toeren om eenieder die voor de rechten van de Palestijnen op durft te komen, te demoniseren en te criminaliseren. Dit is echter niets nieuws; de zionisten hebben het anti-semitisme argument en de Holocaust altijd al misbruikt om het collectieve westerse schuldgevoel aan te wakkeren, om zo Israël met haar wandaden te legitimeren. Door het anti-zionisme systematisch met het anti-semitisme te verwarren, vertroebelt de zionistische propaganda de ware wortels van het Israëlisch-Palestijnse conflict en maakt zij haar critici in het westen monddood.

Geen slachtoffers, maar helden

Diegenen die opkomen voor de rechten van Palestijnen hoeven zich dus nergens voor te excuseren. Diegenen die hen van "anti-semitisme" beschuldigen des te meer; zij dienen als apologisten voor de racistische en gewelddadige misdaden, die systematisch door de zionistische entiteit begaan worden. Er is een verschil tussen solidariteit en slachtofferschap. Het is goed dat organisaties zoals het DocP mensen mobiliseren en aandacht vragen voor de misdaden van de zionistische entiteit. Dat maakt hen echter nog geen woordvoerders voor het Palestijnse volk: zij kunnen voor zichzelf spreken en zij kunnen zichzelf bevrijden. De Palestijnen hebben geen Sonja, geen José en geen AFA Den Haag nodig om te bepalen wat goed voor hen is. Onderdrukte volkeren hoeven hun onderdrukking niet uit te leggen aan hun onderdrukker, noch hoeven zij hun verzet aan te passen aan het comfort van hun onderdrukkers en sympathisanten!

Verzet is geen terrorismeGeen opmerkingen:

Een reactie posten