maandag 19 september 2016

17 September, Frankfurt am Main: protesten tegen TTIP en CETA


Zaterdag 17 september j.l. werden er protesten georganiseerd in zeven Duitse steden tegen de vrijhandelsverdragen TTIP en CETA. Helaas vormden ook hier weer burgerlijke politieke partijen zoals Die Linke, de SPD en NGO-organisaties zoals ATTAC en Greenpeace de speerpunt van deze massa-demonstraties. 

Hun doelstelling was dan ook niet de afschaffing van het systeem, maar slechts het bestrijden van haar 'onethische' technocratische symptomen, die volgens hen te wijten zouden zijn aan een 'doorgedraaid' kapitalisme. Het antwoord van deze systeempartijen: meer transparantie en democratie ten opzichte van de dictatuur van de multinationals en het “redden” van arbeidsrechten, volksgezondheid en natuur door middel van kapitalistische hervormingen. Het mag duidelijk zijn dat dergelijke 'oplossingen' binnen het kapitalisme tot niets zullen leiden. Dit is dan ook de reden dat revolutionaire socialisten deze retoriek stellig verwerpen.

Burgerlijke organisaties domineren het protest 

Duizenden mensen kleuren de straten van Frankfurt/M

Vrijhandelsverdragen zoals het TTIP en CETA kennen een lange geschiedenis. Historisch gezien dienen deze verdragen ertoe om andere staten die buiten deze verdragen vallen te beperken in hun handel, import en export. Daarom neemt door deze verdragen de kans op een oorlog juist toe, in plaats van af zoals de betrokken bewindspersonen beweren. Daarnaast introduceert het een nieuwe vrijheid voor kapitalistische monopolies om nieuwe instituties te formeren, die de soevereine rechten van de deelnemende naties weg nemen. De monopolies eigenen zich het recht toe naties aan te klagen waarvan ze vinden dat hun nationale wetten hen begrenzen en claimen miljarden in compensaties.

Wat we momenteel dus zien is dat het imperialisme een groot deel van de heersende klasse uitsluit uit het bestuur van hun staat. De sterkste en meest agressieve kapitalistische monopolies zullen door middel van deze verdragen hele volkeren controleren. Hiermee heeft de ontwikkeling van het imperialisme dus een fase bereikt waarin het voor monopolies niet langer voldoende is om de staat van hun eigen land te beheersen. De sterkste en meest agressieve monopolies eigenen zich het recht toe om hun belangen tegenover natiestaten te behartigen, door de burgerlijke wetten en democratie buiten spel te zetten.

"Kapitalisten van alle landen, onteigent uzelf!"

De smeris houd zwaar materiaal achter de hand om militante actie in de kiem te smoren

Daarom namen enkele activisten van de ACN/AKN toch deel aan het protest in Frankfurt am Main als onderdeel van de massa (20.000 betogers volgens de organisatoren, de helft minder volgens de smeris) om een revolutionair geluid te laten horen. Er werden pamfletten en plakkaten verspreid. Het Duitse Anti-Kapitalistisches Kollektiv (AKK) dat tevens opriep om de anti-TTIP protesten te ondersteunen, agiteerde daarnaast ook door middel van verschillende prikacties langs de demonstratieroute. Hierbij werden 19 kameraden gearresteerd. Een marginale groep linksautonomen (ca. 50 man) probeerde (net als in Stuttgart) een klassenkämpferisch Zwart Blok in te richtten tijdens het protest, wat op de nodige aandacht van de smeris kon rekenen. Militante acties bleven verder deze dag echter uit. 


Deelnemende activisten van het AKK organiseerde ook verschillende prikacties tegen de TTIP en CETA langs de route en zelfs op het water


Zo'n 50 anarchisten probeerden tijdens de betoging een Black Bloc te formeren en werden 'gekesselt' door de smeris


Morgen, 20 september wordt er een internationale demonstratie tegen het TTIP en CETA in de E.U. hoofdstad Brussel (BE) georganiseerd. Tot ziens aan het front!

zaterdag 10 september 2016

Frankrijk: Wilde staking tegen de Staatsrepressie

De havenarbeiders in Le Havre hebben afgelopen woensdag (31 aug. jl.), als antwoord op de arrestatie van twee collega’s door de flics, in een wilde actie de gehele haven platgelegd. De arrestaties staan in verbinding met de gebeurtenissen tijdens de strijdbare massabetoging op 14 juni jl. in Parijs, waar honderdduizenden tegen de arbeidersvijandige wet-El Khomri hadden gedemonstreerd en waarbij het tot een reeks van uiterst miltante confrontaties met de CRS was gekomen.


Terwijl het tijdens de eigenlijke betoging vooral confrontaties betrof tussen het enkele duizend militanten omvattende (autonome) frontblok en de flics, vond er na afloop van de officiële betoging ook een uiterst heftige confrontatie plaats op en rond de centrale parkeerplaats van de bussen van de uit het gehele land toegestroomde vakbondsmilitanten. Hoewel de flics bepaald niet zuinig omsprongen bij de inzet van CS-gas (zoals we dat van hen gewend zijn!), kon dit niet verhinderen dat ze hier en daar goed op hun lazer kregen, m.n. door toedoen van de havenarbeiders uit Le Havre, die erom bekend staan bijzonder goed georganiseerd en militant te zijn.

Nadat het nieuws van de arrestatie van de beide collega’s de ronde had gedaan, ging onmiddellijk de gehele haven plat, met inbegrip van de containerterminal. Diverse schepen konden daardoor niet worden afgehandeld, andere zagen zich genoodzaakt naar elders te wijken.


Voorts werden op verschillende cruciale verbindingswegen van en naar Le Havre brandende barricades opgeworpen, o.a. de veerverbinding naar het Engelse Portsmouth werd daardoor lamgelegd. In de hoofdstad zelf liepen een paar honderd woedende arbeidersmilitanten te hoop voor het flikkencommissariaat, waar de twee opgepakte collega’s naar toe waren gebracht.

Pas nadat ’s avonds laat de betrokken collega’s weer op vrije voet waren gesteld, werd het werk weer hervat. Ook de landelijke leiding van de CGT-vakcentrale zag zich gedwongen – geconfronteerd met de militante stemming aan de basis – om haar onvoorwaardelijke steun te betuigen aan de beide opgepakte collega’s alsmede aan de wilde stakingsacties.