woensdag 27 april 2016

Stop TTIP? Yes, we could have...Hoe een actiedag met potentie toch niets bleek uit te halen

Op zaterdag 23 april jl. kwamen meer dan 50.000 activisten in alle enthousiasme in een eensgezinde massale demonstratie te samen om een sterk signaal af te geven tegen de komst van de Amerikaanse president Obama en zijn bezoek aan bondskanselier Merkel om de gesprekken over het TTIP-handelsverdrag te bevorderen. Het ACN/AKN riep eerder deze week op om deel te nemen aan deze actiedag teneinde een militant signaal af te geven tegen dit verdrag. Daarom reisde een delegatie af naar Hannover.

Aangekomen in het centrum bij het Opernplatz – het verzamel- en vertrekpunt, van de demonstratie – viel de grootschaligheid van de organisatie gelijk op. Een groot spreekpodium, dito projectiescherm om de sprekers live te kunnen volgen van veraf, flinke geluidsinstallatie en infostands van uiteenlopende partijen en organisaties. Naast de parlementaire partijen zoals Die Linke, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, waren ook vele doorgewinterde activisten van partijen en organisaties zoals de reformistische arbeiderspartijen DKP, de MLPD en haar jeugd afdeling REBELL, de Arbeiterbund für den wiederafbau der KPD, de SADJ en het Turkse DIDF, de passieve anarchistische Graswurzelrevolution, Ökologische Linke en meer aanwezig, welke hun kranten, pamfletten en andere propaganda materiaal gretig verkochten en weggaven aan de vele duizenden betogers die maar toe bleven stromen op het verzamelpunt. Ook persbureaus zoals Neus Deutschland (oud-SED), Junge Welt en WAZ gaven hun kranten (soms in een speciale anti-TTIP editie) gratis weg aan geïnteresseerden. Naast deze oudere activisten, waren er ook vele jongere en burgerlijke activisten aanwezig zoals ATTAC, anti-kernenergie en andere milieubeschermingsorganisaties zoals Greenpeace, anti-fracking bewegingen en verenigingen die poogde de betogers geïnteresseerd te maken voor o.a. anti-drone en digitale privacy activisme. Tevens waren de vakbonden weer veelvoudig van de partij, zoals Ver.Di en de IG Bauen-Agrar-Umwelt/Bergbau-Chemie-Energie/Metall.

Er kan wel een lang verslag geven worden over de vele spandoeken en protestborden die getoond werden, inhoudelijk ingaan op de toespraken van de vele (kleinburgerlijke) sprekers en de gehele (muzikale) demonstratieroute afgaan, maar dat is niet waar het om ging bij het ACN/AKN deze dag.

Ondanks de vele aanwezige deelnemers en hun boodschappen, is er geen enkele – maar dan ook echt géén enkele – daadwerkelijke klap uitgedeeld naar Obama en Merkel en hun TTIP-plannen. Verwachte militante acties door een zwart blok - a la Blockupy 2015 - bleven deze dag uit. Hoe kan dat? Misschien omdat de demonstratie een dag vóór de komst van Obama en Merkel werd gehouden en de daadwerkelijke militanten weg hield om een militante boodschap te geven aan de staatshoofden (beiden zaten immers deze dag in Londen en Turkije en zouden dan ook niet direct geconfronteerd worden met militant verzet)? Op zondag zou nog een kleinere demonstratie in de stad gegeven worden die niet de opkomst van een zaterdag zou evenaren. ( De werking van een zwart blok is dan ook compleet nutteloos als deze niet ondersteund wordt door een massa, zoals de 50.000 op een zaterdag). Is dit alles bewust zo gedaan? De smeris was dan ook uiterst in haar nopjes zaterdag, ze leken van geen enkele “gevaar” in wat voor vorm dan ook uit te gaan. Dit protest kon – hoe goed het qua thematiek ook is – geen deuk in een pakje boter slaan, ook al zouden er nog 2 miljoen mensen aanwezig zijn geweest.

Naast de gemiste kans van militant ‘links’ om een statement te maken deze dag, was de afwezigheid van ‘rechtse’ militanten ook een triest gegeven. Waarom nationale en socialistische activisten niets omtrent deze actiedag tegen TTIP deze deden is een groot vraagstuk. Een dergelijk vrij handelsakkoord – welk nationale soevereiniteit, sociale rechten en milieu op gigantische schaal afbreekt - is bij voorbaat een reden voor een deze scene om in actie te komen, zeker in het geval van een handelsakkoord met Amerika. Helaas bleef deze beweging zich deze dag bezighouden met uiterst sektarische herdenkingen i.p.v. zich aan te sluiten bij geen dergelijke betoging (dus bij de massa’s) om zo uit hun politieke ghetto te breken. Zelfs met een afzonderlijke actiedag binnen de eigen beweging werd niets gedaan.

Hopelijk doen er in de toekomst zich betere kansen voor tegen TTIP waar militanten van zowel ‘linker-’ als ‘rechterzijde’ van het politieke spectrum beide strijdbaar in kunnen duiken.


- Enkele antikapitalistische/anti-TTIP betogers
Links: Greenpeace activiten die een duidelijk signaal afgeven tegen Obama, Merkel en hun TTIP-verdrag op het vakbondsgebouw van de DGB. Rechts: Brengt TTIP echt hoop?
Propaganda van de metallobby oogt alsof het alleen kan standhouden met behulp van de politiestaat.Links: De nog steeds actuele leus >>Wie hebben ons verraden? De sociaaldemocraten!<< CDU/ CSU, SPD!<< Rechts: De internationale solidariteit was bij dit protest gelukkig geen leeg woord.

donderdag 21 april 2016

23-04-2016 - Oproep tot deelname aan het Anti-TTIP protest in Hannover


STOP TTIP? YES WE CAN!

A.s. zondag zal de Amerikaanse president Obama naar de Hannover komen om met de Duitse bondskanselier Merkel te praten over TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), een handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, wat overigens het grootste handelsverdrag ooit gesloten zal moeten worden). Deze in 2013 gesloten deal tussen Europese regeringen en de VS (evenals met Canada en Mexico) lijkt dan nu werkelijk tot stand te komen na vele vertraging. (Aangezien halverwege vorig jaar al een ontwerp klaar moest zijn, wat al verschoven werd naar december datzelfde jaar). Dit, volgens EU-commissaris Malmström, omdat het lang duurt om de details van regels en voorschriften van diensten en voor producten, zoals auto’s en voedsel, gelijk te trekken. Opmerkelijk is echter dat de details van deze ‘regels en voorschriften’ niet transparant, al dan wel openbaar gemaakt worden. Alles gebeurd (letterlijk) achter gesloten deuren. Europarlementariërs kunnen de TTIP-documenten uitsluitend in gereserveerde leesruimtes in Brussel doorspitsen, welke honderden pagina’s vol technische inhoud betreffen die bovendien slechts maar in kort tijdsbestek ingelezen kunnen worden. Aantekeningen mogen niet gemaakt worden, evenals kopieën. Ook de vertalingen van die gecompliceerde teksten door experts blijven uit. Het enige openbare wat te vinden is over dit omstreden verdrag is uitgelekt op Wikileaks, of is op het deep web te vinden. Geen basis voor efficiënt activisme dus.

Reden genoeg voor vakbonden, ngo’s, sociale bewegingen, milieuorganisaties en antiglobalisten om zich zorgen te maken en een anti-TTIP-coalitie te vormen. Want dit handelsverdrag bevat minstens één inbreuk op de belangen van al deze afzonderlijke organisaties en bewegingen. Zo vrezen de vakbonden de afbraak van de sociale verworvenheden van de arbeider (zo gaf Verdi-bons Frank Bsirske aan dat de bond ,,an sich niet tegen vrijhandel” is; het gaat immers meer om de standaarden in de milieubescherming en het sociaal- en arbeidsrecht). Amerika neemt het minder nauw met de rechten van arbeiders, en tevens verdienen ongeorganiseerde arbeiders minder loon, wat dus goedkopere productie betekent. Immers, hoe dieper de vrije markt van de internationale handel, hoe groter de kans dat staten gaan concurreren op basis van arbeidsstandaarden. Klein en middelbedrijven vrezen oneerlijke concurrentie van grote monopolies; de agrarische sector is in Amerika veel omvangrijker en dus goedkoper, wat qua kostenvoordelen de staten in de EU zal schaden; zo zijn er ook bij milieuorganisaties de angsten voor o.a. de versoepeling van de veiligheid en de verslechtering van het milieu en het dierenwelzijn, angst voor genetisch gemodificeerde groenten en de reiniging van kip d.m.v. chloor (wat in de EU verboden is – daarnaast blijft de kip antibiotica bevatten); en daarnaast vrezen organisaties als Bits of Freedom nóg meer inbreuk op de privacy. Al deze zorgen omtrent het TTIP-verdrag zijn dan ook zeer belangrijk, ook al is de concrete inhoud van het verdrag alles behalve duidelijk. Daarover debatteren politici en economen, voor- en tegenstanders, ook nog volop onderling. Maar wat wel vaststaat, is dat het berucht ISDS-systeem er zal komen (deze is aangenomen op 08-07-2015 in het Europarlement) Dit betreft een arbitragemechanisme dat bedrijven toelaat om staten te kunnen aanklagen bij onenigheden over hun bedrijfsvoering door nieuwe wetgevingen (zoals investeringen die scheef lopen). Tegen dit ISDS-systeem vinden alle protesterende organisaties elkaar in ieder geval. Maar aangezien de inhoud van het handelsverdrag zeer gesloten is, is de boodschap van de anti-TTIP-coalitie zodanig kernachtig uiteengezet, dat een ieder zich het eindelijk wel hierin kan vinden: Tegen het technocratisch bestuur en een dolgedraaid kapitalisme. 

In Frankrijk vonden vorig jaar ‘links’ en ‘rechts’ elkaar al eerder aangaande dit verdrag. Alain de Benoist (een rechtsintellectueel die in de jaren ’70 Nouvelle Droite opgerichte – evenals lezer van Nietzsche, Jünger en Mohler) gaf toen al tegenargumenten op het TTIP-verdrag, wat zich niet zou onderscheiden van de Duitse antiglobaliseringsbeweging ATTAC. De Franse ‘links’ filosoof Michel Onfray steunde liever deze ,,juiste analyse van Benoist dan een foute analyse van Bernard-Henri-Lévy (een ander Frans ‘links’ filosoof)”. Volgens Benoist zou het TTIP-verdrag de bestaande sociale, sanitaire, ecologische en politieke cultuur reduceren en een bureaucratische bovenlaag vormen van scheidsrechterinstanties bestaande uit experts en bestuurders die in conflict gevallen landen tot schadevergoedingen aan concerns veroordelen. Dit alles in een door de Dollar geleide markt. Ondanks dat ‘linkse’ filosofen ‘rechtse’ ideologen ondersteunen bij dit verdrag, wordt het Front National nog altijd geweerd uit de anti-TTIP-coalitie. Dit als zijnde angstig voor de publieke opinie om als xenofobische nationalisten neergezet te worden.

Maar wat betreft deze door de Dollar geleide markt eigenlijk? Econoom Jeronim Capaldo van de International Labour Organisation kwam in januari vorig jaar al met tegenargumenten op die van TTIP-voorstanders. Volgens Capaldo zal de economie van de EU niet met 5% groeien, wat voorstanders beweren. In tegendeel. Deze zal dalen met 0,1%, evenals dat de export daalt met ½ %. Ook de beloofde groei van 1,3 miljoen banen moet herzien worden. Er zullen juist meer dan 600.000 werklozen bij komen. Voor- en tegenstanders in dit debat gaan er beide vanuit dat de VS in dit verdrag bedrijven dwingt te reorganiseren of dwingt elkaar kapot te concurreren. Volgens voorstanders komen de verliezende bedrijven er wel bovenop met meer banen, maar het tegenovergestelde is aannemelijker. Daarover kan Mexico meepraten: Sinds het NAFTA-handelsverdrag (tussen de VS, Canada en Mexico) is er geen economisch groei gekomen en gingen er juist meer banen verloren. Aangezien dat door dit verdrag ook de import uit de VS zal stijgen, en de EU economie minder hard groeit, gaat dat ten koste van de Europese productie (= de sociale verworvenheden). Maar alles blijft koffiedik kijken nu nog niets bekend is over het verdrag. Máár, mocht het verdrag doorgaan zoals gepland, dan is er wel een economische groei van 0,5% totaal in 2027 verwacht…

Belangrijk is het om a.s. zaterdag een militant signaal af te geven tegen Obama en Merkel. Vorig jaar waren er ook op de Europese actiedag van 10 oktober ook al vele protesten tegen dit omstreden akkoord. In Berlijn kwamen 150.000 demonstranten samen,in München 3.000. In Praag en Warschau honderden en in Madrid en Helsinki duizenden betogers. In Amsterdam volgde 4.000 deze oproep. 

Het ACN/AKN roept dan ook op om mee te protesteren tegen het TTIP-verdrag in Hannover! Niét om de kleinburgerlijke eisen van ondernemers van MKB  te steunen in het behoud van hun lokale markten; ook ondersteunen wij niét de reformistische eisen van de vakbonden in hun strijd tussen de “eigen” bourgeoisie en multinational bedrijven, dus de sterkere concurrentie uit de VS door dit verdrag; evenals pleitte wij niét voor de bescherming van de “rechtstaat” en de burgerlijke democratie tegen dit verdrag. 

Het ACN/AKN steunt wél de convergentie van alle antikapitalistische krachten vanuit de basis die aanwezig zijn op deze dag, dit teneinde ze te verenigen tot een werkelijke revolutionaire beweging van onderop ontdaan van hun reformistische leidingen. Alleen een socialistische omwenteling van de Europese kapitalistische klassen (= de onteigening van alle productiemiddelen en verandering van de eigendomsverhoudingen) zal de eisen omtrent sociale rechten en gelijkheid, arbeid en het milieubeleid ten goede komen. En dit vergt een harde strijdt, de massa’s tegen de staat – klasse tegen klasse!

OBAMA KOMMT! – WIR AUCH!  
 

 

 

 

 

woensdag 20 april 2016

Frankrijk: Massaprotesten tegen de 'Loi du Travail'

Weg met de ‘War on Terror’ en de politiestaatmaatregelen!


Op 31 maart jl. gingen ca. 1 miljoen mensen de straat op in tal van steden over geheel Frankrijk om te betogen tegen de concepttekst van de ‘loi du travail’, een tegen de georganiseerde arbeidersbeweging gerichte wet, beter bekend onder de naam ‘loi-El Khomri’, zogenoemd naar de Minster van Arbeid, mevrouw Myrian El Komri. Deze actiedag kenmerkte zich vooral door een reeks van stakingen in de transportsector, m.n. bij de spoorwegen en Air France, alsmede in de publieke sector. Er is sprake van een diepgewortelde en wijdverbreide woede onder de werkende massa’s tegen de voortdurende aanvallen van de regering gericht op de afbraak van alle sociale verworvenheden, die destijds door de arbeidersbeweging na jaren van harde strijd werden bevochten.

Grote aantallen studenten en middelbare scholieren namen aan de protesten van 31 maart deel (zoals ze voorheen ook al hadden gedaan in een reeks van recente massabetogingen), die in diverse steden twee keer zo groot waren als op de eerste actiedag (op 9 maart jl.). Over het gehele land zetten de krachten van ‘law and (dis)order’ op grote schaal traangas, waterkanonnen, paarden en – vooral – bruut geweld in tegen de jongeren. In Marseille – evenals elders – vielen de flics jongeren aan, die zich niet onmiddellijk verspreidden nadat de betoging was beëindigd; de traangaswolken waren zo dicht dat mensen, gezeten op talrijke nabijgelegen caféterrassen, genoodzaakt waren om te vluchten. In Lyon werden betogende studenten aangevallen door fascisten, die daarbij werden gedekt door de CRS-flics. In Rouen kwam een aanzienlijk aantal transportarbeiders, ondersteund door andere werkers, de studenten te hulp, toen deze door de flics met traangas werden bestookt. Hun interventie dwong de flics ten slotte tot de terugtocht.

Het omstreden wetsontwerp is de meest recente in een reeks van harde anti-vakbondswetten, die door de regerende Parti Socialiste er door gedrukt zijn. De regering-Valls/Hollande treedt tevens met ongekende hardheid op teneinde elke vorm van verzet van de kant van de arbeidersklasse onmiddellijk de kop in te drukken. In januari van dit jaar werden acht CGT-militanten, die waren opgepakt vanwege hun deelnamen aan militant verzet tegen de sluiting van een fabriek van Goodyear in Amiens, veroordeeld tot negen maanden gevangenis. Vijf arbeiders van Air France hangen gevangenisstraffen tot drie jaar boven het hoofd nadat twee Air France-bazen letterlijk hun overhemden kwijtraakten tijdens een militant stakersprotest in oktober vorig jaar.

De aanvallen op de georganiseerde arbeidersbeweging dienen te worden gezien in de context van de ‘noodtoestand’ (l ‘état d’urgence), die de PS-regering afgelopen november – na de aanslagen in Parijs – heeft uitgeroepen en welke tot half mei is verlengd. Sindsdien hebben de flics rond de klok duizenden huiszoekingen (zonder gerechtelijk bevel) uitgevoerd, vooral in wijken waar grotendeels moslims woonachtig zijn. Honderden personen zijn onder huisarrest geplaatst, daaronder ook tal van activisten uit de autonome scene, die hadden opgeroepen tot een betoging aan de vooravond van de klimaattop in Parijs (in december vorig jaar). Grootschalige snuffelmaatregelen staan het de flics thans toe om alle telefoongesprekken op te slaan.


Valls, Hollande: Handen af van de georganiseerde arbeidersbeweging!

Weg met de wet- El Khomri!

Onmiddellijke intrekking van alle aanklachten tegen de arbeidersmilitanten van Goodyear en Air France evenals tegen alle gearresteerde betogers in de laatste weken!zondag 17 april 2016

1 Mei Demonstratie in Plauen: "Kapitalisme neerslaan! Voor een Duits Socialisme!"
Op Zondag 1 Mei zullen de Vrije Krachten gemeenschappelijk hun woede en toorn tegen het kapitalisme naar de straten brengen in Plauen (DE) tijdens de Nationale Arbeiders-strijddag!

"Kapitalisme neerslaan! Voor een Duits Socialisme!"

Wees erbij en sluit je aan bij het Anti-Kapitalistische Zwart Blok!

11u - Oberer Bahnhof - Plauen (Duitsland)