woensdag 27 april 2016

Stop TTIP? Yes, we could have...Hoe een actiedag met potentie toch niets bleek uit te halen

Op zaterdag 23 april jl. kwamen meer dan 50.000 activisten in alle enthousiasme in een eensgezinde massale demonstratie te samen om een sterk signaal af te geven tegen de komst van de Amerikaanse president Obama en zijn bezoek aan bondskanselier Merkel om de gesprekken over het TTIP-handelsverdrag te bevorderen. Het ACN/AKN riep eerder deze week op om deel te nemen aan deze actiedag teneinde een militant signaal af te geven tegen dit verdrag. Daarom reisde een delegatie af naar Hannover.

Aangekomen in het centrum bij het Opernplatz – het verzamel- en vertrekpunt, van de demonstratie – viel de grootschaligheid van de organisatie gelijk op. Een groot spreekpodium, dito projectiescherm om de sprekers live te kunnen volgen van veraf, flinke geluidsinstallatie en infostands van uiteenlopende partijen en organisaties. Naast de parlementaire partijen zoals Die Linke, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, waren ook vele doorgewinterde activisten van partijen en organisaties zoals de reformistische arbeiderspartijen DKP, de MLPD en haar jeugd afdeling REBELL, de Arbeiterbund für den wiederafbau der KPD, de SADJ en het Turkse DIDF, de passieve anarchistische Graswurzelrevolution, Ökologische Linke en meer aanwezig, welke hun kranten, pamfletten en andere propaganda materiaal gretig verkochten en weggaven aan de vele duizenden betogers die maar toe bleven stromen op het verzamelpunt. Ook persbureaus zoals Neus Deutschland (oud-SED), Junge Welt en WAZ gaven hun kranten (soms in een speciale anti-TTIP editie) gratis weg aan geïnteresseerden. Naast deze oudere activisten, waren er ook vele jongere en burgerlijke activisten aanwezig zoals ATTAC, anti-kernenergie en andere milieubeschermingsorganisaties zoals Greenpeace, anti-fracking bewegingen en verenigingen die poogde de betogers geïnteresseerd te maken voor o.a. anti-drone en digitale privacy activisme. Tevens waren de vakbonden weer veelvoudig van de partij, zoals Ver.Di en de IG Bauen-Agrar-Umwelt/Bergbau-Chemie-Energie/Metall.

Er kan wel een lang verslag geven worden over de vele spandoeken en protestborden die getoond werden, inhoudelijk ingaan op de toespraken van de vele (kleinburgerlijke) sprekers en de gehele (muzikale) demonstratieroute afgaan, maar dat is niet waar het om ging bij het ACN/AKN deze dag.

Ondanks de vele aanwezige deelnemers en hun boodschappen, is er geen enkele – maar dan ook echt géén enkele – daadwerkelijke klap uitgedeeld naar Obama en Merkel en hun TTIP-plannen. Verwachte militante acties door een zwart blok - a la Blockupy 2015 - bleven deze dag uit. Hoe kan dat? Misschien omdat de demonstratie een dag vóór de komst van Obama en Merkel werd gehouden en de daadwerkelijke militanten weg hield om een militante boodschap te geven aan de staatshoofden (beiden zaten immers deze dag in Londen en Turkije en zouden dan ook niet direct geconfronteerd worden met militant verzet)? Op zondag zou nog een kleinere demonstratie in de stad gegeven worden die niet de opkomst van een zaterdag zou evenaren. ( De werking van een zwart blok is dan ook compleet nutteloos als deze niet ondersteund wordt door een massa, zoals de 50.000 op een zaterdag). Is dit alles bewust zo gedaan? De smeris was dan ook uiterst in haar nopjes zaterdag, ze leken van geen enkele “gevaar” in wat voor vorm dan ook uit te gaan. Dit protest kon – hoe goed het qua thematiek ook is – geen deuk in een pakje boter slaan, ook al zouden er nog 2 miljoen mensen aanwezig zijn geweest.

Naast de gemiste kans van militant ‘links’ om een statement te maken deze dag, was de afwezigheid van ‘rechtse’ militanten ook een triest gegeven. Waarom nationale en socialistische activisten niets omtrent deze actiedag tegen TTIP deze deden is een groot vraagstuk. Een dergelijk vrij handelsakkoord – welk nationale soevereiniteit, sociale rechten en milieu op gigantische schaal afbreekt - is bij voorbaat een reden voor een deze scene om in actie te komen, zeker in het geval van een handelsakkoord met Amerika. Helaas bleef deze beweging zich deze dag bezighouden met uiterst sektarische herdenkingen i.p.v. zich aan te sluiten bij geen dergelijke betoging (dus bij de massa’s) om zo uit hun politieke ghetto te breken. Zelfs met een afzonderlijke actiedag binnen de eigen beweging werd niets gedaan.

Hopelijk doen er in de toekomst zich betere kansen voor tegen TTIP waar militanten van zowel ‘linker-’ als ‘rechterzijde’ van het politieke spectrum beide strijdbaar in kunnen duiken.


- Enkele antikapitalistische/anti-TTIP betogers
Links: Greenpeace activiten die een duidelijk signaal afgeven tegen Obama, Merkel en hun TTIP-verdrag op het vakbondsgebouw van de DGB. Rechts: Brengt TTIP echt hoop?
Propaganda van de metallobby oogt alsof het alleen kan standhouden met behulp van de politiestaat.Links: De nog steeds actuele leus >>Wie hebben ons verraden? De sociaaldemocraten!<< CDU/ CSU, SPD!<< Rechts: De internationale solidariteit was bij dit protest gelukkig geen leeg woord.

donderdag 21 april 2016

23-04-2016 - Oproep tot deelname aan het Anti-TTIP protest in Hannover


STOP TTIP? YES WE CAN!

A.s. zondag zal de Amerikaanse president Obama naar de Hannover komen om met de Duitse bondskanselier Merkel te praten over TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), een handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, wat overigens het grootste handelsverdrag ooit gesloten zal moeten worden). Deze in 2013 gesloten deal tussen Europese regeringen en de VS (evenals met Canada en Mexico) lijkt dan nu werkelijk tot stand te komen na vele vertraging. (Aangezien halverwege vorig jaar al een ontwerp klaar moest zijn, wat al verschoven werd naar december datzelfde jaar). Dit, volgens EU-commissaris Malmström, omdat het lang duurt om de details van regels en voorschriften van diensten en voor producten, zoals auto’s en voedsel, gelijk te trekken. Opmerkelijk is echter dat de details van deze ‘regels en voorschriften’ niet transparant, al dan wel openbaar gemaakt worden. Alles gebeurd (letterlijk) achter gesloten deuren. Europarlementariërs kunnen de TTIP-documenten uitsluitend in gereserveerde leesruimtes in Brussel doorspitsen, welke honderden pagina’s vol technische inhoud betreffen die bovendien slechts maar in kort tijdsbestek ingelezen kunnen worden. Aantekeningen mogen niet gemaakt worden, evenals kopieën. Ook de vertalingen van die gecompliceerde teksten door experts blijven uit. Het enige openbare wat te vinden is over dit omstreden verdrag is uitgelekt op Wikileaks, of is op het deep web te vinden. Geen basis voor efficiënt activisme dus.

Reden genoeg voor vakbonden, ngo’s, sociale bewegingen, milieuorganisaties en antiglobalisten om zich zorgen te maken en een anti-TTIP-coalitie te vormen. Want dit handelsverdrag bevat minstens één inbreuk op de belangen van al deze afzonderlijke organisaties en bewegingen. Zo vrezen de vakbonden de afbraak van de sociale verworvenheden van de arbeider (zo gaf Verdi-bons Frank Bsirske aan dat de bond ,,an sich niet tegen vrijhandel” is; het gaat immers meer om de standaarden in de milieubescherming en het sociaal- en arbeidsrecht). Amerika neemt het minder nauw met de rechten van arbeiders, en tevens verdienen ongeorganiseerde arbeiders minder loon, wat dus goedkopere productie betekent. Immers, hoe dieper de vrije markt van de internationale handel, hoe groter de kans dat staten gaan concurreren op basis van arbeidsstandaarden. Klein en middelbedrijven vrezen oneerlijke concurrentie van grote monopolies; de agrarische sector is in Amerika veel omvangrijker en dus goedkoper, wat qua kostenvoordelen de staten in de EU zal schaden; zo zijn er ook bij milieuorganisaties de angsten voor o.a. de versoepeling van de veiligheid en de verslechtering van het milieu en het dierenwelzijn, angst voor genetisch gemodificeerde groenten en de reiniging van kip d.m.v. chloor (wat in de EU verboden is – daarnaast blijft de kip antibiotica bevatten); en daarnaast vrezen organisaties als Bits of Freedom nóg meer inbreuk op de privacy. Al deze zorgen omtrent het TTIP-verdrag zijn dan ook zeer belangrijk, ook al is de concrete inhoud van het verdrag alles behalve duidelijk. Daarover debatteren politici en economen, voor- en tegenstanders, ook nog volop onderling. Maar wat wel vaststaat, is dat het berucht ISDS-systeem er zal komen (deze is aangenomen op 08-07-2015 in het Europarlement) Dit betreft een arbitragemechanisme dat bedrijven toelaat om staten te kunnen aanklagen bij onenigheden over hun bedrijfsvoering door nieuwe wetgevingen (zoals investeringen die scheef lopen). Tegen dit ISDS-systeem vinden alle protesterende organisaties elkaar in ieder geval. Maar aangezien de inhoud van het handelsverdrag zeer gesloten is, is de boodschap van de anti-TTIP-coalitie zodanig kernachtig uiteengezet, dat een ieder zich het eindelijk wel hierin kan vinden: Tegen het technocratisch bestuur en een dolgedraaid kapitalisme. 

In Frankrijk vonden vorig jaar ‘links’ en ‘rechts’ elkaar al eerder aangaande dit verdrag. Alain de Benoist (een rechtsintellectueel die in de jaren ’70 Nouvelle Droite opgerichte – evenals lezer van Nietzsche, Jünger en Mohler) gaf toen al tegenargumenten op het TTIP-verdrag, wat zich niet zou onderscheiden van de Duitse antiglobaliseringsbeweging ATTAC. De Franse ‘links’ filosoof Michel Onfray steunde liever deze ,,juiste analyse van Benoist dan een foute analyse van Bernard-Henri-Lévy (een ander Frans ‘links’ filosoof)”. Volgens Benoist zou het TTIP-verdrag de bestaande sociale, sanitaire, ecologische en politieke cultuur reduceren en een bureaucratische bovenlaag vormen van scheidsrechterinstanties bestaande uit experts en bestuurders die in conflict gevallen landen tot schadevergoedingen aan concerns veroordelen. Dit alles in een door de Dollar geleide markt. Ondanks dat ‘linkse’ filosofen ‘rechtse’ ideologen ondersteunen bij dit verdrag, wordt het Front National nog altijd geweerd uit de anti-TTIP-coalitie. Dit als zijnde angstig voor de publieke opinie om als xenofobische nationalisten neergezet te worden.

Maar wat betreft deze door de Dollar geleide markt eigenlijk? Econoom Jeronim Capaldo van de International Labour Organisation kwam in januari vorig jaar al met tegenargumenten op die van TTIP-voorstanders. Volgens Capaldo zal de economie van de EU niet met 5% groeien, wat voorstanders beweren. In tegendeel. Deze zal dalen met 0,1%, evenals dat de export daalt met ½ %. Ook de beloofde groei van 1,3 miljoen banen moet herzien worden. Er zullen juist meer dan 600.000 werklozen bij komen. Voor- en tegenstanders in dit debat gaan er beide vanuit dat de VS in dit verdrag bedrijven dwingt te reorganiseren of dwingt elkaar kapot te concurreren. Volgens voorstanders komen de verliezende bedrijven er wel bovenop met meer banen, maar het tegenovergestelde is aannemelijker. Daarover kan Mexico meepraten: Sinds het NAFTA-handelsverdrag (tussen de VS, Canada en Mexico) is er geen economisch groei gekomen en gingen er juist meer banen verloren. Aangezien dat door dit verdrag ook de import uit de VS zal stijgen, en de EU economie minder hard groeit, gaat dat ten koste van de Europese productie (= de sociale verworvenheden). Maar alles blijft koffiedik kijken nu nog niets bekend is over het verdrag. Máár, mocht het verdrag doorgaan zoals gepland, dan is er wel een economische groei van 0,5% totaal in 2027 verwacht…

Belangrijk is het om a.s. zaterdag een militant signaal af te geven tegen Obama en Merkel. Vorig jaar waren er ook op de Europese actiedag van 10 oktober ook al vele protesten tegen dit omstreden akkoord. In Berlijn kwamen 150.000 demonstranten samen,in München 3.000. In Praag en Warschau honderden en in Madrid en Helsinki duizenden betogers. In Amsterdam volgde 4.000 deze oproep. 

Het ACN/AKN roept dan ook op om mee te protesteren tegen het TTIP-verdrag in Hannover! Niét om de kleinburgerlijke eisen van ondernemers van MKB  te steunen in het behoud van hun lokale markten; ook ondersteunen wij niét de reformistische eisen van de vakbonden in hun strijd tussen de “eigen” bourgeoisie en multinational bedrijven, dus de sterkere concurrentie uit de VS door dit verdrag; evenals pleitte wij niét voor de bescherming van de “rechtstaat” en de burgerlijke democratie tegen dit verdrag. 

Het ACN/AKN steunt wél de convergentie van alle antikapitalistische krachten vanuit de basis die aanwezig zijn op deze dag, dit teneinde ze te verenigen tot een werkelijke revolutionaire beweging van onderop ontdaan van hun reformistische leidingen. Alleen een socialistische omwenteling van de Europese kapitalistische klassen (= de onteigening van alle productiemiddelen en verandering van de eigendomsverhoudingen) zal de eisen omtrent sociale rechten en gelijkheid, arbeid en het milieubeleid ten goede komen. En dit vergt een harde strijdt, de massa’s tegen de staat – klasse tegen klasse!

OBAMA KOMMT! – WIR AUCH!  
 

 

 

 

 

woensdag 20 april 2016

Frankrijk: Massaprotesten tegen de 'Loi du Travail'

Weg met de ‘War on Terror’ en de politiestaatmaatregelen!


Op 31 maart jl. gingen ca. 1 miljoen mensen de straat op in tal van steden over geheel Frankrijk om te betogen tegen de concepttekst van de ‘loi du travail’, een tegen de georganiseerde arbeidersbeweging gerichte wet, beter bekend onder de naam ‘loi-El Khomri’, zogenoemd naar de Minster van Arbeid, mevrouw Myrian El Komri. Deze actiedag kenmerkte zich vooral door een reeks van stakingen in de transportsector, m.n. bij de spoorwegen en Air France, alsmede in de publieke sector. Er is sprake van een diepgewortelde en wijdverbreide woede onder de werkende massa’s tegen de voortdurende aanvallen van de regering gericht op de afbraak van alle sociale verworvenheden, die destijds door de arbeidersbeweging na jaren van harde strijd werden bevochten.

Grote aantallen studenten en middelbare scholieren namen aan de protesten van 31 maart deel (zoals ze voorheen ook al hadden gedaan in een reeks van recente massabetogingen), die in diverse steden twee keer zo groot waren als op de eerste actiedag (op 9 maart jl.). Over het gehele land zetten de krachten van ‘law and (dis)order’ op grote schaal traangas, waterkanonnen, paarden en – vooral – bruut geweld in tegen de jongeren. In Marseille – evenals elders – vielen de flics jongeren aan, die zich niet onmiddellijk verspreidden nadat de betoging was beëindigd; de traangaswolken waren zo dicht dat mensen, gezeten op talrijke nabijgelegen caféterrassen, genoodzaakt waren om te vluchten. In Lyon werden betogende studenten aangevallen door fascisten, die daarbij werden gedekt door de CRS-flics. In Rouen kwam een aanzienlijk aantal transportarbeiders, ondersteund door andere werkers, de studenten te hulp, toen deze door de flics met traangas werden bestookt. Hun interventie dwong de flics ten slotte tot de terugtocht.

Het omstreden wetsontwerp is de meest recente in een reeks van harde anti-vakbondswetten, die door de regerende Parti Socialiste er door gedrukt zijn. De regering-Valls/Hollande treedt tevens met ongekende hardheid op teneinde elke vorm van verzet van de kant van de arbeidersklasse onmiddellijk de kop in te drukken. In januari van dit jaar werden acht CGT-militanten, die waren opgepakt vanwege hun deelnamen aan militant verzet tegen de sluiting van een fabriek van Goodyear in Amiens, veroordeeld tot negen maanden gevangenis. Vijf arbeiders van Air France hangen gevangenisstraffen tot drie jaar boven het hoofd nadat twee Air France-bazen letterlijk hun overhemden kwijtraakten tijdens een militant stakersprotest in oktober vorig jaar.

De aanvallen op de georganiseerde arbeidersbeweging dienen te worden gezien in de context van de ‘noodtoestand’ (l ‘état d’urgence), die de PS-regering afgelopen november – na de aanslagen in Parijs – heeft uitgeroepen en welke tot half mei is verlengd. Sindsdien hebben de flics rond de klok duizenden huiszoekingen (zonder gerechtelijk bevel) uitgevoerd, vooral in wijken waar grotendeels moslims woonachtig zijn. Honderden personen zijn onder huisarrest geplaatst, daaronder ook tal van activisten uit de autonome scene, die hadden opgeroepen tot een betoging aan de vooravond van de klimaattop in Parijs (in december vorig jaar). Grootschalige snuffelmaatregelen staan het de flics thans toe om alle telefoongesprekken op te slaan.


Valls, Hollande: Handen af van de georganiseerde arbeidersbeweging!

Weg met de wet- El Khomri!

Onmiddellijke intrekking van alle aanklachten tegen de arbeidersmilitanten van Goodyear en Air France evenals tegen alle gearresteerde betogers in de laatste weken!zondag 17 april 2016

1 Mei Demonstratie in Plauen: "Kapitalisme neerslaan! Voor een Duits Socialisme!"
Op Zondag 1 Mei zullen de Vrije Krachten gemeenschappelijk hun woede en toorn tegen het kapitalisme naar de straten brengen in Plauen (DE) tijdens de Nationale Arbeiders-strijddag!

"Kapitalisme neerslaan! Voor een Duits Socialisme!"

Wees erbij en sluit je aan bij het Anti-Kapitalistische Zwart Blok!

11u - Oberer Bahnhof - Plauen (Duitsland)maandag 4 april 2016

De Islam: Wapenbroeder tegen het Zionisme en Westers imperialisme"Alle vijanden van het zionisme, omarm de Jihad!" - Abdul al-QariVoor nationaal-revolutionairen is de Islam altijd al als een wapenbroeder geweest in de strijd tegen het Westerse kapitalisme en het zionisme. Het Duitse rijk kende een lange geschiedenis als trouwe bondgenoot van de Islamitische wereld. Al in 1914 was het naar het idee van de Duitse keizer Wilhelm II, dat de Ottomaanse Kalief Mehmed V, de Jihad tegen het Westen uitriep (toen nog gerepresenteerd door Groot-Brittanië en de Joden in het bijzonder).

Het duurde hierna tot 1939 dat het Duitse rijk de Islamitische wereld wederom tegemoet zou treden. Ditmaal in samenwerking met de Grooftmoefti van al-Quds (Jerusalem), Amin al-Hoesseini. “De grootste vijanden van de moslims zijn de joden en hun bondgenoten, de Engelsen, de Amerikanen en de bolsjewieken. Hun Britse bondgenoten bijvoorbeeld, die door het wereldjodendom en diens kapitaal worden gestuurd en wier geschiedenis doorspekt is van vijandschap jegens de moslims, gaan in alle landen door met het vervolgen en onderdrukken van alles wat Islamitisch is”, aldus Husseini in een toespraak op het 'Centraal Islamitisch Instituut' in Berlijn, 1942. Amin al-Hoesseini voert een opstand tegen de zionisten in Jerusalem aan


Reichsführer van de SS, Heinrich Himmler, benadrukte de spirituele band tussen de Islam en het Nationaal-Socialistische wereldbeeld, die erg veel met elkaar gemeen hadden. In heel Oost-Europa en het Midden-Oosten sloten Islamitische vrijwilligers zich aan bij het Duitse rijk, om gezamelijk tegen het gehate Westen en het zionisme te strijden. Hoewel het lot van het Duitse rijk in het voorjaar van 1945 beslecht werd, duurt voor veel moslims deze strijd tot op de dag van vandaag voort.

Sinds 2001, met de aanslagen van 9/11, is deze strijd wederom actueel geworden. Momenteel wordt ons beeld rond de Islam echter bepaald door zionistische propaganda, die ook de nationale beweging niet gespaard is gebleven. Dit artikel is een poging om deze zionistische propaganda over de Islam te weerleggen. Wij zullen deze leugens, die als een rechtvaardiging dienen voor de Westerse oorlog tegen de Islam - de zgn. 'War on terror' -, hier ontkrachten.

Aanval op de Twin Towers in 2001
  
Een oprechte en betekenisvolle samenwerking ontwikkelen tussen moslims en niet-moslims, die strijden tegen het onrecht van het zionisme en de Westerse machten, kan enkel en alleen op een basis van wederzijds respect en onderling begrip. Voor ons begint dit begrip bij het begrijpen van de Islam zelf.


De huidige oorlog die het Westen tegen de Islam voert is niet enkel een militair conflict, maar bovenal een ideologisch conflict. De 'War on terror' representeert een ultieme poging van de zionisten en hun Westerse bondgenoten om de Islam te misinterpreteren en te seculariseren. Deze oorlog is een poging om de Islamitische wereld te onderwerpen aan dezelfde zionistische wetgeving, rechtssystemen, tirannieke wetten en concepten die de Europese naties tegenwoordig domineren. 


De authentieke Islam

De Islam representeert een unieke manier van leven, die sterk verschilt van de materialistische en hedonistische Westerse manier van leven die onze Europese samenlevingen vandaag de dag domineert. Het doel van een vrome moslim is het gehoorzamen van de wil van Allah en dus te voldoen aan de plichten die deze als moslim heeft. Zij doen dit omdat zij het sterfelijke leven beschouwen als een kans om het Paradijs in het hiernamaals te bereiken. Een van de hoogste offers die gebracht kan worden is het martelaarschap. Dit martelaarschap komt voort uit de heilige plicht tot Jihad, de oproep om onderdrukking, onrechtvaardigheid en tirannie te bestrijden en moslimlanden die zijn veroverd door niet-moslims te heroveren.

Een woord dat ons nationaal-revolutionairen niet vreemd is en deze manier van leven samenvat is: "eer". Voor moslims is de Islam de weg waarmee mensen zichzelf kunnen beheersen en het eerbare kunnen doen. Volgens de Islam begint die eer met Allah, die in de Koran en de Soennah uiteen heeft gezet wat eervol en oneervol is. De Islam baseert zich op een rationele zoektocht naar kennis en hecht veel waarde aan de speciale kwaliteiten die ons een beschaafd mens maken - kwaliteiten zoals eerlijkheid, rechtvaardigheid, tolerantie en rede.

Volgens Moslims is de Profeet Mohammed een perfect voorbeeld van een eervol, redelijk en beschaafd mens. Dit gedrag wordt bijvoorbeeld vaak geïllustreerd door de Profeet zijn terugkeer naar Mekka, na jaren van verbanning en vernedering, met een tienduizend man sterk leger. De Quraish hadden hem geplaagd, hij was bespuugd, gesteend, uitgelachen en gemarteld door hen. Zij hadden duizenden moslims vermoord. Echter toen Mohammed terugkeerde naar Mekka betrad hij de stad van zijn vijanden alleen en vroeg aan hen wat hij met hen moest doen. De Quraish antwoorden; "Wij hopen dat je doet wat rechtsvaardig is". De Profeet zei; "Er zal geen vergelding tegen u zijn deze dag. Moge Allah jullie vergeven, want hij is de meest barmhartige van de barmhartigen." Overweldigd door zijn persoonlijke voorbeeld bekeerden de voormalige vijanden van de Profeet zich vrijwillig tot de Islam en accepteerden zij hem als hun leider.

De Islam is een manier van leven die open staat voor ieder menselijk wezen. Het enige criterium dat de Islam hanteert is dat van persoonlijk gedrag: de persoonlijke toewijding om te doen wat goed en rechtvaardig is. Moslims geloven dat de simpele en uitgesproken waarheid van de Islam niet enkel de betekenis en het doel van ons leven representeert, maar ook als gids dient naar een beschaafdere manier van leven. Als menselijke wezens zijn we verschillend van al het andere leven op onze planeet. Vrije wil geeft ons het vermogen om ons eigen gedrag te bepalen. Als mensen kunnen wij dus zelf keuzes maken, onszelf bedwingen en ons op een beschaafde en eervolle manier gedragen. Beschaafd en eervol zijn betekent dat we onze rede en wil laten overwinnen van de dierlijke natuur die we nog steeds diep in ons allen bezitten. Deze waarheden ontdekken wij door over het leven en het bestaan na te denken. Moslims benadrukken dat deze rationele weg naar God het begin van de Islam is.

De werkelijkheid volgens de Islam is Tawhid: De oneindige, eeuwige eenheid die Allah is; de Schepper van alle wezens en al dat bestaat. Dus als levende wezens zijn wij de creatie van deze Schepper en de werkelijkheid begrijpen betekent het begrijpen en accepteren van onze eigen relatie met de Schepper.

De fudamentele grondbeginselen van de Islam zijn:

1) Het geloof dat er geen goddelijk wezen is buiten Allah en dat daarom enkel Allah als Schepper erkend kan worden.

2) De bevestiging dat Mohammed de boodschapper en profeet van Allah is. Mohammed was een simpel man, die geen 'wonderen' verrichtte om te 'bewijzen' dat hij door Allah begunstigd was. Echter zijn verwezenlijkingen in de Arabische wereld tijdens zijn leven en na zijn dood zijn opmerkenswaardig, een wonder op zichzelf.

3) De bevestiging dat de Heilige Koran het woord van Allah zelf is en dus zijn wil uitdrukt.

4) De bevestiging dat Mohammed de laatste Profeet van Allah is (Katam-al-Nabiyyin) en dat de manier van leven die hij geopenbaard heeft daarom nooit veranderd mag worden (benadrukt in Soerah 33:40 en 5:3).

5) Een acceptatie dat de enige standaard van oordelen - de enige ware gids voor wat goed en slecht is - aan de mensheid wordt gegeven door Allah in de Heilige Koran en via de Profeet Mohammed.Voor moslims dient de Islamitische staat het fundamentele doel om de noodzakelijke condities te creëeren, waarbinnen de Islamitische manier van leven kan gedijen en voortbestaan. Het is een samenleving waarbinnen moslims in vrijheid kunnen leven naar de wil van Allah, zoals deze is vastgelegd in de Sharia. Wat de plicht en verantwoording van individuele moslims is, wordt hier de plicht en verantwoording van de Islamitische staat. Het is fout om deze staat in de huidige politieke termen te definiëren, zij is in weze een a-politieke entiteit. Deze staat is er er enkel en alleen op gericht om de Islamitische manier van leven te bestedigen, gebaseerd op de morele en rechtvaardige principes van de Islam. In tegenstelling tot de moderne politiek die zich enkel bezig houdt met individuele rechten en individueel materieel belang, zijn deze rechten voor moslims slechts van secundair belang. Aan het hoofd van deze islamitische staat, staat de Kalief als vertegenwoordiger van de wil van Allah op aarde.

Vandaag de dag is de ideologische campagne tegen de Islam er helaas in geslaagd om sommige moslims te beïnvloeden. Zij hebben het modernisme en de Westerse manier van leven omarmd, veroordelen het martelaarschap en proberen de Islam te temmen door het te misinterpreteren en door de hun heilige plicht als moslims te ontkennen.Zij hebben zich reeds de 'American way of life' eigen gemaakt en dienen daarmee als wegbereiders voor het Westerse imperialisme.
War on Terror

De zgn. 'War on terror' die het Westen vanaf 2001 heeft ontketend is niets anders dan een openlijke oorlogsverklaring aan de Islam. De inval in Afghanistan was de eerste stap in een koloniale kruistocht tegen de Islamitische wereld. Deze oorlog is ontketend omdat de zionisten en de Westerse machten zich er volkomen van bewust zijn, dat de authentieke Islam op dit moment nog de enige serieuze dreiging voor haar wereldoverheersing representeert.

Het Westen kenmerkt zich door haar decadente, materialistische en hedonistische manier van leven, die feitelijk niets meer gemeen heeft met de volksgeest van het oude Avondland. Deze Westerse levenstijl is ontleend aan de ideëen en wegen van het kapitalisme, met haar oneindige uitbuiting en onderdrukking. De Westerse regeringen representeren en handhaven allen deze liberaal-kapitalistische visie op de wereld, gedreven door modernistische ideëen zoals zgn. 'vooruitgang' en globalisering. In hun zoektocht naar deze zgn. 'vooruitgang' plunderen de Westerse naties met hun industrieën en bankwezen, de gehele wereld voor hun eigen egoïstische gewin. De belangrijkste eigenschappen van het Westerse denken zijn haar heerszuchtige arrogantie en oneindige toewijding aan egoïstisch plezier.

Tegenwoordig gelooft men ook hier dat deze Westerse manier van leven superieur is aan dat van andere volkeren en culturen. Er wordt beweerd dat het de enige uitdrukking van echte 'vooruitgang' is, ja zelfs van ware 'verlichting'. Dit supremacistische Westerse denken kenmerkt zich door een ongekende agressie jegens andere volkeren en culturen. Westerse regeringen eigenen zich het absolute recht toe om te doen wat zij willen en de Westerse levenstijl wereldwijd op te leggen - al dan niet door middel van geweld.

De zionististen en de Westerse machten demoniseren eenieder, die als een bedreiging voor haar belangen wordt beschouwd. Stelselmatig worden deze ontmenselijkt: het zijn slechts barbaren, extremisten en terroristen, waar die Westerse mensenrechten waar men zo vol van is niet voor gelden. Het Westen heeft globalistische instituties zoals de Verenigde Naties opgericht, om Westerse wetgeving te verspreiden en met dwang op te leggen, met als enig doel het assimileren van alle andere naties in de 'Nieuwe Wereld Orde' met haar Amerikaanse massacultuur. Vanuit een Islamitisch perspectief zijn dit ongelovige instituties, waarvan zij de wetten niet willen, noch kunnen accepteren. 


Inmiddels heeft het Westen de dreiging van het Communisme verruild voor de dreiging van de Islam. De Westerse 'War on terror' heeft de Islamitische wereld in een eindeloze spiraal van oorlog en geweld gestort. Daarbij steunen alle Westerse naties - met Amerika als aanvoerder - de repressieve zionistische entiteit die Palestina bezet. Zij voorzien de zionistische regering van wapens, technische en financiële hulp, terwijl haar terroristische geweld tegen de inheemse bevolking van Palestina compleet genegeerd (zelfs gefaciliteerd) wordt. Het Westen verkoopt deze brute imperialistische agressie als een oorlog 'tegen terrorisme', terwijl ze zelf de grootste terroristen zijn.

Dit is alles is slechts een rookgordijn voor hun echte doelstelling; namelijk de Islam als bedreiging voor de Westerse hegemomie te elimineren ten gunste van een politieke, sociale en economische dominantie van de Nieuwe Wereld Orde. Wat we zien is een door Amerika geleide zionistische-kruistocht, ten gunste van het overleven van het zionisme. De voortdurende bezetting van Palestina door de zionisten hangt immers volledig af van de voortdurende dominantie van het Westen. Valt deze Westerse dominantie weg, dan is het gedaan met de zionistische entiteit.

Waarom beschouwt het Westen de authentieke Islam als een dergelijke grote bedreiging voor hun belangen?

De Islam verwerpt enkele van de belangrijkste grondbeginselen van de Westerse manier van leven. Het verwerpt de woekerij wat de absolute basis van het Westerse kapitalisme vormt. Het verwerpt het excessieve materialisme, de hedonistische decadentie, het complete gebrek aan morele standaarden en discipline, die tegenwoordig alle naties onder de Westerse invloedssfeer teisteren. De Islam verwerpt de Westerse 'democratie' ten gunste van een theologische samenleving en verwerpt daarmee dus ook het Westerse rechtssysteem dat men aan de wereld probeert op te leggen.

Juist begrepen zoekt de Islam indien noodzakelijk naar het gebruik van de Jihad, om een Islamitische manier van leven veilig te stellen voor alle moslims. Uiteindelijk streven moslims ernaar om de Islamitische heerschappij terug naar al-Quds (Jeruzalem) te brengen. Daarom heeft het Westen besloten om datgene te elimineren dat zij als een grote bedreiging voor haar belangen ziet; een oprechte Islamitische samenleving die de goddeloze, decadente, materialistische en immorele Westerse manier van leven verwerpt. Deze nieuwe kruisvaarders hebben zich het recht toegeeigend de wereld te hervormen langs Westerse lijnen en tolereren daarbij geen regering, natie of groepering die zich niet naar hun wetten schikt. Dat is waar deze zgn. 'War on Terror' over gaat.


Zionistische staatsterreur in Palestina


Natuurlijk zal het Westen een gecontroleerde en tandeloze 'modernistische Islam' (net als het huidige Christendom is) - een 'Islam' waarin de fundamentele waarden van de Islam worden opgeofferd, zodat moslims op een Westerse manier kunnen leven, accepteren of zelfs aanmoedigen. Deze Islam zal dan enkel nog worden gepraktiseerd als een individuele privé religie, die zich beperkt tot het huis, de moskee en de directe gemeenschap en waarin er geen enkele poging wordt ondernomen om een Islamitische staat te creëeren.

De authentieke Islam daarentegen, representeert een totale manier van leven, die een tegenwicht kan bieden voor de Westerse levensstijl en haar globalistische agenda. Het vormt een laatste bastion tegen de zionistische werelddominantie. Dit zal het Westen nooit accepteren. Daarom zullen echte moslims de zionistische-kruisvaarders agressie met haar imperialisme en terrorisme moeten bevechten, door volgens de ideen, principes en wegen van hun geloof de Nieuwe Wereld Orde te trotseren. Een strijd waarin zij op de steun en symphatie van ons nationaal-revolutionairen kunnen rekenen!

Anti-Zionistische Aktie