zaterdag 25 mei 2013

25-05-2013 Mars tegen Monsanto

Zaterdag 25 Mei werden er in het kader van de internationale aktiedag tegen Monsanto in verschillende steden in Nederland protestacties georganiseerd. Enkele activisten van de Vrije Nationalisten NB gingen naar Wageningen om daar deel te nemen aan de "Mars tegen Monsato".De mars begon bij de Universiteit van Wageningen, die financiële steun krijgt van Monsanto om voor hun onderzoek naar gentech producten te doen, dat vervolgens als zijnde onafhankelijk en betrouwbaar aan de overheid wordt gepresenteerd. Van hieruit trokken de paar duizend demonstranten door het centrum van de stad richting de Wageningse vestiging van Monsanto.Het is goed om te zien dat het protest tegen Monsanto breed gedragen wordt. Op de verschillende plaatsen in Nederland zijn vele duizenden burgers de straat op gegaan om een boodschap af te geven tegen de vergiftiging van ons volk. Het initiatief voor dit wereldwijde protest kwam aanvankelijk uit de VS, waar recentelijk door President Obama nog een wet is aangenomen die onder andere Monsanto immuun maakt voor een gerechtelijk verbod op de verkoop en productie van genetisch gemanipuleerde zaden. Ook in de EU zijn Monsanto en soortgelijke multinationals hard aan het lobbyen om hun allenheerschappij op de Europese voedselmarkt te verstevigen en hun monopolie te consolideren. Het verzet tegen deze criminele corpraties is nu dan ook meer noodzakelijk dan ooit!Nee tegen GGO's!

Stop Monsanto!


zaterdag 18 mei 2013

Monsanto; De vergiftiging van ons Volk


Uit de analyse van meer dan 900 diplomatiek vertrouwelijke documenten bleek recentelijk dat de Amerikaanse autoriteiten intensief campagne voeren om in de Europese Unie het verzet te breken tegen genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) en grote Amerikaanse biotechnologische bedrijven zoals het beruchte Monsanto te promoten. De Amerikaanse diplomaten zetten politieke druk op Europese landen om hun binnenlandse wetgeving en reglementering omtrent voedselveiligheid aan te passen ten gunste van de multinationale bio-industrie.

Dit is op zichzelf niet verwonderlijk aangezien biotechnologische industrie zoals Monsanto een gigantisch monopolie op de agrarische en voedselmarkt hebben en sterk verstrengeld zijn met de Amerikaanse politiek. Hoewel Monsanto's belang in de verkoop van genetisch gemodificeerd voedsel in direct conflict is met de verantwoordelijkheid van de Amerikaanse regering om de voedselveiligheid te waarborgen, heeft Monsanto politici omgekocht met gigantische bijdragen aan hun politieke campagnes en met lobbyen verleidt om ten gunste van haar belangen te handelen.

Wellicht het grootste succes van de Monsanto strategie is haar invloed op de Amerikaanse voedsel en waren autoriteit FDA (Food and Drug Administration) en het Amerikaanse federale bureau belast met de bescherming van de volksgezondheid en het milieu de EPA (Environmental Protection Agency). Zij zijn onder andere eigenlijk juist bedoelt om producten van bedrijven als Monsanto te controleren en monitoren. Hooggeplaatste Monsanto werknemers en prive advocaten maken geregeld even een overstap naar hooggeplaatste functies binnen de FDA en de EPA als er voor Monsanto belangrijke zaken geregeld moeten worden. Hierna gaan zij eventueel zelfs weer direct terug bij Monsanto aan de slag. Een van deze schrijnende voorbeelden is dat van Magaret Miller. Als onderzoeker in dienst van Monsanto droeg zij bij aan een positief wetenschappelijk rapport over het genetisch gemodificeerde Bovine groeihormoon voor de FDA. Vlak voor dit rapport werd vrijgegeven, stopte Magaret Miller haar baan bij Monsanto en trad zij in dienst van de FDA, waar haar werk was om hetzelfde rapport te beoordelen. Een ander voorbeeld is Michael Taylor, onder de Obama administration verantwoordelijk voor de voedselveiligheid, maar voorheen actief als advocaat voor Monsanto.

Via genetische modificatie verandert men door middel van een aantal technologiëen de genetische samenstelling van cellen en worden nieuwe ongebruikelijke organismes geproduceerd. Deze genetisch gemodificeerde organismes, ook wel bekend als GMO's, kunnen zich vervolgens gemakkelijk verspreiden en kruisen met andere organismen. Monsanto voorziet in ongeveer 90% van de GMO zaden in de wereld.

Deze gepatendeerde zaden produceren hun eigen pesticide of overleven als enige Monsanto bestrijdingsproducten zoals Round Up. Deze GMO's zijn specifiek ontworpen om Monsanto van een zo groot mogelijke winst te voorzien. Amerikaanse boeren worden met wurgcontracten gedwongen om de gepatendeerde zaden van Monsanto te kopen. Ook de Europese Unie heeft enige tijd geleden onder druk van multinationals zoals Monsanto, DuPont en Bayer een wet aangenomen waarin de zadenhandel gereguleerd wordt. Dit houdt in dat binnen Europa, zowel in de agrarische sector alsmede de particuliere sector, enkel nog hun gepatendeerde zaden gekocht mogen worden. Doordat de Monsanto zaden zich via de lucht verspreiden worden soms de velden van boeren die hun zaden niet gebruiken besmet. Dit leidt in veel gevallen tot een slopende en dure rechtzaak van Monsanto tegen deze boeren, die hierin beschuldigt worden van het inbreuk maken op het patentrecht van Monsanto met gigantische boetes als gevolg en verplichtingen tot het afnemen van enkel nog Monsanto zaad en of producten, dat is als ze door de rechtszaak of erna niet failliet raken.

In de VS zit in 70% van het produceerde voedsel ingredienten met GMO's, toch wordt dit niet op de etiketten aangegeven. Hoewel er in de Europese Unie en bepaalde landen nu nog wettelijke regulatie is rond het etiketteren van GMO voedsel, zal dit in de nabije toekomst wellicht niet langer het geval zijn. Volgens pathologen zoals Don Huber zorgt glyfosaat, het belangrijkste ingredient in Monsanto's product "Round Up", ervoor dat de ecologie van de grond veranderd, waardoor planten vatbaarder voor ziektes worden, die uiteindelijk weer kunnen leiden tot ziektes in mensen. Omdat glyfosaat veel bacterieen dood, geeft het andere bacterien een voorsprong. Sinds '96 toen slechts 2% van de Soja markt in de VS bestond uit sojabonen die een door Monsanto gepatenteerd gen hadden, heeft nu 17 jaar later 90% van de Amerikaanse sojabonen dit gen. Onderzoekers werden gealarmeerd dat de allergische reacties van mensen op soja met 50% was toegenomen. Deze claims worden echter amper onderzocht doordat Monsanto een grote invloed uitoefent op de autoriteiten die dit zouden moeten monitoren om de volksgezondheid te waarborgen.

Door de alsmaar verder toenemende macht van de Europese Unie en Multinationale corporaties komt ook de gezondheid van ons volk en onze natie in het geding. Als revolutionaire nationalisten moeten we ons dan ook ten alle kosten verzetten tegen de vergiftiging en vernietiging van ons volk voor de winstmaximalisatie van immorele, gevaarlijke en ronduit criminele ondernemingen zoals Monsanto, DuPont en Bayer!


donderdag 16 mei 2013

Zionistische agressie tegen Syrië

Op 3 en 4 mei voerde het Israelische leger (IDF) twee luchtaanvallen uit op Syrisch territorium, vermoedelijk tegen het Jamraya militair onderzoekscentrum vlakbij de luchthaven van Damascus. Terwijl Israelische woordvoerders terughoudend zijn met het nemen van verantwoordelijkheid, heeft de Obama administration de bombardementen in Syrisch souverein gebied bevestigd en goedgekeurd. Echter volgens internationale wetgeving heeft Israel een daad van oorlog tegen Syrie ondernomen, die in strijd is met het VN handvest. De vermeende rechtvaardiging van het Netanyahu regime, dat er haar eigen wetten op na lijkt te houden, was de claim dat de aanvallen gericht waren tegen een opslag van Iranese Fateh-110 luchtafweer raketten die voor Hezbollah bedoelt waren. In januari voerde de Israelische luchtmacht soortgelijke aanvallen uit op een konvooi dat zogenaamd rakketten zou bevatten die richting Zuid-Libanon vervoert werden zodat Hezbollah de Israelische luchtmacht kon hinderen om het Libanese luchtruim te schenden.    

Om te begrijpen wat er in Tel Aviv aan de hand is kan een tijdlijn helpen. Op 27 april, voor Israel actie ondernam tegen Syrie, heeft de Russische afgevaardigde minister van buitenlandse zaken Mikhail Bogdanov een nieuwe Russische alliantie met Hezbollah gesloten. Dit was Poetin zijn antwoord op het voornemen van Obama om het Syrische conflict te beeindigen door de rebellen openlijk te steunen. Obama zijn voornemen gaf groen licht aan Israel om Iranese en Hezbollah doelwitten in Syrie aan te vallen.

Op 30 april gaf Hezbollah leider Hassan Nasrallah een publieke speech waarin hij openlijk toezei dat zijn organisatie bereid was om het Syrische regime te steunen tegen de buitenlandse en binnenlandse oppositie tegen het regime van Assad. Nasrallah stelde eveneens dat de beschuldigingen dat Syrie chemische sarin wapens produceerde gefabriceerd waren om buitenlandse interventie te rechtvaardigen. Tegelijkertijd riep Iran de VN op om het vermeende gebruik van chemische wapens in Syrie te onderzoeken.

De volgende dag op 1 mei zei President Barack Obama dat de VS nu bereid was om Syrische rebellen te bewapenen en hun te steunen in de omverwerping van het regime van Assad. Op 3 en 4 mei vonden de Israelische luchtaanvallen plaats. Vervolgens gaf op 6 mei de VN een verklaring vrij waarin werd gesteld dat er geen enkel bewijs was voor het gebruik van chemische wapens, sarin of anders, door het Syrische regime. In plaats daarvan had de VN bewijs gevonden dat de rebellen sarin hadden gebruikt om de schuld vervolgens op het regime af te schuiven. Dit was een kleine vernedering voor Washington en Tel Aviv die iets anders claimden.

De Israelische bombardementen komen "toevallig" net in een tijd dat directe rapportages uit Syrie de buitenwereld bereiken, die stellen dat het Syrische leger gebieden die door de rebellen bezet waren terug veroverden langs de grens van Libanon. Tenzij Washington en Israel met overtuigend bewijs komen, is het duidelijk dat hun oorlogsdaad niet gericht was tegen luchtdoelraketten, maar om een klimaat op wereldschaal te creeren voor een NAVO bombardementencampagne zoals we die in Libie gezien hebben om zo het Syrisch regime omver te werpen. Twee jaar in het geheim trainen en bewapenen van huurlingen en zelfs Al Qaida leden om het regime in Syrie te verdrijven lijken te zijn mislukt. De agressie van Netanyahu zijn een grote gok met veel risico dat zijn weerslag kan hebben op zowel Tel Aviv als Washington. De Sji itische alliantie Teheran-Damascus-Hezbollah in Libanon wordt sterk gesteund door Poetin zijn Rusland en door China. De rebellen zijn daarentegen gesteund door Qatar, Saoudi Arabie, Washington en nu ook Israel. Syrie, Iran en Hezbollah hebben al aangekondigd terug te slaan. De situatie heeft dus potentie om geheel uit de hand te lopen met mogelijk een wereldoorlog als gevolg.      


zondag 12 mei 2013

12-05-2013 C9M in Parijs


Op zondag 12 mei verzamelden vele honderden nationalisten zich in de vroege ochtend op het Place de la Madeleine in Parijs voor de jaarlijkse mars van het "Comité du 9-Mai" (C9M) tegen globalisering en ter herdenking van de gevallen kameraad Sébastien Deyzieu, die om het leven kwam door politiegeweld. Ook een Nederlands-Duitse delegatie van het Anti-Capitalist Network (ACN/AKN) nam deel aan de manifestatie.


Vanuit het Place de la Madeleine verplaatste de manifestatie zich richting het standbeeld van Joanne d'Arc waar verschillende toespraken zouden worden gehouden. Opvallend was de aanwezigheid van enkele FEMEN activistes die een spandoek tegen de manifestatie ontvouwd hadden op het dak van een gebouw. Zij moesten onder luid gejuig en gezang van de nationalistische menigte, door de brandweer verwijderd worden en door de politie ontzet en afgevoerd worden. Hierna werd het programma simpelweg hervat. Verschillende sprekers, waaronder Serge Ayoub van "Troisième Voie" en Hervé Van Laethem van "Nation", hielden diverse toespraken. Hierna werd het  revolutionaire Marseillaise verzetslied gespeeld, waarmee de manifestatie ten einde kwam.


Onze Franse kameraden hebben met deze manifestatie wederom een duidelijk signaal afgegeven tegen globalisering. Wij geloven niet in de zogenaamde "wereldburger", maar erkennen dat ieder volk iets eigens in zich draagt dat vorm krijgt door middel van haar taal, cultuur, tradities en erfgoed.  Globalisering en imperialisme hebben veel gemeen, waaronder het opleggen van zogenaamde “universele” waarden aan een veelzijdigheid van volkeren, culturen en landen. Het doet ons goed om te zien dat honderden nationalisten bereid zijn om hiertegen de straat op te gaan, iets waar we ook in eigen land een voorbeeld aan kunnen nemen.   


zaterdag 4 mei 2013

4 Mei dodenherdenking: De Schaduwzijde van de "Bevrijders"


"Geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars" - Winston Churchill
Terwijl in Nederland de discussie is losgebarsten of de dodenherdenking op 4 mei een Joods privilege moet zijn en/of "foute" Nederlanderse en Duitse slachtoffers van de tweede wereldoorlog wel of niet herdacht mogen worden, blijft enige kritische beschouwing op onze zogenaamde "bevrijders" uit. Waren deze "bevrijders" nu eigenlijk wel zo brandschoon als men ons vandaag de dag wil laten geloven? Kunnen we eigenlijk wel spreken van “goede” en “foute” mensen of worden we geconditioneerd om zo te denken?

De meesten van ons zijn wel bekend met het gruwelijke bombardement op Dresden dat plaats vond in de nacht van 13 op 14 februari 1945. Onder leiding van Winston Churchill en de Engelse luchtmaarschalk Arthur (Bomber) Harris werd de burgerbevolking van Dresden moedwillig gebombardeerd. Het doel was om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken, om zo de Duitsers te "demoraliseren". De eerste aanvalsgolf werd uitgevoerd door 244 Lancaster- bommenwerpers van de Britse Royal Air Force. De Havilland Mosquitos van de RAF-groep nr. 8 (Pathfinder) gooiden rode markeurs op de doelen. Daarop volgden luchtmijnen die boven de grond ontploften om de daken met een schokgolf te verwoesten. Daarna werd er nog eens 3900 ton aan brandbommen en brisantbommen gegooid om "het af te maken". Tijdens het daaropvolgend afschuwelijke inferno vonden tienduizenden onschuldige Duitse mannen, vrouwen en kinderen de dood.Vaak horen wij dat dit afschuwelijke en misdadige bombardement op Dresden door de geallieerden, gerechtvaardigd zou zijn omdat het een "noodzakelijke reactie" was, om Nazi Duitsland op de knieen te dwingen en als tegenwicht voor de vermeende gruweldaden van het Derde Rijk. Echter op handen gedragen geallieerde oorlogsmisdadigers zoals Winston Churchill en Arthur Harris kenden een lange maar relatief onbekende voorgeschiedenis van agressie, bruutheden en massamoord op en jegens onschuldige burgers. Hun misdaden zijn echter grotendeels weggeschreven uit de geschiedenis door een gigantisch leger van Anglo-Amerikaanse historici, journalisten en politici. Deze onvertelde geschiedenis vormt dan ook een belangrijke les voor de 21ste eeuw, waarin het Britse imperialisme is veranderd in een evenredig geweldaddig en vernietigend Anglo-Amerikaans imperialisme, wiens terreur en wreedheid niet onderdoet voor dat uit de tweede wereldoorlog.

Winston Churchill was al langere tijd bekend met de wreedheden van het Britse imperialisme. Als soldaat was hij in Zuid-Afrika gestationeerd ten tijde van de Britse genocide op het Boerenvolk. Tussen 1899 en 1902 stierven meer dan 28.000 onschuldige vrouwen en kinderen uit Oranje Vrijstaat en Transvaal in de Britse concentratiekampen door ziekte en hongersnood. In 1915 was Churchill verantwoordelijk voor de noodlottige Dardanelles campagne van 1915 tegen het Ottomaanse rijk die uiteindelijk resulteerde in de Armeense genocide.

Het precedent voor het Dresden inferno kan men vinden in Irak. Na de val van het Ottomaanse rijk bezetten de Britten in 1917 Irak. Het verzet van de Arabische en Koerdische volkeren dat hierop volgde, ontwikkelde zich in 1920 tot een grootschalige opstand voor nationale bevrijding. Om deze opstand neer te slaan namen de Britten steeds repressievere maatregelen, waaronder het gebruik van gifgas. Winston Churchill - toen nog koloniaal-secretaris - en Arthur Harris waren beiden grote voorstanders van het bombarderen van de opstandelingen in hun dorpen en steden. Harris benadrukte; "De Arabieren en Koerden weten nu wat bombardementen echt betekenen in termen van slachtoffers en schade. In 45 minuten kan een volledig dorp worden weggevaagd en kan een derde van haar inwoners worden vermoord" Churchill voegde daar aan toe; "Ik begrijp de teergevoeligheid omtrent het gebruik van gas niet. Ik ben een groot voorstander van het gebruik van gifgas tegen onbeschaafde stammen." . Hiermee werd Irak een laboratorium voor nieuwe wapens; napalm, fosfor bommen, luchtmijnen, brisantbommen en andere granaatkartets werden hier voor het eerst gebruikt door de Britten.

Tijdens WO II was Winston Churchill eveneens actief betrokken bij de onderdrukking van Brits-India en de Bengaalse Holocaust (1942-1945). Genadeloos ontzegde en blokkeerde hij om strategische redenen voedselhulp aan de verhongerende Hindu's en Moslims in Bengal, Assam, Bihar en Orissa. Deze militaire strategie om de Japanse strijdmacht te stoppen via een kunstmatige hongersnood resulteerde uiteindelijk in 6 tot 7 miljoen onschuldige doden. Met recht behoort dit tot een van de zwaarste oorlogsmisdaden in de menselijke geschiedenis. Echter in tegenstelling tot de Joodse Holocaust, waar constant aan gerefereerd wordt, is deze Bengalese Holocaust grotendeels uit de Westerse geschiedenis "verdwenen".

Winston Churchill had weldegelijk gelijk toen hij stelde dat de overwinnaars de geschiedenis schrijven. Het is echter belangrijk om te erkennen dat genegeerde geschiedenis leidt tot een herhalende geschiedenis. De uit de context getrokken en incorrecte kijk die wij in het Westen hebben op het verloop van de gruwelijke wreedheden die gepaard gingen met WO 2 en het koloniale verleden, hebben geleid tot een misleidende kijk op de realiteit. De wereld kampt nog steeds met imperialisme, oorlog, hongersnood en armoede. We kunnen niet langer de leugens van oorlogsstokers en imperialisten negeren, die ertoe hebben geleid dat zij hun vernietigende en afschuwelijke beleid hebben kunnen doorzetten tot in de 21ste eeuw. Waarheidsbevinding en een nuchtere kijk op de geschiedenis is dan ook van fundamenteel belang voor eenieder die zich voor de ware feiten interesseert. Stilte is medeplichtigheid, dus weerleg de leugens van deze imperialistische oorlogsstokers!