zaterdag 18 mei 2013

Monsanto; De vergiftiging van ons Volk


Uit de analyse van meer dan 900 diplomatiek vertrouwelijke documenten bleek recentelijk dat de Amerikaanse autoriteiten intensief campagne voeren om in de Europese Unie het verzet te breken tegen genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) en grote Amerikaanse biotechnologische bedrijven zoals het beruchte Monsanto te promoten. De Amerikaanse diplomaten zetten politieke druk op Europese landen om hun binnenlandse wetgeving en reglementering omtrent voedselveiligheid aan te passen ten gunste van de multinationale bio-industrie.

Dit is op zichzelf niet verwonderlijk aangezien biotechnologische industrie zoals Monsanto een gigantisch monopolie op de agrarische en voedselmarkt hebben en sterk verstrengeld zijn met de Amerikaanse politiek. Hoewel Monsanto's belang in de verkoop van genetisch gemodificeerd voedsel in direct conflict is met de verantwoordelijkheid van de Amerikaanse regering om de voedselveiligheid te waarborgen, heeft Monsanto politici omgekocht met gigantische bijdragen aan hun politieke campagnes en met lobbyen verleidt om ten gunste van haar belangen te handelen.

Wellicht het grootste succes van de Monsanto strategie is haar invloed op de Amerikaanse voedsel en waren autoriteit FDA (Food and Drug Administration) en het Amerikaanse federale bureau belast met de bescherming van de volksgezondheid en het milieu de EPA (Environmental Protection Agency). Zij zijn onder andere eigenlijk juist bedoelt om producten van bedrijven als Monsanto te controleren en monitoren. Hooggeplaatste Monsanto werknemers en prive advocaten maken geregeld even een overstap naar hooggeplaatste functies binnen de FDA en de EPA als er voor Monsanto belangrijke zaken geregeld moeten worden. Hierna gaan zij eventueel zelfs weer direct terug bij Monsanto aan de slag. Een van deze schrijnende voorbeelden is dat van Magaret Miller. Als onderzoeker in dienst van Monsanto droeg zij bij aan een positief wetenschappelijk rapport over het genetisch gemodificeerde Bovine groeihormoon voor de FDA. Vlak voor dit rapport werd vrijgegeven, stopte Magaret Miller haar baan bij Monsanto en trad zij in dienst van de FDA, waar haar werk was om hetzelfde rapport te beoordelen. Een ander voorbeeld is Michael Taylor, onder de Obama administration verantwoordelijk voor de voedselveiligheid, maar voorheen actief als advocaat voor Monsanto.

Via genetische modificatie verandert men door middel van een aantal technologiëen de genetische samenstelling van cellen en worden nieuwe ongebruikelijke organismes geproduceerd. Deze genetisch gemodificeerde organismes, ook wel bekend als GMO's, kunnen zich vervolgens gemakkelijk verspreiden en kruisen met andere organismen. Monsanto voorziet in ongeveer 90% van de GMO zaden in de wereld.

Deze gepatendeerde zaden produceren hun eigen pesticide of overleven als enige Monsanto bestrijdingsproducten zoals Round Up. Deze GMO's zijn specifiek ontworpen om Monsanto van een zo groot mogelijke winst te voorzien. Amerikaanse boeren worden met wurgcontracten gedwongen om de gepatendeerde zaden van Monsanto te kopen. Ook de Europese Unie heeft enige tijd geleden onder druk van multinationals zoals Monsanto, DuPont en Bayer een wet aangenomen waarin de zadenhandel gereguleerd wordt. Dit houdt in dat binnen Europa, zowel in de agrarische sector alsmede de particuliere sector, enkel nog hun gepatendeerde zaden gekocht mogen worden. Doordat de Monsanto zaden zich via de lucht verspreiden worden soms de velden van boeren die hun zaden niet gebruiken besmet. Dit leidt in veel gevallen tot een slopende en dure rechtzaak van Monsanto tegen deze boeren, die hierin beschuldigt worden van het inbreuk maken op het patentrecht van Monsanto met gigantische boetes als gevolg en verplichtingen tot het afnemen van enkel nog Monsanto zaad en of producten, dat is als ze door de rechtszaak of erna niet failliet raken.

In de VS zit in 70% van het produceerde voedsel ingredienten met GMO's, toch wordt dit niet op de etiketten aangegeven. Hoewel er in de Europese Unie en bepaalde landen nu nog wettelijke regulatie is rond het etiketteren van GMO voedsel, zal dit in de nabije toekomst wellicht niet langer het geval zijn. Volgens pathologen zoals Don Huber zorgt glyfosaat, het belangrijkste ingredient in Monsanto's product "Round Up", ervoor dat de ecologie van de grond veranderd, waardoor planten vatbaarder voor ziektes worden, die uiteindelijk weer kunnen leiden tot ziektes in mensen. Omdat glyfosaat veel bacterieen dood, geeft het andere bacterien een voorsprong. Sinds '96 toen slechts 2% van de Soja markt in de VS bestond uit sojabonen die een door Monsanto gepatenteerd gen hadden, heeft nu 17 jaar later 90% van de Amerikaanse sojabonen dit gen. Onderzoekers werden gealarmeerd dat de allergische reacties van mensen op soja met 50% was toegenomen. Deze claims worden echter amper onderzocht doordat Monsanto een grote invloed uitoefent op de autoriteiten die dit zouden moeten monitoren om de volksgezondheid te waarborgen.

Door de alsmaar verder toenemende macht van de Europese Unie en Multinationale corporaties komt ook de gezondheid van ons volk en onze natie in het geding. Als revolutionaire nationalisten moeten we ons dan ook ten alle kosten verzetten tegen de vergiftiging en vernietiging van ons volk voor de winstmaximalisatie van immorele, gevaarlijke en ronduit criminele ondernemingen zoals Monsanto, DuPont en Bayer!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten