zaterdag 10 augustus 2013

Kosmopolitisme of Nationalisme?

Kosmopolitisme is de ontkenning van nationale identiteit en het streven naar een "wereldburgerschap". Het pleit voor een complete apathie voor het volk, het vaderland en ontkent dan ook het bestaan van enige morele verplichtingen aan de natie en het volk. Kosmopolitisme is een onzinnige ideologie die noch de realiteit, noch de waarde van diversiteit erkent.

Globalisten prediken vandaag de dag dat geld geen vaderland heeft en dat men overal waar geld te halen valt een winstgevende onderneming mag beginnen. Met het kosmopolitisme werd de ideologie geboren van de kapitalist zonder vaderland. Eind 20ste eeuw heeft het kosmopolitisme voornamelijk gediend als een ideologisch middel voor de globalistische plunderaars om de wereld te veroveren en haar volkeren uit te buiten. Globalisme is dan ook onlosmakelijk verbonden met nationale onderdrukking en maakt een grove inbreuk op het recht op zelfbeschikking.

Nationalisme - dat is, de strijd voor nationale bevrijding en zelfbeschikking - is het belangrijkste obstakel voor de roofzuchtige aspiraties van deze globalisten. Kosmopolitisme dient in de eerste plaats dan ook als een wapen van het globalisme; een middel om het volk spiritueel te ontwapenen en onder de kapitalistische heerschappij te dwingen. In een poging om het volk haar verzet te breken, predikt het internationaal kapitaal, met haar agenten vertegenwoordigd door reactionair rechts en kosmopolitisch links, dat het nationalisme tot het verleden behoort en de natie ontmanteld dient te worden ten gunste van een fictief "wereldvolk". Deze apologisten van het globalisme verkondigen dat het streven van het volk naar nationale onafhankelijkheid en voortbestaan "achterhaald" zou zijn. Met andere woorden zeggen zij dus eigenlijk: onderwerp je vrijwillig aan het globalisme.

Het moderne kosmopolitisme is de ideologische uitdrukking van het agressieve imperialistische beleid van de kapitalistische machten. Het Anglo-Amerikaanse imperialisme heeft zichzelf onthuld als de pretendent voor de absolute wereldheerschappij. Dat verklaart dan ook waarom de ideologen van het imperialisme de meest geweldaddige en overtuigde propagandisten van het kosmopolitisme zijn. Met behulp van deze propaganda regiseren zij de ideologische voorbereiding voor haar globalistische aspiraties. Kosmopolitisme als de  ideologie van het globalisme is dan ook niets meer en niets minder dan het ideologisch vaandel van het imperialistische anti-democratische kamp!

Nationalisme verdedigt de identificatie van het individu met zijn nationale groep. Het vormt een vitaal component voor solidariteit en de hoeksteen voor het menselijk samenleven. Revolutionair nationalisme streeft ernaar om de positieve aspecten van het nationalisme te behouden en verwerpt al haar negatieve aspecten; het vindt een basis in sociaal-revolutionaire principes. Revolutionair nationalisme verwerpt het burgerlijke kosmopolitische idee van een mythisch "wereldvolk", maar sluit het internationalisme geenszins uit. Internationalisme is het leidende principe aangaande onze relaties met volkeren uit andere naties, die eveneens strijden voor nationale bevrijding en sociale rechtvaardigheid. Het heeft niets van doen met de vage en reactionaire ideologie van het kosmopolitisme dat een "wereld zonder naties" propageert. Internationalisme veronderstelt juist nationalisme; het is een buitenlands beleid dat naties adopteren, de inter-relatie van naties. Het behoudt van nationale zelfbeschikking en nationale integriteit is dan ook de essentiele conditie voor het internationalisme! Zij die zeggen dat socialisme het kosmopolitische denkbeeld omvat, dat het proletariaat geen natie zou hebben en dat alle naties gelijk zouden zijn; dat er niets te kiezen valt tussen een militaire autocratie of een democratische radenrepubliek, prediken geen internationalisme, maar reactionaire onzin!2 opmerkingen: