zaterdag 26 maart 2011

Geld en de Economie

Geld en de Economie
William Paterson, de oprichter van de “Bank of England”, vertelde zijn aandeelhouders dat zij winst zouden maken omdat “de bank winst maakt op de rente die zij int op al het geld dat zij uit het niets creëert.” Wat is dit “geld” dan dat de bankier vanuit het niks kan maken?   
Geld is een hoeveelheid die de nemer overdraagt wanneer hij de goederen krijgt die hij gekozen heeft. Geen verdere formaliteiten zijn daarbij nodig, toch wordt er af en toe een bon afgegeven. Het is een hoeveelheid van waarde. Geld wordt geldig zodra mensen het erkennen als een vordering over goederen of als zij werken voor de waarde die op het geld is gedrukt.
Geld verschilt enkel van een toegangsbewijs voor een theater of een treinkaartje omdat het een algemeen erkend bewijs is:
Een treinkaartje is evengoed een gemeten bewijs. De prijs van een treinkaartje van Maastricht naar Amsterdam verschilt met een treinkaartje van Maastricht naar Groningen. Beide zijn gemeten, maar in kilometers die altijd dezelfde lengte blijven. Een geld bewijs onder een corrupt systeem is echter veranderlijk en fluctueert, voor lange tijd heeft het publiek dus mensen vertrouwd wiens meting veranderlijk was.    
Toegangsbewijzen voor het theater zijn voorzien van een datum. Je zou waarschijnlijk geen toegangsbewijs voor rij H, stoel 12 accepteren als deze niet voorzien van een datum was. Wanneer vijf mensen recht hebben op dezelfde stoel op dezelfde tijd dan zijn de toegangsbewijzen niet  bepaald goed te noemen. Men kan zich dan ook afvragen of je het inflatie kan noemen als men meerdere toegangsbewijzen voor elke stoel in de zaal print?
Geld wordt ook wel een “medium van uitwisseling” genoemd. Dat betekend dat het vrij van hand tot hand kan circuleren als een hoeveelheid van goederen en dienstverleningen tussen mensen. Wanneer Aristoteles geld als een bewijs van toekomstige uitwisseling definieert betekend dat enkel dat het een bewijs zonder datum is, dat in principe altijd bruikbaar zou moeten zijn wanneer we het zouden willen gebruiken. Als we ons geld niet direct uitgeven aan goederen of dienstverleningen dan wordt er gezegd dat we krediet hebben. Het “krediet” is het geloof van de ander dat we het geld, of iets dat gemeten kan zijn in geld, een keer in de toekomst zullen kunnen overdragen.
De meeste mensen zijn zo gefocust op het individuele geldstuk als een hoeveelheid, dat zij het eigenlijke doel ervan vergeten zijn. Op deze manier kwamen zij in verwarring over de totale hoeveelheid geld binnen een land. Een geweldig goede hamer is nutteloos om je tanden mee te flossen. Als je niet weet waar het geld voor is, zul je in de problemen komen als je het gebruikt en zelfs nog meer in de problemen komen wanneer een regering in de problemen komt met zijn “monetaire beleid”.

Vanuit het standpunt van een politieke beweging die in belang van het volk het land wilt regeren is een geldstuk eveneens een bewijs. Al het geld in het land is een massa aan bewijzen die ervoor dienen dat de goederen en dienstverleningen in een land eerlijk verdeeld worden. Het doel van geld is niet om het publiek uit te buiten, zoals de internationale bankiers doen. Het doel is eveneens niet om winst te genereren over de rug van het publiek zoals op de effectenbeurzen gebeurt. Het doel van een gezond en eerlijk economisch systeem is de zaken dusdanig te regelen, dat het volk kan eten, dat mensen zichzelf kunnen kleden en een dak boven hun hoofd hebben.
Geld is in zo’n systeem een middel van uitwisseling, maar dient op de juiste manier gemeten te worden. De Oostenrijkse monetaire hervormer Unterguggenberger gebruikte arbeid als een schaal. Alle waarde komt immers voort uit arbeid. Geld moet niet onder de bankiersautoriteit maar onder de staatsautoriteit vallen, slechts via die weg kan de meest eerlijke munteenheid gerealiseerd worden. Het is de staat die het geld moet uitgeven en die de waarde ervan dient te bepalen. Enkel de staat kan effectief de juiste prijs bepalen door de meting van door de staat gecontroleerde voorraden van ruwe producten en een restauratie van de Gilde organisatie binnen de Industrie.
In veel landen binnen Europa is niet genoeg geld aanwezig. Zelfs als de goederen aanwezig zijn en op de toonbank weg liggen te rotten, gaat er niet genoeg geld rond voor de gehele bevolking om te kopen wat nodig is. Wanneer een natie niet genoeg voedsel kan kopen voor zijn volk, dan is deze natie arm. Wanneer er genoeg voedsel aanwezig is en mensen dit niet door eerlijke arbeid kunnen verkrijgen, dan is de staat door en door rot. Wanneer een bankier ons verteld dat ons land niks zou kunnen doen omdat er niet genoeg geld is, dan is dit een grove leugen. Dat zou zoiets zijn als zeggen dat men geen wegen kan bouwen omdat er niet genoeg kilometers zijn. Het is de plicht van de staat om ervoor te zorgen dat er genoeg geld is in de handen van het gehele volk. Een economisch system is er om in de welvaart van het volk te voorzien. De economische krachten moeten gedisciplineerd worden en gelijk gesteld worden aan de behoeften van de natie en zijn volk.  
De doctrine van het kapitaal heeft zichzelf laten zien als het idee dat gewetenloze dieven en antisociale groepen het voorrecht mogen hebben om te knagen aan de rechten van het eigendom. Woekerrente is de dominante kracht geworden in de moderne wereld. Imperialisme heeft in het verleden geleid tot een immense accumulatie van geldkapitaal in slechts enkele landen. Dit heeft een buitengewone groei van een klasse van renteniers tot gevolg, die binnen geen enkele onderneming een bijdrage hebben geleverd en die van nietsdoen hun beroep hebben gemaakt. De export van kapitaal, de meest essentiële economische basis van het imperialisme, isoleert de rentenier meer en meer van de productie en plaatst zijn zegel van parasitisme op het land dat lijd onder de exploitatie van zijn arbeid. De strijd tegen het internationaal kapitaal en het leenkapitaal vormt dan ook het belangrijkste punt in onze strijd voor vrijheid en onafhankelijkheid.
Woekerrente is de kanker van de wereld die uit het leven van onze naties moet worden gesneden!    

Geen opmerkingen:

Een reactie posten