vrijdag 24 juni 2016

Nieuws van het Belgische sabotage- en stakingsfront

SPOORWEG SABOTAGE

Spoornetbeheerder Infrabel heeft klacht neergelegd bij het federaal parket naar aanleiding van een daad van ,,ernstige sabotage” aan de spoorlijn in Bergen (Mons). Saboteurs hadden afgelopen vrijdag (3 juni, red.) enkele bedieningskabels doorgeknipt, waardoor de wissel niet meer functioneerde. ,,Levensgevaarlijk”, klaagt Infrabel. Want: In het ergste geval kan een trein, die over een defecte wissel rijdt, ontsporen. Nog in de loop van de avond had Infrabel de zaak weer hersteld. Op 1 juni jl. vonden er ook al een aantal (ten minste zes volgens officiële cijfers) ernstige sabotage-acties plaats. De onbekende mannen (en vrouwen) van de directe actie geven hiermee kennelijk gevolg aan de oproep (recentelijk via Facebook) om de zelfstandige stakingsbeweging van het spoorwegpersoneel tegen de arbeidersvijandige politiek van de regering-Michel alsmede tegen de provocaties van de spoorwegdirectie te ondersteunen.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

VAN HET STAKINGSFRONT: METALLO’S ACTIEBEREID

De Waalse metaalarbeidersbond MWB (aangesloten bij het FGTB) heeft zich solidair verklaard met de klassekameraden, die nu al weken in strijd staan ter afweer van het offensief van de regering-Michel/De Wever bij de sector van de openbare diensten. De MWB heeft een stakingsaanzegging ingediend, die ,,alle acties dekt tot het einde van het jaar”. Het is nog niet bekend waar, wanneer en hoe lang er precies zal worden gestaakt. De metaalsector in Wallonië omvat ruim 1500 bedrijven met in totaal ca. 45.000 man. Ook hier: ABVV-Metaal doet niet mee. Om commentaar gevraagd wilde de Vlaamse metaalbond slechts kwijt: ,,Wij volgen slechts het ordewoord binnen het centraal comité van het ABVV, dat alleen voorziet in een algemene staking op 24 juni a.s.”

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

,,Het sociale klimaat in de bedrijven is verfoeilijk doordat er systematisch gerechtsdeurwaarders worden ingeschakeld, er bij de rechtsbanken klachten worden ingediend en er wordt gedreigd met sancties ten aanzien van de stakers. In deze omstandigheden heeft het nationaal uitvoerend bureau het nationaal secretariaat gemandateerd om een stakingsaanzegging van verlengbare duur in te dienen.” (Uit de circulaire aan de leden van ACOD-Spoor)

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-


OOK TRUCKERS IN ACTIE

Vanaf zondag (5 juni, red.) ’s avonds zullen de Waalse truckers overgaan tot het opwerpen van wegblokkades aan een reeks van belangrijke grensovergangen. Dit uit protest tegen de kilometerheffing van de kant van de regering-Michel. ,,De chauffeurs hebben er thans écht genoeg van”, aldus het Syndicaat der Zelfstandigen en kmo’s SUDZ/SDI. ,,De actie kan wel eens lang gaan duren.” Gepland zijn blokkades op de belangrijkste toegangswegen vanuit Aarlen, Couvin, Bertrix en Doornik (kruising E429-A8) richting Frankrijk en Luxemburg vanaf 22.00u. Begin april vonden er al gelijksoortige acties plaats bij het in werking treden van de kilometerheffing.


STAAK, BLOKKEER, SABOTEER – DE REGERING-MICHEL MOET VALLEN!

Wk. 22 - Hoogspanningsleiding gesaboteerd In West-Frankrijk hebben ,,onbekende militanten” een sabotage-actie uitgevoerd en daarbij een hoogspanningsleiding vernield. (do. 2 juni jl.) De situatie in Frankrijk begint ondertussen steeds meer de kenmerken te vertonen van die, welke reeds in 2006 door het auteurscollectief van het ,,onzichtbare comité” in <<De komende opstand>> werd beschreven.

Wk. 24 - ,,Onbekende saboteurs” hebben in de vroege ochtend van vrijdag 17 juni jl. enkele treinkabels in brand gestoken en dusdoende het gehele treinverkeer tussen Gent en Brussel platgelegd. Een camera heeft de sabotage-actie vastgelegd. ,,Verschillende kabels zijn op hetzelfde ogenblik doorgebrand, wat wijst op kwaad opzet”, aldus het Brussels parket, dat de zaak onderzoekt. De stroomkabels die werden vernietigd, leveren elektriciteit voor de seinen. Vanwege de sabotage sprongen deze niet langer op rood en wist men in het seinhuis niet meer waar nog welke trein rijdt. Railinfrabeheerder Infrabel was daarom genoodzaakt om terstond het gehele treinverkeer stil te leggen teneinde ongelukken te voorkomen. De sabotage-actie werd uitgevoerd ter hoogte van de Veeweidekaai in Anderlecht, een bijzonder strategisch gelegen plaats, waar in het verleden ook al verstoringsacties hebben plaatsgevonden.


ER IS GÉÉN VEILIG ACHTERLAND!

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

SNELRECHT TEGEN PTB-MILITANT

De 42-jarige PTB-activist uit Henegouwen, die landelijke bekendheid verwierf door het vloeren van de Brusselse flikkencommandant Pierre ‘altijd voorop zonder

helm’ Vandersmissen (tijdens de provocaties van de flikken na afloop van de grote syndicale betoging van 24 mei jl.), heeft een celstraf van 30 maanden voorwaardelijk tegen zich horen eisen. (Tijdens de snelrechtzitting van de Brusselse correctionele rechtbank van afgelopen vrijdag [17 juni, red].) Vonnis zal worden gewezen op 24 juni a.s.

SOLIDARITEIT MET DE PTB-KAMERAAD!


+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

HAVENS –

REFERENDUM VAKBONDSAKKOORD INZAKE AANPASSING WET-MAJOR

Afgelopen donderdag (16 juni, red) is het resultaat van de ledenraadpleging van 8 juni jl. m.b.t. het ontwerp-akkoord tussen de havenvakbonden en de minister van Arbeid Kris Peeters bekend geworden. We schikken hier nog niet over gedetailleerde cijfers en moeten het daarom met enkele globale mededelingen uit het communique van de syndicaten doen. Van de ca. 9.000 erkende havenwerkers, die stemgerechtigd waren, zou ,,een kleine meerderheid” (communique v.d. gezamenlijke syndicaten; zoals gezegd, specifieke cijfers zijn ons nog niet bekend) zijn stem hebben uitgebracht (waarmee het stemresultaat rechtsgeldig is). Van deze ,,kleine meerderheid” zou op haar beurt ,,85%” met ,,ja” hebben gestemd (ten gunste dus van het door de bonden met Peeters gesloten ontwerp-akkoord). De mogelijkheid bestaat dus zeer wel dat uiteindelijk slechts een minderheid van de in totaal 9.000 geregistreerde Antwerpse havenwerkers vóór aanpassingen van de wet-Major heeft gestemd (maar, nogmaals, meer specifieke cijfers ontbreken ons vooralsnog). Minister Peeters toonde zich in elk geval al zeer tevreden. ,,Het akkoord draagt alle kenmerken van een compromis. Bijkomend voordeel: Wordt het akkoord vóór 21 juli a.s. van kracht, dan zal de Europese Commissie niet verder aandringen op verregaande liberalisering van de havenarbeid.” Zodra gedetailleerde cijfers bij ons binnen zijn, dan komen we op het referendum terug.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten