vrijdag 3 juni 2016

Frankrijk: Gedurende de gehele week stakingen en betogingen


STAKINGSACTIES 


Het begint al op maandagavond (16 mei) om 22.00u met de staking – van onbeperkte duur – van de vrachtwagenchauffeurs. Bij de RATP (het Parijse openbaar vervoer) heeft de CGT een staking aangekondigd vanaf maandag 22.30u tot woensdag 6.00u. Bij de SNCF (spoorwegen) heeft de CGT, de grootste bond in de spoorwegsector, opgeroepen tot staking gedurende alle weken tot 11 juli, de dag na de finale van het EK, vanaf dinsdag 19.00u tot vrijdag 8.00u. Gesteund wordt de stakingsoproep hier door SUD-Rail, de op twee na grootste organisatie bij de onderneming.


BETOGINGEN 


Diverse bonden, te weten de CGT, FO, FSU, Solidaires alsmede de studentenorganisaties UNEF, UNL en FIDL, hebben opgroepen om op dinsdag (17 mei) en donderdag (19 mei) de straat op te gaan. In Parijs begint de betoging tegen de ‘loi travail’ dinsdag om 14.00u vanaf het Place de l École-Militaire en gaat vervolgens richting Sèvres-Babylon. Op donderdag is het vertrekpunt Place de la Nation en zal de betoging eindigen op de Place d’ Italie.SNCF: Onbeperkte staking - elke woensdag en donderdag 


Na drie dagen van staking in maart en april heeft de CGT-Cheminots (bond van spoorwegwerkers), de grootste bond bij de SNCF, besloten om vanaf dinsdagavond over te gaan tot de onbeperkte staking – op alle woens- en donderdagen. Het doel is het onder druk zetten van de ondernemers teneinde ,,een collectieve arbeidsovereenkomst van een erg hoog niveau in de sector” af te dwingen. Momenteel lopen er onderhandelingen tussen de bonden en de ondernemers m.b.t. de arbeidsvoorwaarden die gelden voor zowel de staats- als de geprivatiseerde ondernemingen die belast zijn met het vervoer van reizigers en goederen. Daarnaast zijn de nieuwe akkoorden op bedrijfsniveau even zo zeer een punt van controverse bij de SNCF. 

De leider van de CGT-Cheminots, Gilbert Garrel, sprak de hoop uit dat de andere bonden zich bij de beweging aan zullen sluiten, wat ‘de kans op succes bij de onderhandelingen wezenlijk zou vergroten’. Een oproep die allicht op dovemansoren zal stuiten, aangezien de CFDT en UNSA (beide behorend tot het kamp van de reformisten) de lopende onderhandelingen in de sector niet wensen te verbinden met de (politieke) strijd tegen de ‘loi travail’, in tegenstelling tot de CGT en SUD-Rail (die van haar kant heeft opgroepen tot een totale staking vanaf 18 mei), die duidelijk hun afwijzing van de ‘loi travail’ nog maar eens hebben bevestigd. Bij de RATP heeft de CGT een staking aangekondigd voor dinsdag, de dag van de grote betoging tegen de ‘loi travail’. 


Vrachtwagenchauffeurs: WERKNEERLEGGING VOOR ONBEPAALDE TIJD 


De federaties van vrachtwagenchauffeurs van zowel de FO als de CGT hebben hier een oproep doen uitgaan tot een staking van onbepaalde duur, te beginnen vanaf maandagavond. De bonden stellen dat art. 2 van de ‘loi travail’, dat de werktijd regelt, leidt tot een verlaging van de vergoeding voor overuren (thans: 25%). De ondernemers in de transportsector zijn van plan deze vergoeding te verlagen tot het wettelijk gegarandeerde minimum van 10%. Inderdaad staat de wet-El Khomri het aan de ondernemers toe om zelf de vergoeding van de overuren vast te stellen – op voorwaarde dat het wettelijk minimum van 10% onaangetast blijft. (En dat een vakbond in de onderneming die minimaal 50% van de stemgerechtigden bij de bedrijfsraadverkiezingen vertegenwoordigd hiermee akkoord gaat.) 

CGT en FO stellen dat de wet-El Khomri sociale dumping vergemakkelijkt. De stakingsbeweging zal Île-de-France ontzien en zich vooralsnog concentreren op diverse grote provinciesteden Nantes, Caen, Bordeaux en Marseille. De reformistische CFDT (de verradersbond!), de sterkste syndicale kracht onder de vrachtwagenchauffeurs, doet ook hier – zoals te verwachten was – niet mee.Marseille: HAVEN HELEMAAL PLAT 


Er is al vijf jaar géén staking in de haven van Marseille-Fos meer geweest, maar dinsdag en donderdag ligt alles totaal plat. Géén enkel schip wordt gelost of geladen. De dockers en het havenpersoneel van de CGT hebben massaal gevolg gegeven aan de stakingsoproep van de nationale federatie van havens. De centrale heeft alle personeel aan de wal, aan boord en ook de gepensioneerden opgeroepen om ‘in actie te komen en een krachtig signaal af te geven en daarbij niet te aarzelen om over te gaan tot stakingen van beperkte of onbeperkte duur’, te beginnen vanaf dinsdag. De dockers van Marseille en Fos zullen ook in grote getale de gelederen van de manifestanten versterken op dinsdag en donderdag in de Cité. ,,We kunnen niet toestaan dat een zich ‘socialistisch’ noemden regering gebruik maakt van art. 49-3, een niet-normale procedure, totalitair zelfs, om een wetsontwerp erdoor te krijgen, wat door 70% van de burgers wordt verworpen”, aldus Ludovic Lomini, de secretaris-generaal van de CGT-dockers in Marseille. 


De Marseille-Seaports is een stakingsaanzegging neergelegd voor dinsdag, woensdag en donderdag. ,,Daarna zullen we verder zien”, zegt Pascal Galeoté, secretaris-generaal van de CGT-havens. Civiele luchtvaart: HEFTIGE TURBULENTIE IN DE LUCHT VERWACHT 


De USAC-CGT, sterkste bond bij de DGAC (civiele luchtvaart), heeft zich vastgelegd op de donderdag om van haar kant te protesteren tegen de ‘loi travail’. Welke impact deze stakingsbeweging, die het geheel van de luchtcontrole en administratieve en technische diensten zal treffen, zal gaan hebben is nog moeilijk in te schatten (de DGAC heeft namelijk de luchtvaartmaatschappijen verzocht om hun vluchten te reduceren). Tijdens de laatste staking van 27 april jl. tegen de wet-El khomri werd 20% van de vluchten op Orly geschrapt en waren er grote vertragingen op de andere luchthavens. Bovendien hebben de diverse syndicaten van de ADP-groep (voorheen Aéroports de Paris) – CGT, FO en UNSA – hun stakingsaanzegging in verspreide slagorde voor uiteenlopende dagen in de week gedaan, ook om te protesteren tegen de ‘loi travail’. De CGT heeft gekozen voor dinsdag met een staking van beperkte duur, de FO daarentegen voor een staking van onbeperkte duur, terwijl UNSA de voorkeur geeft aan een staking op donderdag vanaf 11.00u. ,,Deze situatie (het gebruik van art. 49-3, red.) versterkt de noodzaak om de mobilisatie op te voeren in een toch al gespannen atmosfeer, waarvoor de eerste minister (Valls, red.) de volle verantwoordelijkheid draagt!” (Perscommuniqué van de CGT-Roissy. 


De CGT leidt het protest 


Bij de SNCF, bij de dockers, bij de vrachtwagenchauffeurs, bij de luchtverkeersleiders – overal is de CGT nu aan zet. En vaak met radicale leuzen – langdurige staking. De vakcentrale stelt zich eveneens aan het hoofd – samen met de andere organisaties die behoren tot het kamp van het ‘syndicalisme de lutte’ – van de betogingen tegen de wet-El Khomri. 


Deze protestbeweging volgt zijn eigen ideologische logica. In tegenstelling tot de CFDT die gaat voor het sociaal overleg tussen het patronaat en de syndicaten om oplossingen uit te werken die in het ‘algemeen belang’ zijn, denkt de CGT in termen van de klassenstrijd en roept daar ook voortdurend toe op. Het gaat bij het afdwingen van verbeteringen voor de loontrekkers om de juiste krachtsverhoudingen. De wet-El Khomri, die de loon- en arbeidsvoorwaarden onderhandelingen wil verleggen naar binnen de onderneming, botst daarom frontaal met de overtuiging van de CGT. 


Er zijn echter ook andere redenen waaruit de krachtdadigheid van de reactie van de grootste Franse vakcentrale valt te verklaren. Na drie volle jaren van interne strijd te hebben gekend rond de beoogde opvolging van Bernhard Thibault en de affaire-Lepaon zoekt de CGT thans het hervinden van zijn verloren eenheid. Wat ligt in dit geval meer voor de hand dan de aanwezigheid van een gezamenlijke vijand, in het onderhavige geval de ‘loi travail’ en de neoliberale politiek van de regering? Ten slotte: Het inslaan van deze erg op confrontatie gerichte koers, onlangs nog bevestigd op het 51e CGT-congres in Marseille, weerspiegelt de groeiende kracht van de klassenkämpferische fractie binnen de vakcentrale. Deze stroming representeert tegenwoordig tussen een kwart en een derde van het totaal – tegen 10% enkele jaren geleden. 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten