zondag 1 april 2012

M31 Actiedag tegen Kapitalisme


Zaterdag 31 Maart werden door het ACN/AKN in het kader van de M31 actiedag tegen het kapitalisme enkele honderden folders verspreid onder voorbijgangers, onder ruitenwissers gestoken en in brievenbussen gedaan op Utrecht Overvecht. Eveneens werd er een spandoek opgehangen om op te roepen tot een bundeling van alle antikapitalistische krachten in de strijd tegen het internationaal kapitalisme.

Hoewel wij als Nationalisten consequent het cosmopolitisme van de moderne linkse beweging verwerpen en het recht op volkssouvereiniteit, zelfbeschikking en eigenheid hoog houden, erkennen wij het fundamentele belang van internationale solidariteit van de arbeidersklasse. Globalisering heeft geleid tot de afbraak van de natiestaat en een centralisatie van macht op Europees niveau. Hiermee is de noodzaak geboren om op Europees niveau georganiseerd verzet te bieden tegen het kapitalisme. Het internationaal kapitalisme heeft volkeren wereldwijd in een sociale crisis gestort die haar weerga niet kent en heerst door oppressie en het zaaien van sektarische verdeeldheid. Laat ons duidelijk zijn dat de immigrant die door de kapitalistische massa-immigratie hier terecht gekomen is niet onze vijand is. Laat ons ook duidelijk zijn dat de linkse scene niet onze vijand is. Allen zijn net als wij slachtoffers van het gehate kapitalistisch systeem en kennen dus een gedeeld belang bij de vernietiging ervan.


Ook in Den Haag werden vanuit het ACN/AKN diverse prikacties georganiseerd bij bankfilialen in het centrum. Hier werden meer dan 1000 flyers verspreid onder het winkelend publiek en werd het gesprek aangegaan met geinteresseerden. Er was zeker sentiment aanwezig onder de mensen die nu de gevolgen van de economische crisis en het kapitalistisch systeem beginnen te voelen. In de avond werd de actiedag afgesloten met een kleine bijeenkomst waar de dag nog eens geëvalueerd werd en het thema nog eens uitvoerig bediscussiëerd werd.

UPDATE:

Op 31 maart hebben in diverse Europese landen demonstraties en acties plaatsgevonden i.v.m. de Europese actiedag tegen het kapitalisme. Landen zoals Nederland (in Utrecht), Duitsland (in Frankfurt) en Italië (in Milaan) deden mee, waarbij in Frankfurt rond de 7000 Anti-Kapitalistische activisten aanwezig waren en in Milaan meer dan 10.000 Anti-Kapitalistische activisten. Ook activisten van het ACN/AKN (Anti Kapitalistisch Netwerk) in Nederland, Griekenland en Italië hebben zich dmv verschillende acties solidair verklaard met de M31 aktiedag tegen het Kapitalistisch systeem en alle Anti-Kapitalistische krachten die het trachten te bestrijden.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten