woensdag 11 april 2012

De ondergang van Griekenland gaat ons allen aan

Dit artikel is geschreven voor de Europese Actie Organisatie in juni 2011. Het bevat uitgebreide achtergrond informatie omtrent de hedendaagse crisis in Griekenland.

Dit is een boodschap aan alle Europese Nationalisten: Geloof niet in de leugens van de massa media en stel altijd vragen bij de beelden die je ziet in de media. Vraag jezelf af wie er een voordeel bij heeft om bepaalde informatie te verspreiden. Wees solidair met Griekenland en steun Griekse Nationalisten - de Europese naties hebben een en dezelfde vijand. Onthoud dit altijd. Vandaag is het Griekenland, morgen kan het wellicht jouw land zijn. We moeten ons verenigen om dit gevecht te winnen. Voor een Europa der volkeren. Portugal en Spanje vergaan het al niet veel beter. IJsland en Ierland stonden recent nog op de rand van de afgrond en mogelijk zullen Italië, Frankrijk en België snel volgen. Het International Monetary Fund (IMF), de Europese Centrale Bank (ECB) en de netto-betalenden, in het bijzonder de Bondsrepubliek Duitsland, zullen betalen. Maar wie en wat wordt er nu eigenlijk betaald en wie betaald er echt?

De betalingen die zijn bevolen door de overheidsraden in Brussel en bij het IMF, benaderen de banken en wereldwijde financiële conglomeraten die Griekse (of Portugese, enz.) schuldbewijzen hebben waarvan de rente niet betaald kan worden. Dit wordt bedrieglijk aangeduid als “hulp” aan noodlijdende landen, ondanks dat hun regeringen er alles aan hebben gedaan om deze "hulp" te voorkomen. De landen waar het om gaat worden verplicht om hun goud reserves te verkopen, de bezittingen van het volk tegen uitverkoop prijzen te privatiseren (op dezelfde manier als dat er gebeurde in de DDR in de jaren '90), het sociale systeem van de Staat af te breken en radicaal de lonen en pensioenen van arbeiders te reduceren. Dit betekent uiteraard dat zij voortdurend hun kredietwaardigheid verliezen en hun binnenlandse vraag wordt verstikt, dit terwijl tegelijkertijd hun economie ernstig beschadigd wordt. Al meer dan een jaar bevindt Griekenland zich onder curatele door Brussel, wat ertoe heeft geleid dat het in feite geen soevereine Staat meer is. De eerste fase van de bewuste deconstructie van de Staat en de nationale economie is hiermee compleet.

Europeanen, fout geïnformeerd door de media en hun regering, hebben geen enkel idee wat er echt aan de hand is en kijken naar dit Kafkaiaanse proces alsof ze verlamd zijn. Zij reageren zelfs niet terwijl hun gevraagd wordt om te betalen voor dit beleid dat is gericht tegen de soevereiniteit van iedere Staat en zijn volk. De honderden miljarden die Portugal en Griekenland onder dwang gevoerd krijgen door de crediteurs - of beter de plunderaars - zullen uiteindelijk betaald worden door de belastingbetalers, in het bijzonder door de Duitsers.

In werkelijkheid gaat geen enkele munt naar Portugal en Griekenland. Het geld gaat linea recta naar de banken. Waar wij vandaag getuige van zijn is een doorlopende plundering van de belastingbetalende burgers van de EU lidstaten. Het geld wordt simpelweg een paar keer door de voordeur over gemaakt en verdwijnt via de achterdeur. De bankieren van deze Stateloze financiële instituties (met hoofdkwartieren en afdelingen in Frankfurt) gaan naar de ECB (met haar hoofdkwartier in Frankfurt) en organiseren en ontvangen hier vrijwel renteloze leningen van miljarden dollars. Vervolgens nemen deze financiële oplichters enkele stappen uit de terminal en met het geld dat ze zojuist uit het niets hebben gecreëerd kopen zij de staatsobligaties van deze landen, dat is dus overheidsschuld dat al georganiseerd en gebundeld is door deze internationale financiële misdadigers. Omdat de kredietwaardigheid van deze landen ernstig beschadigd is vragen de banken logischerwijs rentes van 10% of meer. Om dit te doen, helpen haar dochterondernemingen, de vermeende onafhankelijke "rating agencies" door het toekennen van hun rating voor het land en de waarde van haar overheidsobligaties. Omdat deze ratings bindend worden geacht zien de hypocriete banken er geen enkel bezwaar in om wederom de rentes te verhogen voor deze lage nominale landen. Echter met haar dramatisch afnemende belastinginkomsten is het land niet in een positie om deze uitbuitende rentes te betalen en dus zoekt zij wanhopig naar nieuwe investeerders, die, logischerwijs zelfs nog hogere rentes vragen. Wanneer dit niet langer werkt - zoals het geval is met Griekenland en Portugal - wordt de hardwerkende EU burger verplicht te betalen....uiteraard zonder dit eerst te vragen. Eveneens werd het twee jaar geleden niet aan hun gevraagd, toen hun hard verdiende spaargeld moest worden gebruikt om banken te redden die alles uit de hand lieten lopen vanwege hun hebzucht naar geld.

Dat wat we net hebben beschreven is het wonder van excessieve groei van de geldtoevoer - het is vergelijkbaar met de werking van de werkplaats van een alchemist. Uit deze alchemist zijn schoorsteen is sinds vele jaren de bescheiden welvaart van miljoenen mensen verdwenen (in ieder geval sinds het verdrag van Lissabon). Deze brandhaard zorgt voor warmte om de centrale verwarming van de super rijken in deze wereld te stoken. Maar iedereen weet dat dit vuur snel zal doven omdat er geen brandhout meer over is. De banken beseffen dit goed, dus voor dit gebeurt, plunderen zij in nauwe samenwerking met het IMF in Washington en het Brusselse systeem zoveel mogelijk het geld dat ze uit het niets gecreëerd hebben door dit om te zetten in echte welvaart - echt landgoed, akkerland, minerale grondstoffen, winstgevende ondernemingen in de echte economie, NUTS bedrijven, transport bedrijven, monopolies, patenten en goud. Het goud van 60 Staten is al verzameld. In de jaren '90 moest zelfs Zwitserland haar bijdrage in goud betalen. Volgens de denkwijze van deze nomaden die de wereld zien als een weide, is datgene dat zonder "eigenaar" is - bv volks- of Staatsbezit van andere naties - hun eigendom.

Wanneer er niets meer over is, kan niets meer geplunderd worden. Niet enkel financieel, maar ook op het politieke en sociale niveau is alles weg. De Staten zijn bankroet en verlamd. Hongersnood en burgeroorlog dreigen of worden werkelijkheid. Dan, wanneer uiteindelijk de vlam in de pan slaat, verschijnen de plunderaars ineens als onze verlossers om met hun VN troepen en NAVO huurlingen de opstanden neer te slaan, "de burgerlijke bevolking te beschermen" met bommen en raketten (zoals in Libië) en na dit apocalyptische armageddon te verkondigen dat het einde is gekomen. Hierop volgt een monetaire hervorming en de benoeming van enkele marionetten - en alles zal weer goed zijn. Het zal voor hen eenvoudig zijn om met al hun geplunderd goud een door goud gesteunde munteenheid op te zetten en op de beste socialistische manier de nieuwe wereldeconomie te promoten die op een "vlak speelveld" is opgericht, dit natuurlijk terwijl zij zelf de absolute wereldmacht uitoefenen.

Op dit punt zal de Europese Unie schaamteloos voldoen aan de taak waarvoor zij is opgericht: In het midden van vele administratieve gebieden zal een nieuwe gecreëerd worden die gebaseerd is op de as Tempelberg - Wall Street - Pentagon.

Dat zijn onze vooruitzichten - hard, maar realistisch geformuleerd. Veel Europeanen vermoeden het of weten het zelfs al. Zij zijn echter verlamd als een hert voor de koplampen van een auto en hebben niet de moed om op te staan en deze financiële terroristen te vernietigen. Dat is de situatie. Om deze reden is de EUROPESE ACTIE (EA) geboren om de verraderlijke EU tegen te gaan, met het concept van een Europese confederatie. Onder punt 6 van de 7 doelstellingen van de EA wordt het volgende verklaard:

1) In de toekomst moeten centrale banken worden bestuurd door Staatsbedrijven, niet enkel in theorie maar ook in praktijk.

2) De Staat moet de juridische bescherming voor particuliere renteheffing intrekken.

3) Enkel erkende Staats-, financiële of culturele bedrijven moeten het recht hebben om commerciële banken te besturen.

Deze principes zullen even noodzakelijk zijn voor het herstel van de wereld, als dat het moeilijk zal zijn om deze op te leggen. Zonder een wereldwijde revolutie tegen het heersende systeem kan vrijheid niet gewonnen worden. De inzichtrijke en energieke volkeren van Europa moeten zich verenigen onder de vlag van de EA om het politieke gewicht te vergaren dat hen in staat zal stellen om Europa te transformeren door de zeven doelstellingen te verwezenlijken. De te volgen weg moet duidelijk zijn. Eerst moet er inzicht ontstaan in de feiten en contexten: politiek, historisch en economisch. Daarop volgt een georganiseerde politieke strijd voor vrijheid. Pas dan kan een juiste sociale orde worden opgericht. Daarom is ons motto:

WAARHEID-VRIJHEID-GERECHTIGHEID

Met dank aan Ediktyo (Griekenland)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten