donderdag 29 maart 2012

Anti-Imperialistisch Protest in Antwerpen

Zaterdagavond 29 Maart verzamelden zo'n 30 kameraden in het hart van Antwerpen (BE) om te manifesteren tegen imperialisme. Een delegatie van de Vrije Nationalisten Noord-Brabant en het NSA collectief was hierbij aanwezig om een statement te maken tegen de oorlogstokerij van de VS, EU en haar NAVO bondgenoten. Enkele honderden flyers werden namens de Vrije Nationalisten en het NSA/ANS uitgedeeld aan het aanwezige publiek.

STOP NAVO-US-EU IMPERIALISME!

Na de bloederige agressie oorlogen in Afghanistan, Irak en Libië dreigt wederom een imperialistische interventie door de Verenigde Staten, de Europese Unie en hun NAVO bondgenoten, dit keer in Syrië. Wederom wordt de zogenaamde "Arabische lente" gekaapt door Westerse imperialisten om hun Trans-Atlantische belangen in de regio veilig te stellen. Door lokale bevolkingsgroepen op te stoken tot sektarisch geweld proberen ze het anti imperialistisch verzet van het Ba'athistische regime te breken.

De imperialisten hebben van hun ervaringen in Libië geleerd om hun bloederige oorlogstokerij te rechtvaardigen:

- Onderhandelingen met het Syrische regime worden gemarginaliseerd en de oppositie wordt met alle middelen gesteund door het imperialisme.

- Assad wordt stelselmatig gedemoniseerd met behulp van de massa media.

- Sancties tegen het Syrische volk worden opgevoerd en verzwakken de steun aan het regime.

Inmiddels is met behulp van Westerse bondgenoten de "Syrian National Council" opgericht dat vijandig staat tegenover Iran. Hiermee probeert men de as Iran-Syrië-Hezbollah - het Oostelijk anti imperialistisch front en het laatste fort tegen de Amerikaans-Zionistische bezetter - te breken. Door het regime van Assad te vervangen door een anti Iranees en pro Westers regime zien de imperialisten de mogelijkheid om hun geopolitieke belangen in de Perzische golf en daarmee 40% van de wereldwijde olieproductie veilig te stellen. Met de val van Syrië zal Iran verder geïsoleerd worden. Ook wordt het belang van Israel gediend. Doordat met de val van Syrië de corridor naar Palestina verdwijnt, die de Iranese aanvoer van geld, wapens en humanitaire hulp aan het Palestijns verzet tegen de Zionistische bezettingpolitiek garandeert.

Mainstream Links en burgerlijke Nationalisten zien de oppositie tegen het Syrische regime door de roze bril van het Westers spektakel en nemen het onsocialistische standpunt in dat de "massa's op straat" automatisch een revolutionaire vooruitgang betekenen. Hiermee kiezen zij de kant van het imperialisme en steunen zij de bloederige belangenpolitiek van het internationaal kapitalisme. Met de interventie in Syrië probeert het imperialisme niet enkel om wederom een militaire overwinning te boeken, maar ook haar politieke oppositie nog verder te verdelen.

De Vrije Nationalisten Noord-Brabant en het NSA collectief steunen de Arabische nationale bevrijdingsstrijd tegen het imperialisme en het internationaal kapitalisme. Wij nemen consequent een positie in tegen iedere vorm van imperialisme. Onze solidariteit gaat uit naar diegenen die strijden voor nationale zelfbeschikking en die militant verzet bieden tegen het imperialisme van buitenlandse mogendheden. Daarom vrede voor Syrië en Iran en vrijheid voor Palestina!

"Er zal een dag komen dat Nationalisten nog de enige verdedigers van de Islam zijn. Zij moeten hier een speciale betekenis aan geven als zij willen dat de Arabische Natie een goede reden heeft om te overleven."

Michel Aflaq

VOOR DE NATIONALE BEVRIJDINGSSTRIJD TEGEN HET IMPERIALISME!

RECHT OP VOLKSSOUVEREINITEIT EN EIGENHEID!


De oorlogs- en bezettingsdrang van de Verenigde Staten en de verdere NAVO
bondgenoten, waaronder o.a. de niet-NAVO leden Turkije en Saoedi-Arabië ook
vallen, kent geen grenzen. De 'Arabische Lente' wordt gekaapt door de Westerse
mogendheden om hun belangenpolitiek door te kunnen voeren in het Midden-Oosten.
Momenteel hebben de imperialistische krachten een nieuw slachtoffer gevonden voor
hun agressie oorlogen – Syrië.

Door hun hoofdstad Damascus te veroveren hopen de imperialistische machtsblokken
de bewapening van de Hezbollah te beperken om zo later gemakkelijker de Iranese
hoofdstad Teheran in te kunnen nemen. Verwacht word dan dat de Hezbollah zo
minder doeltreffende tegenacties kan uitoefenen tegenover het Israëlische zionisme.
De sektarische strijd tussen verschillende bevolkingsgroepen wordt opgestookt en
uitgebuit door de Amerikaanse en Israëlische oorlogshitsers. Deze sektarische
belangenstrijd dient dan ook een gebied te zijn waar buitenlandse machten zich niet
mee moeten bemoeien. De vermeende dictatoriale en repressieve elementen in de
regio waren nooit eerder een probleem voor de Westerse mogendheden, maar dienen
nu ineens als rechtvaardiging om het volk klaar te stomen voor oorlog en de
invoering van de Westerse democratie.

Wij staan hier dan ook om een statement te maken tegen imperialisme! Wij staan op
de grondslag van de nationale bevrijdingsstrijd en erkennen het zelfbeschikkingsrecht
van ieder volk op aarde! Vele wreedheden en menselijk leed zijn het directe
gevolg van de imperialistische bezettingspolitiek door de Westerse mogendheden en
hun zionistische bondgenoten.

Wij roepen op tot solidariteit met alle vrijheidsstrijders van ieder volk die
strijden tegen imperialisme voor hun fundamentele recht op soevereiniteit en
zelfbeschikking!

Wij eisen: géén interventie van andere landen!

DE AS HEZBOLLAH, ASSAD EN TEHERAN ALS HET LAATSTE FORT –
LAAT HUN VRIJHEIDSSTRIJD ZEGEVIEREN!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten