zondag 19 juni 2011

18-06-2011 Militante Demonstratie in Den Haag

Op zaterdag 18 juni vond in Den Haag een demonstratie plaats tegen globalisering, georganiseerd door verschillende vrije krachten vanuit het onafhankelijke “Netwerk Nationale Socialisten”. De wat meer militante en agressieve houding ten opzichte van de staats-autoriteiten en politieke tegenstanders deze dag kan zeker als voorbeeld gezien worden van wat de beweging in Nederland nog in petto heeft.

De demonstratie zou officieel om 14:00 van start gaan, maar dit liep enige tijd uit. Dit tot groot ongenoegen van de zwijnen. Voor aanvang van de demonstratie vond een korte confrontatie plaats tussen enkele kameraden en antifascisten. Eerder deze dag had de AFA een tegen protest in Den Haag georganiseerd met een opkomst van een kleine 100 man.


Voor aanvang van de demonstratie van de nationale beweging probeerden enkele antifascisten nog bij het verzamelpunt te protesteren. Hierbij troffen zij enkele nationale activisten die deze provocatie niet dulden. Dit liep uit op een kortstondig conflict waarbij het spandoek van de AFA van eigenaren wisselde. “Onze” activisten wisten het Malieveld nog wel te bereiken, maar werden daar door de agressieve systeemzwijnen ingesloten. Hierbij werd een kameraad gearresteerd.

Hierna arriveerden nog meer kameraden op het Malieveld die zich aansloten bij de demonstratie van de nationale beweging, net te laat voor alle voorgaande actie.  Hierdoor was de situatie voor velen nog onduidelijk en werden de anderen ontvangen door verwarring van agressieve zwijnen en een grimmig sfeertje. Zodra iedereen op de hoogte was gesteld volgde, door slinkse methodes van de stillen, wederom arrestaties van twee kameraden.Hierdoor werd de sfeer nog grimmiger en heftige discussies tussen kameraden en de zwijnen barstte los. Hierdoor liep het officiële tijdstip om te gaan demonstreren nog zeker een half uur uit. Net voordat de rijen, spandoeken en vlaggen waren opgesteld, arriveerden nog een tiental kameraden uit Duitsland. In onze rijen bevonden zich in totaal rond de 60 man.

Over de gehele linie werd een flink “statement” gemaakt doormiddel van luide leuzen als “Vrij-sociaal-nationaal!”, “Nationale Socialisme nu! “ en “USA! Internationale volkerenmoordcentrale!”. De aanwezige tegen demonstranten, met in het bijzonder AFA Friesland, kregen totaal geen geluid boven de demonstratie uit. De gehele route bleef er geluid bestaan, wat bij de zwijnen en tegen demonstranten een naar gevoel deed opleven. Zelfs tijdens de wat “vrolijker”, door allen geroepen leus; “If you hate the fucking Yankees clap your hands” kregen zei geen hoogte van de gespannen sfeer.Tijdens de gehele route bleven de zwijnen alles tot in de kleinste details controleren, en bleven alle zijstraten goed afgeschermd zodat er geen tweede maal een situatie uit de hand kon lopen. De route werd ingekort door de zwijnen waardoor het protest minder lang duurde dan voorgenomen was.

Weer terug op het Malieveld aangekomen, volgde een korte mededeling van een autonome activist, waarbij netjes een cirkel werd gevormd en de aandacht werd gevraagd voor een minuut stilte ter nagedachtenis van de gevallenen arbeiders uit de toenmalige DDR, die tijdens de volksopstand van 1953 omkwamen door het SED regime. Netjes werd hier gehoor aan gegeven, met alle petten af. Doodse stilte volgde, zelfs aan de kant van de zwijnen, toeschouwers en tegen demonstranten. Daarna werd een dank woord gegeven en begon iedereen zich langzaam klaar te maken voor de terugreis. Helaas vonden de zwijnen het nodig om na het ontbinden van de demonstratie nog twee kameraden te arresteren op vage verdenkingen.


Gelijk na vertrek naar het CS werden onderlinge afspraken gemaakt om te verzamelen bij het hoofdpolitiebureau te Den Haag, om daar op de vijf gearresteerde kameraden te wachten. Na enkele uren daar gewacht te hebben en na minimale informatie gekregen te hebben van de zwijnen, moesten we tot de conclusie komen dat het beter was om thuis en in de buurt af te wachten. Gelukkig werd de eerste kameraad al rond 21:00 vrijgelaten hierna volgde de een na de ander.

Terugkijkend op deze dag, blijkt dat de nationale beweging heeft laten zien dat zij wel degelijk het systeem en tegen demonstranten een benauwd gevoel kan geven. Ook moet de kracht tegenover tegenstanders niet onderschat worden. Uit latere reacties op internet bleek dat de angst er goed in zat. Zo bleek dat enkele politieke tegenstanders zich opgejaagd voelden door een groep kameraden die enkel onderweg naar huis waren. Laten wij hopen dat er meer van deze militante demonstraties zullen volgen georganiseerd door vrije krachten, bestaande uit goede en gedreven activisten, die de vele “nette, correcte en systeem opvolgende“ partij demonstraties met grote stap zullen overtreffen, en waarbij de beweging weer een flinke stap vooruit zet.

Wij danken dan ook de verschillende vrije krachten die de moeite namen deze “partijloze” demonstratie te organiseren en iedere activist die deze dag aanwezig was, met in het bijzonder de buitenlandse ondersteuningen van de verschillende fracties uit Duitsland en Vlaanderen.1 opmerking: