woensdag 25 mei 2016

Vakbonden betogen in Brussel - Stevige confrontatie met de Smeris


Afgelopen dinsdag 24 mei organiseerde de Belgische vakbeweging (de "socialistische" ABVV/FGTB, de christelijke ACV en de liberale ACLVB) een nationale betoging in Brussel. Ongeveer 60.000 man kwam hier te samen, om te protesteren tegen het bezuinigingsbeleid en de hervormingen van de regering-Michel. Bijzonder mikpunt was de Minister van Werk, Kris Peeters, die de 38-urige werkweek wilt flexibiliseren (tegen de zogenaamde 'Loi Peeters', geleend van het Franse 'Loi Travail/El-Khomri' en het uiterst militante verzet ertegen).   

Een delegatie van het ACN/AKN reisde af naar Brussel om zich bij de betoging aan te sluiten. Niet om (zoals de reformisten van het AFF terecht opmerkten) als nuttige idioten aan het gebruikelijke circus van de vakbondsbureaucratie mee te doen, maar om de zelfstandige en onafhankelijke strijd van de arbeiders te ondersteunen. Hoewel de betoging bijna volledig door de systeemvakbonden werd georkestreerd, illustreerde de massale aanwezigheid van tienduizenden ontevreden arbeiders en activisten, dat de Belgische vakbeweging leeft en nog alle potentie heeft om zich tot een revolutionaire kracht van betekenis te ontwikkelen, mits deze zich van het juk van de reformistische vakbonds- en partijbonzen weet te bevrijden!     Tienduizenden demonstranten in het centrum van Brussel

 
De betoging begon in Brussel-Noord met de gebruikelijke route door het centrum richting het Zuidstation. Er werd naar traditie de nodige pyrotechniek afgestoken en onderweg werden het RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) en het PS ("Socialistische" Partij) kantoor bekogelt met verfbommen. Opvallend was de afwezigheid van de Antwerpse dockers op dit protest. Hebben deze de betoging bewust gemeden, omdat de vakbondsbureaucratie mee helpt om de wet-Major af te schaffen? Er heerste een strijdbare en opgewekte sfeer onder de demonstranten, die de Brusselse straten vulden. De bonden zelf hadden meer dan 1000 veiligheidsmensen ingezet om het geheel in goede banen te leiden. RVA kantoor besmeurd met verfbommen

 

Aangekomen bij het Zuidstation kreeg het protest echter al snel een grimmige sfeer, nadat de smeris onder bedreiging van knuppelslagen en maar liefst 6 (!) waterkanonnen een deel van de toegestroomde menigte probeerde terug te dringen. Een bonte verzameling van arbeiders, anarchisten en lokale jeugd reageerde adequaat op deze provocatie, door een geïmproviseerde blokkade op te werpen van diverse dranghekken. De smeris werd getrakteerd op een regen van stenen, pyrotechniek en flessen. Tijdens de korte confrontatie die hierop volgde, raakte de Brusselse politie commissaris Pierre Vandersmissen zwaar gewond, nadat deze door een militant geveld werd (er lijkt in Europa een trend te ontstaan van militanten die het voorzien hebben op hoger politie kader (-> doelgerichte acties), zie Londen nov. 2015, Parijs en Nantes). In de schermutselingen die volgden, zag de smeris kans om verschillende kameraden te arresteren.

 
 
Smeris probeert met groot machtsvertoon de demonstranten terug te drijven
 
Voorbereidingen voor de eerste charge
 
Politiechef hapt asfalt

 
Met behulp van de waterkanonnen worden de militanten onder het spoor door terug gedreven. Door een gebrek aan mankracht en dekking van de massa's (de meeste demonstranten stroomde direct door naar de treinen, zodra zij op het eindpunt waren aangekomen - opzet van de vakbonden?), komt het hier al snel tot een patstelling, waar het stenengooien van tijd tot tijd beantwoord wordt door één van de waterkanonnen. Het opwerpen van enkele barricades heeft dan ook geen enkel nut meer, nu meerdere smerissen het protest vanuit drie kanten insluiten, om enkel nog een opening naar het Zuidstation open te laten. Hierna komt het al snel tot een climax, waarna de meeste demonstranten langzaam maar zeker afdropen richting het station.

 Met behulp van waterkanonnen worden de demonstranten terug gedreven
 

Drie smerissen raakten gewond tijdens de confrontatie. Acht demonstranten liepen eveneens verwondingen op door het politiegeweld en nog eens vijftien werden er gearresteerd. De bourgeois pers deed uiteraard wat van haar verwacht werd en greep de door de smeris veroorzaakte confrontatie aan om de gehele betoging te criminaliseren. In plaats van het politiegeweld te veroordelen, stonden de vakbondsbonzen vooraan om 'de anarchisten' de schuld in de schoenen te schuiven. Voor deze reformisten van de vakbondsbureaucratie (en hun handlangers van het AFF, ResistanceS & co.) mag de klassenstrijd schijnbaar enkel gevoerd worden binnen de grenzen die de kapitalistische orde hen oplegt!


Patstelling bij de spoorbrug

 
 
Militanten werpen barricades op

 
Hoewel deze nationale betoging minder massaal en militant was dan haar voorgangers, wijzen alle signalen erop dat het nog een hete zomer zal kunnen worden. De komende maanden zullen er nog verschillende acties, betogingen en stakingen volgen tegen de schandalige bezuinigingspolitiek van de regering-Michel. Wij zullen deze ontwikkelen op de voet volgen.
 
STOP DE BEZUINIGINGSPOLITIEK!
 
WEG MET DE BOURGEOIS REGERING-MICHEL!
 
BRENG 'FRANKRIJK' NAAR DE REST VAN EUROPA! 

 


 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten