dinsdag 3 mei 2016

#Geen4Meivoormij

Op 4 Mei herdenken wij in Nederland een leugen. Een leugen die ook vandaag de dag nog als een rechtvaardiging dient voor de agressie oorlogen en neokoloniale plundertochten die de Britse, Franse en ook Amerikaanse imperialisten vandaag de dag nog over de gehele wereld los laten.  


Het Nederlandse perspectief op de Tweede Wereldoorlog is er een van benauwdheid en kortzichtigheid. De Tweede Wereldoorlog begon niet op 1 september met het regionale conflict tussen Polen en Duitsland, maar op 3 september, toen de Brits-Franse oorlogsverklaring de Tweede imperialistische wereldoorlog tegen het (dmv het Versailles dictaat) onderdrukte Duitse volk ontketende!

Ook in 1939 behoorden het Britse en Franse imperialisme al tot de sterkste koloniale machten ter wereld, die honderden volkeren – vooral in Afrika en Azië – in slavernij en onderdrukking gevangen hielden. De gruwelijke praktijken die zij in de oorlog bezigden, kenden al een lange lijst van precedenten.

De gangbare straf voor opstandelingen tegen het Britse imperialisme in India:
Het slachtoffer werd voor de loop van een kanon vast gebonden, waarna deze werd afgevuurd

Op handen gedragen oorlogsmisdadigers, zoals Winston Churchill, kenden een lange maar relatief onbekende voorgeschiedenis van imperialistische agressie, gruwelijkheden en massamoord jegens onschuldige burgers. 

Hun misdaden zijn grotendeels weggeschreven uit de geschiedenis door een gigantisch leger van Anglo-Amerikaanse historici, journalisten en politici. Deze onvertelde geschiedenis vormt echter een belangrijke les voor de 21ste eeuw, waarin het Britse imperialisme is veranderd in een evenredig gewelddadig en vernietigend Anglo-Amerikaans imperialisme.

Winston Churchill was al langere tijd bekend met de wreedheden van het Britse imperialisme. Als soldaat was hij in Zuid-Afrika gestationeerd ten tijde van de Britse genocide op het Boerenvolk. Tussen 1899 en 1902 stierven meer dan 28.000 onschuldige vrouwen en kinderen uit Oranje Vrijstaat en Transvaal in de Britse concentratiekampen door ziekte en hongersnood. Churchill was verantwoordelijk voor de noodlottige Dardanelles campagne van 1915 tegen het Ottomaanse rijk, die uiteindelijk resulteerde in de Armeense genocide.

Brits concentratiekamp voor de Boeren-bevolking van Zuid-Afrika in 1900

Na de val van het Ottomaanse rijk bezetten de Britten in 1917 Irak. Het verzet van de Arabische en Koerdische volkeren dat hierop volgde, ontwikkelde zich in 1920 tot een grootschalige opstand voor nationale bevrijding. Om deze opstand neer te slaan namen de Britten steeds meer repressieve maatregelen en zetten daarbij zelfs gifgas in tegen burgers. 

De Britse imperialisten bezetten Irak in 1917 

Winston Churchill – toen nog koloniaal-secretaris – en Arthur Harris waren beiden grote voorstanders van het bombarderen van de Iraakse opstandelingen in hun dorpen en steden. Harris benadrukte; “De Arabieren en Koerden weten nu wat bombardementen echt betekenen in termen van slachtoffers en schade. In 45 minuten kan een volledig dorp worden weggevaagd en kan een derde van haar inwoners worden vermoord” Churchill voegde daar aan toe; “Ik begrijp de teergevoeligheid omtrent het gebruik van gas niet. Ik ben een groot voorstander van het gebruik van gifgas tegen onbeschaafde stammen.” 

Hiermee werd Irak een laboratorium voor de nieuwe wapens die in de Tweede Wereldoorlog het slagveld zouden bepalen. Napalm, fosfor bommen, luchtmijnen, brisantbommen en andere granaatkartets werden hier voor het eerst gebruikt door de Britten.


1920: RAF bombardeert burgerbevolking van Arabische en Koerdische steden in Irak met moderne bommen en chemische wapens 

Winston Churchill was actief betrokken bij de onderdrukking van Brits-India en hoofd-verantwoordelijke voor de 'Bengaalse Holocaust' van 1942-1945. Genadeloos ontzegde en blokkeerde hij voedselhulp aan de verhongerende Hindu’s en Moslims in Bengal, Assam, Bihar en Orissa om strategische redenen. Deze militaire strategie om de Japanse strijdmacht te stoppen via een kunstmatige hongersnood, resulteerde uiteindelijk in 3 tot 6 miljoen onschuldige burgerdoden! 

Bengali ligt bezaait met de uitgehongerde lijken van burgers die gestorven zijn door Winston Churchill zijn voedselblokkades 

De Britse voedselblokkades die bekend kwamen te staan onder de noemer 'Bengaalse Holocaust' duurde van 1943 tot en met 1945 en kosten miljoenen mensen het leven

Met recht behoort dit tot een van de zwaarste oorlogsmisdaden in de menselijke geschiedenis. Deze genocide lijkt echter uit de geschiedenis weg geschreven te zijn. Overwinnaars schrijven de geschiedenis. Maar genegeerde geschiedenis leidt tot een herhaalde geschiedenis. De uit-de-context getrokken en compleet incorrecte kijk die wij in Nederland hebben op het verloop van de gruwelijke wreedheden die gepaard gingen met de Tweede Wereldoorlog, hebben geleid tot een misleidende kijk op de realiteit. 

Slachtoffer van de napalmbombardementen die de Amerikaanse imperialisten massaal inzette tijdens de Vietnam oorlog (1955-1975) die miljoenen mensen het leven kostte 

De wereld kampt nog steeds met imperialisme, oorlog, hongersnood en armoede. We kunnen niet langer de leugens van de imperialisten negeren, die ertoe hebben geleid dat zij hun vernietigende en afschuwelijke beleid door hebben kunnen zetten tot in de 21ste eeuw! 

Afghanistan, Irak, Libië: Amerikaanse kolonialisme in de 21ste eeuw

STILTE IS MEDEPLICHTIGHEID, DUS WEERLEG DE LEUGENS VAN DEZE IMPERIALISTISCHE OORLOGSSTOKERS EN DOE NIET MEE AAN DE HYPOCRISIE DIE OP 4 MEI ONS LAND GEVANGEN HOUDT!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten