woensdag 4 mei 2016

1 Mei Plauen (DE): Militante aktie tijdens de 'Arbeiterkampftag'

Onder het motto  >> Kapitalisme neerslaan! Voor Duits socialisme! << reisde een delegatie van het ACN/AKN af naar de Oost-Duitse stad Plauen, om daar deel te nemen aan de strijd van de autonome nationale en socialistische beweging op deze 'Arbeiterkampftag'. Aan de oproep van de door de politieke partij 'Der III. Weg' georganiseerde demonstratie, gaven meer dan 1000 kameraden gehoor.

Door het autonome 'Antikapitalistisches Kollektiv' werd tevens opgeroepen tot de formatie van een Zwart Blok op deze demonstratie. Het Zwart Blok had een sterk antikapitalistisch karakter, dat benadrukt werd door de leuzen op spandoeken en vlaggen. De Oost-Duitse kameraden legden de nadruk op de sociale elementen binnen het nationale socialisme. En dit Blok deed exact wat het doen moest toen er een confrontatie met de smeris ontstond.Aanvankelijk leek het een rustig betoog te worden zoals zoveel demonstraties in de BRD. Een braaf parcours onder begeleiding van een horde oproerpolitie. Tijdens de demonstratie werd er echter een kameraad geraakt door een vliegend projectiel, vermoedelijk geworpen door een tegendemonstrant, die hierdoor ernstig gewond raakte. Opmerkelijk hierbij was dat slechts een handjevol kameraden achterbleef om ondersteuning te bieden, waarbij de eigen EHBO'ers uitstekend dienst deden. Ongeveer honderd meter verder werden de andere demonstranten tegengehouden door de politie. Markant detail is dat pas na ongeveer een minuut of twintig medische hulpverlening werd opgeroepen door de smeris.   

Dit incident werd direct door de smeris aangegrepen om de demonstratie te kunnen ontbinden. Hierop poogde het Zwart Blok op militante wijze een onverwachte uitbraak te forceren door een linie oproerpolitie. Een goede en directe reactie op het besluit van de smeris. Punt van kritiek is dat dit besluit zonder terugkoppeling werd doorgevoerd, waardoor vele kameraden werden overweldigt. Met een regen aan pepperspray en knuppelslagen wist de smeris deze doorbraak te stoppen en met behulp van een waterkanon wist zij de kameraden terug te drijven.        


Opvallend was de actiebereidheid en voorbereiding. Sommige kameraden waren uitstekend voorbereid voor het straatgevecht ((handschoenen, ski- en zonnebrillen, vermommingen) en zij wisten de smeris op afstand te houden door goede reacties op hun tactieken. Dit werd kracht bij gezet met behulp van meegedragen vlaggenstokken, protestborden, verkeersborden, vuilcontainers en ander materiaal dat voorhanden was. Toch kon niet worden voorkomen dat het Zwart Blok uiteen gedreven werd door de smeris. Dit leidde tot een omsingeling door de smeris, die inmiddels zwaar materieel had ingezet. 

De III. Weg-bonzen dwongen na ongeveer een uur ingesloten te zijn een 'spontane' demonstratie af bij de politie. Dit bestond feitelijk uit niets meer dan een wandeling onder strenge politiebegeleiding terug naar het treinstation Oberer Platz, waar de demonstratie na lang wachten ontbonden werd. 


Uit de gebeurtenissen van deze dag kunnen we enkele lessen leren:

-De eigen EHBO'ers konden de gewonde vóór de spontane actie wel helpen, maar naarmate er meer gewonden onder de demonstraten vielen door het toedoen van de smeris, konden zij door ondercapaciteit de druk niet langer aan. Andere demonstranten konden slechts zeer beperkt hulp bieden door improvisatie met flessen drinkwater. Actieve, efficiënte hulpverlening kwam moeilijk op gang door gebrek aan medische bevoegdheid en kennis. 

- De 'Blok-ervaring' van veel autonomen schoot wat tekort. Zo werden tactieken niet begrepen of onjuist toegepast door gebrekkige kennis en/of miscommunicatie. Hierbij doelen we in het specifiek op strategieën zoals inhaking, een beschermde massa vormen voor strijdende kameraden in de voorste linies, enz. Uiteindelijk ontstond er massahysterie en werd het gevecht hoofdzakelijk overgelaten aan een handjevol militanten. We kunnen hieruit concluderen dat de militante acties op termijn een defensieve houding kregen, omdat het blok niet capabel genoeg was om doeltreffend en massaal uit te breken. Dit is zeker iets om nauwkeurig onder de loep te nemen, voor de verscheidene affiniteitsgroepen die aanwezig waren op deze demonstratie. 


Opvallend genoeg bleven (voor zover ons bekend) arrestaties deze dag uit. Het vooraf vrij geven van een arrestantennummer was tot onze vreugde onnodig, maar desondanks een uitstekend organisatorisch onderdeel van de demo. Ondanks enkele punten van opbouwende kritiek kunnen we zeker spreken van een zeer strijdbare demonstratie. 

Hopelijk is dit een opmaat naar een militanter en georganiseerder autonoom verzet tegen het systeem en hun smeris in de BRD! 

>>WIDERSTAND LÄSST SICH NICHT VERBIETEN!<< 

>>AUTONOM, MILITANT, NATIONALER WIDERSTAND<<Geen opmerkingen:

Een reactie posten