zondag 2 juni 2013

1-06-2013 Blockupy: Een korte impressie

Zaterdag 1 juni reisden enkele ACN-AKN activisten uit Nederland af naar Frankfurt am Main om de protesten van de Blockupy beweging tegen de crisis bij te wonen. Ook deze keer was het protest in het financiele hart van de EU gericht tegen het verarmingsbeleid van de BRD en de Trojka – de ECB, Europese commissie en het IMF. Met Blockupy werd gepoogd om het verzet naar het centra van het Europese crisisregime te brengen – naar de zetel van de Europese Centrale bank (ECB) en van de vele Duitse banken en bedrijven. Echter vanwege repressie door de smeris en ondanks enkele escalaties met het gezag, werd deze zaterdag de ECB helaas niet bereikt.Spijtig was ook het feit dat de Blockupy beweging er vooralsnog niet in lijkt te slagen om een duidelijk en eenduidig antikapitalistisch alternatief te formuleren. Het protest bestond uit een pluriformiteit van zeer uiteenlopende sociaal-revolutionaire groepen, waarvan een aanzienlijk deel het oprechte antikapitalisme ondergraaft door perifere en ongerelateerde vraagstukken zoals de vluchtelingenstrijd en LGBT activisme voorop te stellen. Een ander punt van ergernis was de massale aanwezigheid van hippies, stereotype punks, "vrijzinnige" kunstenaars, etc. die het protest in een waar circus en rariteitenkabinet wisten te veranderen en weinig representatief waren voor een beweging die zegt het proletariaat en een dwarsdoorsnede van het volk te vertegenwoordigen.Toch steunen wij de achterliggende gedachte van het Blockupy protest. Verzet tegen de autoritaire uitvoering van bezuinigings- en hervormingspakketten, tegen het doorvoeren van economische belangen met behulp van oorlog en wapenverkoop, tegen het kapitalistische economische model, dat gebaseerd is op wereldwijde uitbuiting en noodzakelijkerwijs armoede en sociale ongelijkheid veroorzaakt en de natuur op systematische wijze schade berokkent, is nodig en rechtvaardig.Geen opmerkingen:

Een reactie posten