donderdag 19 mei 2011

De evolutie van de Nationaal-Socialistische Rassendoctrine

De Nationaal-Socialistsiche rassentheorie is onder te verdelen in 3 periodes.

Periode 1

Kenmerken: Pre-1930, Arisch, Chamberlain & Mein Kampf

Het was Hitler's theorie filosofie dat alle verwezenlijkingen van de mens afkomstig zijn van de Ariër. Dit was een vaag begrip, nergens legt hij de link met blonde haren, blauwe ogen. Zijn hoofdbron was de 'Grundlagen' van Chamberlain en zo legde hij wel de link tussen 'Arisch' en 'Germaans'.

Overstap periode 1 naar periode 2


Kenmerken: Rosenberg, de NS hype, de lust naar bewijs voor het Germaans 'Herrenvolk'

In 1930 kwam Rosenberg's 'Mythos' op de markt. Hij leek plots specifiek en beschreef het 'Noordisch' subras in plaats van het 'Arisch'. Echter, hierbij vermeldde hij wel dat je een mens niet kan beoordelen aan de vorm van zijn hoofd maar aan zijn gedrag en verwezenlijkingen. Het 'Noordisch' waar Rosenberg op doelde is niet hetzelfde als het antropologisch 'Noordisch' subras. Hij gebruikte gewoon een andere benaming voor hetzelfde fenomeen als Hitler in Mein Kampf. Dit weerhield niet dat een hoop (al dan niet de titel waardige) theoretici op dit idee verder speelden.


 

Periode 2

Kenmerken: Guenter, 1930-1933,
Weinlaender & co

Guenter zijn werken bouwden verder op het 'Noordisch superioriteitsprincipe'. Uitsluitend het Noordisch subras is sterk in dingen als creativiteit, altruïsme, eerlijkheid, onafhankelijkheid, netheid, respect, plichtsbewustzijn... allemaal aanwezig in het Noordisch ras volgens Guenter.
Let hier op de verandering in de theorie aangezien Guenter wél het Noordisch subras in de antropologische zin bedoelt.

In deze tijd werd deze pseudo-wetenschappelijke kost goed gesmaakt door de Nationaal-Socialisten en overgenomen in partijfoldertjes. Het Germaans Herrenvolk kreeg eindelijk bewijs van bestaan.

Nog een belangrijke opmerking over Guenter: Hij beperkte zijn rassentheorie tot de Indo-Germaanse taaldragers en daarbij stelt hij niet dat uitsluitend het Noordisch subras hier bekwaam in is, maar wel vooral het Noordisch subras.

Maar de deur was nu wel opengezet voor heel wat zelfverklaarde intellectuelen die hierop verdergingen en tot de meest waanzinnige theorieën kwamen. Voor deze tijd was dat alleen maar logisch, ook dat de NSDAP er gebruik van maakte. In Italië had het immers al gewerkt met de 'Romanita'-cultus (verwijzend naar het grote Romeinse Rijk)


Hou je vast want nu komt de meest groteske ontplooiing in rassentheorie die het maar eventjes heeft volgehouden maar nog altijd door onze Jodenvrienden als de 'officiële' NS-doctrine wordt verklaard.


Karl Weinlaender was een fantast maar kon toch bij de NS leerkrachtenbond in Nuremberg genoeg steun vinden om zijn werken te laten publiceren. Hij stelde dat de menselijke rassen geëvolueerd zijn uit lagere rassen. Het Noordisch ras was hier de 'crème-de-la-crème', de ultieme verwezenlijking van onze goede heer God.Alle andere Indo-Germaanse subrassen (Alpine, Borreby...) zijn simpelweg verbasteringen van de lagere rassen met het Noordisch ras. Het is het Noordisch raselement dat deze 'bastaardrassen' heeft doen opklimmen. Hoe herken je volgens de heer. een inferieur ras? Van zodra er iets gepigmenteerd is, dan heb je een lager ras. Dus vandaar, blauwe ogen, blonde haren, lichte huid... Het was zelfs zijn idee dat blonde haren als een soort onzichtbare antennes voor gedachtegolven werken.

Ik raad iedereen aan zijn werken te lezen om met eigen ogen te zien hoe getikt deze man wel niet was, hier een paar van mijn favoriete voorbeeldjes:1. Als je schoonheid hebt, komt het door Noordisch bloed
2. Als je Noordisch bloed getransfuseerd krijgt, werkt het genezend
3. Ben je groter dan de middelmaat, dan komt het door Noordisch bloed
4. Pigmentatie betekent dat materie die anders door de hersenen opgenomen wordt, in de huid verloren gaat
...

Er zijn nog veel meer gevallen als
en deze theorieën werden indertijd door de NSDAP instanties overgenomen. Dit is een citaat goedgekeurd door het hoofd van de NSDAP bibliotheek indertijd:

Het Noordisch ras, het ras van onze Germaanse voorouders, is de enige drager van alle creatieve culturen in oud en nieuw Europa en zijn omgeving.

De gevolgen kan je wel bedenken. Neem eender welke historische verwezenlijking van eender welk ras en rond die tijd vond je wel ergens zo'n slimmerd die de link legde met het Noordisch ras. "Oh kijk, een hiëroglief van een blonde farao, nou, het is bewezen, de leiders van Egypte waren Noordisch". "Oh kijk, Confusius had een volle baard en de Mongoliërs slechts een dun sikje, nou, het is bewezen, Confusius was Noordisch". Hetzelfde werd gedaan voor Beethoven, Napoleon, Caesar... nuja, je snapt het wel.
Merk dat dit dus uitsluitend een pervertering is van Guenter's theorem. Guenter ging zelf helaas in dit spelletje mee en begon aan de hand van borstbeelden van oude Romeinen en dergelijke een duidelijke omschrijving van wat Noordisch is te geven. De lippen. De neus. De haren. De ogen. Behoorlijk specifiek allemaal. Maar het hielp in de hype van verbanden leggen tussen de geschiedenis en het Noordisch ras.

Guenter, eens een gerespecteerd theoreticus, ging dus fijn mee in de hype wat alleen maar de theorieën meer populariteit gaf.

Periode 3

Kenmerken: Kritiek, 1934-1945, verwezenlijkingen tellen

Was er dan geen kritiek? Zeker wel, Ludwig Ferdinand Clauss bijvoorbeeld, een toegewijd 'racist', stelde het volgende (parafrasering):

Het is waar dat het Noordisch subras kan oordelen. Dat ontkent niemand. Ook zal niemand ontkennen dat het Noordisch subras regelmatig eet, drinkt en slaapt. Het is echter twijfelachtig dat al deze kenmerken dit subras zou onderscheiden van dat van andere subrassen.

Kleine opmerking: Ik gebruik de term 'Noordisch subras' maar je kunt evenwel zeggen 'Noordisch ras'. Hangt een beetje van je perspectief af.

Ook werden tegenbewijzen gegeven die duidelijk stelden dat vele groten van de geschiedenis behoorlijk gemengd waren en zeker niet dominant Noordisch.

Nog een voorbeeld, als het Noordisch ras ontstaan is in het Noorden, waarom was het zuiden dan eerst met ontwikkeling? Nu bestaan hier wel verklaringen voor, maar dit was hoe dan ook een logisch tegenargument. In feite is het pas na vermenging tot ontplooiing gekomen als je deze gedachtegang volgt.

Het grootste nadeel echter was wat dit voor gevolgen had in de praktijk. Duitsland indertijd was voor 45-50% Noordisch, maar slechts een kleine 5% kon men als puur Noordisch beschouwen. Dus uitsluitend deze 5% zou dan de hoogste burgerlijke rang kunnen uitmaken. En hoe moet je dit vaststellen? Ieder gen zorgt voor een specifiek kenmerk en er zijn zelfs nu nog behoorlijk wat in kaart te brengen, begin maar eens een lijstje te maken om dit te beoordelen.

Dus in plaats van te zeggen wat Noordisch is besloot Guenter het om te keren en te stellen wat niet Noordisch is. Ben je onder 1m70 bijvoorbeeld, of heb je bruine haren en ogen. Zijn geloofwaardigheid begon natuurlijk steeds meer te dalen.

In 1933 al stelde Hitler op de Reichsparteitag:

We oordelen niet vanuit de fysieke kenmerken, maar wel vanuit de verwezenlijkingen, tot welk ras iemand behoort.


Hoewel Guenter's theorie (samen met deeltjes van
Weinlaender & co) het toch nog her en der eventjes uithield werd het uiteindelijk afgeschreven. In eerste instantie kreeg Goebbels eerste klas burgerschap vanwege zijn Noordisch gehalte maar in 1936 werd in zijn dossier gezet dat het vanwege zijn daden en niet zijn fysiek is. Verwezenlijkingen werden de officiële maatstaf, ook al bleef de theorie van de fantasten nog een nadruk houden, ze was dan ook zeer aantrekkelijk.

Thieme herhaalt Hitler niet veel later in de volgende parafrasering:

Zij die de kwaliteiten van heroïsme, wilskracht, zelfopoffering en lotaanvaarding bezitten hebben een beslissende rol in Duitsland gespeeld en dat zullen ze blijven doen zelfs al zijn ze niet lang, blond en blauwogig.


En nu een heel belangrijk citaat van Walter Gross, hoofd van de Rassenpolitisch ambt van de NSDAP:

We aanvaarden graag dat andere rassen van ons verschillen ... Of dat echter betekent dat andere rassen slechter of inferieur zijn kunnen we niet over oordelen. Dit zou betekenen dat we onze eigen raciale grenzen moeten overschrijden en een soort bovenmenselijke, zelfs goddelijke, opstelling moeten innemen van dewelke een onpersoonlijk oordeel kan gevormd worden over de waarde of het gebrek hieraan bij de vele levende vormen van de onuitputtelijke natuur.


Periode 3 komt tot een einde samen met het Derde Rijk in 1945 wanneer een van de laatste publicaties van de SS door Dr. Ludwig Eckstein het Noordisch fabeltje voorgoed afschreef:

Terwijl we ons eigen ras steunen en indien nodig hiervoor tegen andere rassen vechten om ons bestaansrecht te beschermen moeten we niet vergeten dat vrijwel alle rassen iets vertonen in zichzelf dat biologisch vast en eigen is en daarom vanzelf mooi, natuurlijk en waardevol. Ieder ras draagt zijn eigen maatstaf van waarde. Wanneer men dit begrijpt zal men geen gevoel van inferioriteit jegens andere rassen koesteren, iets wat rassentheorieën tot nu toe maar al te vaak bereikt hebben.


Hopelijk is het nu duidelijk dat we niet van inferioriteit en superioriteit kunnen spreken zonder de fantasten van weleer te volgen. We moeten spreken van verschillen en deze verschillen respecteren. Daarom dat rassen puur moeten blijven. Niet omdat wij superieur zijn, wij zijn gewoon anders. Negroïden willen bijvoorbeeld vanbinnen wellicht helemaal geen ontwikkeling op ons niveau, daarom zijn ze nog niet inferieur, gewoon anders.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten