woensdag 19 februari 2014

Met Hamer en Zwaard naar de Arbeiders- en Soldatenrevolutie!

Bij het gebruik van de symboliek van hamer en zwaard door het ACN denken vele kameraden in de Beweging, en er buiten, dat e.e.a. inherent is aan de politieke lijn van de gebroeders Strasser tijdens de Kampfzeit. Al deze kameraden ontgaat de ware politieke oorsprong en de reden waarom het ACN het gebruikt. Dit symbool heeft zijn wortels in de A + S-Rätebewegung in het Duitsland van 1918/1920 en is daarom van groot belang voor het ACN. Het symboliseert de symbiose (= versmelting) van arbeiders en soldaten (proletariërs in uniform): Van proletariaat en natie (van arbeidersklasse en leger).

De oorsprong van hamer en zwaard en het gebruik ervan in de Nationale & Socialistische Beweging

De combinatie van hamer en zwaard dook voor het eerst op als symbool van de Rote Räte armee van de Münchner Räterepublik (uitgeroepen omstreeks 6 april 1919). De Braunschweiger Sepp Oerter, volkscommissaris tijdens de radenrepubliek en actief USPD’er, bracht dit symbool eind ’24 tijdens zijn toetreding tot de NSDAP mee. En daarmee in de Beweging. Hij gebruikte dit symbool tevens voor zijn – kortstondige – tijdschrift “Hammer und Schwert”.

Eerst in 1925 zou Gregor Strasser dan dit symbool overnemen voor zijn Kampfverlag, waarmee het vanaf toen een bekend symbool van de linkse NS-vleugel werd (1). Overigens had Oerter bij zijn overstap naar de NSDAP ook enkele honderden (sommige bronnen spreken zelfs van ca. 1000!) ontevreden USPDers mee genomen.

Niet toevallig gold Oerter’s overstap dan ook niét de völkische reactionaire Zuid-Duitse NSDAP, maar deed hem veeleer bij de zeer veel meer links georiënteerde en destijds nog los van de völkische NSDAP staande nieuw opgerichte Noord-Duitse NSDAP belanden! (Eerst het optreden van Gregor Strasser bracht deze twee afzonderlijke NSDAP’s dan tot elkaar.)

M.b.t. Oerter is verder nog van belang om te weten dat deze in 1916 in militaire Sicherungshaft was genomen wegens anti-oorlogsagitatie in het kader van deelname aan de activiteiten van de Spartakusbund (De voorloper van de latere KPD).

Tijdens de Münchner Räterepublik had hij herhaaldelijk meningsverschillen met de veel meer rechts ingestelde Kurt Eisner (vermoord op 21 februari 1919) aangaande de aanpak van de revolutie door de Spartakusbund. Deze laatste zou te ‘dom’ en ‘te onbekwaam’ zijn om de revolutie op de juiste wijze voort te zetten en daardoor zou de economie, voor zover deze al niet door de oorlog was ingestort, nog verder geruïneerd worden (2).

Dat hetzelfde symbool vanaf het begin v.d. 20er jaren ook door de “gele” (‘gelbe’) Gewerkschaften, stakingsbrekersformaties, zoals de Ring Vaterländische Arbeitervereine en de vanuit de Duitsnationalen opgerichte ‘Arbeiterbund’, gebruikt ging worden doet aan de linkse oorsprong ervan niets af. (Het betrof hier echter een wit hamer & zwaard op een zwart veld).

Het ACN wijst elke poging om de klassenstrijd te begraven (onverschillig of het nu ‘corporatisme’ dan wel ‘solidarisme’ wordt genoemd) dan ook met alle kracht van de hand!

Terug naar de revolutionaire oorsprong

Het ACN betrekt het hamer en zwaard bij haar strijd omdat dit het symbool bij uitstek is van waarachtig revolutionaire politiek. De revolutionaire strijdgeest van de symbiose van het strijdende proletariaat en de wapendragers van de natie tegen het heersende kapitalistische systeem dient over de gehele wereld weer zichtbaar te worden. Van de succesvolle Commune van Parijs in 1871 tot de Russische Oktoberrevolutie van 1917 en van de Duitse Novemberrevolutie van 1918 tot de Portugese Revolutie van 1974 reiken de geslaagde voorbeelden van wat de wapenbroederschap van arbeiders en soldaten (van het proletariaat en de natie) vermag te bereiken. Hierbij nemen wij géén stelling m.b.t. de politieke controverse van Oerter en Eisner inzake de wijze waarop de revolutie voortgezet diende te worden en de verhouding daarbij tot de Spartakusbund, maar kijken we alléén naar het aspect van het revolutionaire bondgenootschap van arbeidersklasse en soldatendom met als doel de onderdrukking van de kapitalistische klasse en de invoering van het radensysteem.

Het ACN dient als netwerk ter bevordering van een wereldwijde revolutionaire antikapitalistische politiek en daarom gevrijwaard te zijn van elke vermenging met, of toegeving aan, wat voor vorm van reactionaire politiek dan ook.


Bij deze:

Laten hamer en zwaard als symbolen van strijdend proletariaat en natie ons in onze strijd aanvoeren!

______
1 Weismann, Karlheinz – Schwarze Fahne, Runenzeichen. Dorste Verlag 1991. Blz. 108-109
2 Kolbt, E – Die Arbeiterräte in der deutschen Innenpolitik 1918-1919. Droste Verlag 1962.Blz. 51 en 314-315

Geen opmerkingen:

Een reactie posten