dinsdag 23 juli 2013

Hoe reclame ons leven beheerst en bepaalt

Al vanaf het moment dat we geboren worden, worden we van alle kanten uit bestookt met reclames. We worden op gewiekste maar ook op overduidelijke wijze geïndoctrineerd via de verscheidene reclame uitingen. Commerciële boodschappen hebben de afgelopen decennia onze gehele omgeving veroverd. Reclames zijn echt overal om ons heen te vinden. Iedere dag weer worden we overstelpt met reclames. Reclames die ons proberen te overtuigen net dat ene koekje te eten of die ene frisdrank te drinken, maar ook reclames die ons aansporen om grote uitgaven te doen, een oorlog te steunen of in risicovolle beleggingen te stappen. Van alle kanten uit worden we bestookt om ons maar van het doel van de producent, de regering of enig ander met voldoende geld om een PR bedrijf in te huren, te overtuigen. Sommige reclames zijn heel subtiel waar andere weer overduidelijk in het oog springen en bedoelt om een maximale impact te bereiken.

Iedereen kent wel de reclames die overduidelijk zijn, op tv, op de radio, op internet, in tijdschriften etc. Veel gevaarlijker zijn echter de reclames die niet direct in het oog springen, de subtiele reclames die onderdeel zijn van de PR van grote bedrijven of politieke machten.

Commerciële PR wordt ons leven binnen gedrongen door middel van het nieuws, journalisten, wetenschap, school, de meningen van experts, zogenaamde publieke opinie, opiniepeilingen, consumentenonderzoeken; het gaat allemaal naadloos over in de media waar we iedere dag door bestookt worden. Het beeld wat het algemene publiek heeft van bedrijven, overheden en individuen worden gemaakt, beschermd, gerepareerd of verbeterd, producten worden verkocht en politieke boodschappen vooruitgeschoven, zonder dat de ware aard van de PR voor het grote publiek als dusdanig duidelijk is.

Ergens tussen de 50 en 80 procent van de dagelijkse nieuwsberichten die wij voorgeschoteld krijgen, zijn aangeleverd door of direct beïnvloed door PR medewerkers. Er gaan miljarden om in deze business. Dit geld wordt enkel en alleen gespendeerd aan het beïnvloeden van het idee dat het plebs heeft over producten, mensen, politiek en bedrijven.

Verhalen worden in de mainstream media geplaatst, waarbij de schijn wordt gewekt dat deze onafhankelijk van de betreffende bedrijven geproduceerd zijn. Zoals PR mensen al zeggen; De beste PR wordt nooit als zodanig herkend. Vaak hebben zelfs de betrokken journalisten niet eens in de gaten wat het echte doel is van het verhaal dat ze publiceren.

Het is echter niet enkel de publieke opinie of bepaalde delen van het publiek die het doel van PR zijn. Lobbyen wat ook een vorm van PR is, is veelal gericht op het beïnvloeden van overheden en overheidsfunctionarissen; Financiële PR is gericht op het beïnvloeden van de financiële markten; PR omtrent de interne communicatie van een bedrijf is gericht op het beïnvloeden van de werknemers; en PR tussen bedrijven gaat om het beïnvloeden van andere bedrijven. PR is een integraal onderdeel geworden van hoe bedrijven en overheden te werk gaan.

PR bedrijven proberen zich in het openbaar voor te doen als communicatie experts. In hun opinie begeeft ieder bedrijf en iedere overheid zich op het gebied van public relations. Alle organisaties, bedrijven en overheden, klein of groot, proberen immers een zo goed mogelijk beeld van zichzelf aan het publiek of een gedeelte hiervan voor te schotelen.

Het is in ons hedendaags kapitalistisch systeem bijna onontkoombaar om geen PR in te schakelen. Sommige PR agenten gaan zelfs zo ver om te claimen dat hun rol niet enkel democratie faciliteert maar dat het zelfs de basis van democratie is. Sommigen gaan zelfs zo ver om te zeggen dat hun werk de basis van een vrije maatschappij, vrije markt en politieke democratie is. Een zogezegd essentieel component van onze huidige “vrije” samenleving. PR bedrijven bespreken zelden wat hun specifieke taken en werk inhouden. Het moge echter duidelijk zijn dat hun methoden vaak op zijn zachtst gezegd zeer controversieel te noemen zijn.

Er is een duidelijk verband te bespeuren tussen de opkomst van de PR en de toenemende vervreemding wederzijds tussen de politiek en het volk. Terwijl een groot gedeelte van de gebruikte PR eenvoudig, onschuldig en onomstreden is, zijn er bepaalde elementen binnen de PR die moreel uiterst dubieus te noemen zijn en houden er een ambivalente houding op na ten opzichte van de waarheid. Eerlijkheid is binnen PR altijd ondergeschikt aan de noodzaak om informatie te controleren en de reputatie van de klant te beschermen. Geen enkele door een bedrijf uitgegeven verklaring die ook maar op enigerlei wijze invloed heeft op, of betrekking heeft op de reputatie van het bedrijf is een gebalanceerde of nauwkeurige weergave van de werkelijkheid.

Het controleren van de berichtgeving in de media wordt onder andere gedaan door het geven van privileges en het verlenen van toegang tot wat voor anderen verboden is. Toegang geven aan de juiste journalisten en het weren van de kritische journalisten. De mate waarin PR invloed uitoefent is simpelweg verbluffend te noemen. Hun invloed strekt zich uit tot in alle vormen van media en derhalve kan dus geen enkele uiting of bericht in de media als objectief of waarheidsgetrouw worden gezien. Wat is immers wel waar en wat is ingegeven via PR?

Moderne PR praktijken hebben een aanzienlijke invloed op de politiek en de politieke besluitvorming, als gevolg van de aard van de uitgevoerde praktijken als wel de buitengewone omvang ervan. PR houdt zich immers vaak bezig met opzettelijke misleiding voor hun klanten en hebben derhalve een zeer ongezonde relatie met de media. Bovendien door het geven van de mogelijkheid om de waarheid te verdoezelen, te bedriegen en het publieke debat af te leiden van de belangrijke zaken, vermindert de PR de mogelijkheden voor het volk om doeltreffend te reageren op de belangrijkste sociale, milieu en politieke uitdagingen.

Het moge duidelijk zijn dan de macht die PR heeft uiteindelijk enkel bedoelt is om winst te genereren. Natuurlijk heb je ook in deze bedrijfstak mensen zitten met goede en juiste intenties, maar dat zijn over het algemeen vaak de enige enigszins goede appels in de composthoop. Te veel mensen laten zich immers corrumperen zodra het grote geld om de hoek komt kijken.

Je moet PR zien binnen de context van de moderne media, in het bijzonder de nieuwsmedia. De relatie tussen de media en de PR industrie wordt steeds hechter. De PR industrie is voor het overgrote deel afhankelijk van nieuwsmedia voor het beïnvloeden van de publieke opinie. Sinds de grote bedrijven en overheden steeds meer afhankelijk worden van PR komt er een steeds grotere commerciële druk op nieuwsmedia te staan waardoor deze dus in principe absoluut niet meer serieus te nemen zijn.

Journalisten vertrouwen steeds vaker op externe bronnen voor hun nieuwsgaring. In de huidige snelle maatschappij staat er een steeds grotere druk op steeds minder journalisten om steeds meer en steeds sneller berichtgevingen te produceren. Wat is dan ook makkelijker dan van een (groot) bedrijf of agentschap een artikel of informatie aan te nemen, zonder enige vorm van controle of onderzoek. PR vaart hier dan ook weer wel bij, waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat van vraag en aanbod. Neem als voorbeeld het “notabele” Associated Press (AP) zij verkopen ruimte in hun newsfeed per bulk, zonder noemenswaardige controle, hierdoor kan iedereen die er maar genoeg geld voor over heeft hier zijn artikelen op plaatsen, wat hierna weer overgenomen wordt door nieuwsmedia wereldwijd. Voor de “nieuwsconsument” is echter niet duidelijk wat echte nieuwswaarde heeft of wat onderzocht en bewezen is, of wat door een (PR) bedrijf, een regering of agentschap is ingegeven, aangereikt of gekocht. De PR industrie heeft mede hierdoor een enorme macht en invloed weten te verkrijgen en heeft op deze manier ongelimiteerd de mogelijkheid om de maatschappij, de media, de publieke opinie, wetgeving en zelfs de geschiedenis te manipuleren en te beïnvloeden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten