zaterdag 20 juli 2013

Interview met Bulgaria Resistance

1) Als eerste; kunnen jullie jezelf en jullie collectief voorstellen aan onze lezers?

Hallo! Vanuit het collectief is het momenteel moeilijk te zeggen omdat de ideeën van het revolutionair nationalisme nog niet erg populair zijn onder nationalisten in Bulgarije. Er zijn slechts enkele nationalisten met revolutionaire gedachten. Deze zijn door heel Bulgarije verspreid en praktische gemeenschappelijke acties zijn momenteel dus nog moeilijk te organiseren. We hopen dan ook dat via ons blog meer en meer mensen zullen leren over het revolutionaire nationalisme.  

2 ) Kun je ons iets vertellen over de situatie waar jullie land momenteel in verkeert in politiek, economisch en sociaal opzicht? En wat voor invloed heeft dit op jullie politieke denkbeelden, types van actie en toekomstbeeld?

De situatie in ons land is kritiek onder de huidige politieke impasse. De sociale en economische crisis heeft de meeste Bulgaren gedwongen te vechten om te kunnen overleven.  Ons land wordt al ongeveer 23 jaar bestuurd door criminele structuren, oligarchische kringen en geheim spel ten gunste van het mondiaal kapitaal, dat zich er op richt om de gemiddelde arbeider tot slaaf te maken door middel van kredieten, het onvermogen om rekeningen te betalen en te weinig loon. Getalenteerde en opgeleide mensen worden gedwongen om hun vaderland te verlaten vanwege lage lonen en diegenen die achter blijven worden uitgebuit via goedkope handenarbeid. Helaas staan we bijna volledig machteloos ten opzichte van alles dat hier gebeurt. Het bezetten van de macht en gigantische investeringen van kapitaal in verschillende media en andere manipulatie middelen voor de publieke opinie hebben het zeer moeilijk gemaakt voor de algemene massa om met onze ideeën in aanraking te komen. Ook politieke repressie is in ons land niet ongebruikelijk. Echter, wij blijven strijden waar we kunnen en proberen zoveel mogelijk mensen de ogen te openen.    

3) Hoe beïnvloedt de EU en Turkije jullie land? Heeft de toetreding van Bulgarije in de EU en de invloed van het bovenstaande jullie actievormen en de thema's die jullie hanteren beïnvloed? 

Bulgarije zit sinds 2007 in de EU en de echte voordelen van onze aanwezigheid hierin zijn er niet en zijn leeg. Het leven van ons  volk is in het algemeen niet verbeterd. Naast de mogelijkheid om vrij te reizen en dat Bulgaarse burgers om gerechtigheid te eisen eerder naar Europese instituties gaan dan het corrupte Bulgaarse rechtssysteem, zijn de positieve aspecten zeer beperkt. De corruptie in ons land is groter dan ooit, de misdaadcijfers zijn niet lager en de levensstandaard is niet verbeterd. De lidmaatschapscontributie en verplichtingen van ons land aan de EU zijn enorm, terwijl er praktisch geen voordelen zijn. Constante druk voor tolerantie zonder rekening te houden met nationale identiteit, koloniale onderdrukking door mondiaal kapitaal en het neoliberaal systeem zijn een klein deel van de nadelen die kunnen worden uitgelicht.    

Bulgarije valt ook onder de invloed van Turkije welke de Islamisten in ons land sponsort. We kunnen zeggen dat er in ons land met name één politieke partij is die de acties van Turkije dekt, namelijk de MRF. Vaak vinden er in Bulgarije  etnische spanningen plaats die door de bovengenoemde elementen worden gedicteerd, maar in ons land zijn ook veel reactionairen en xenofoben die eveneens aanzetten tot deze spanningen. Dus bewust of onbewust steunen zij het huidige systeem dat hen gebruikt. Sinds Bulgarije in de EU zit denken veel mensen dat dit goed voor het land is, maar dat is het zeker niet omdat Bulgarije afhankelijk van haar beleid is. De EU heeft een negatieve impact op ons vanwege het repressieve beleid van West-Europese landen aangaande nationalisme, afwijkende meningen en anti-kapitalistische houdingen.  

4) Proberen jullie het "normale publiek" in jullie politiek te betrekken? Zo ja, hoe doe je dat dan? En wat probeer je precies over te brengen? Zo niet, waarom niet?

Dat is een complexe vraag. Enerzijds is de prevalentie van onze ideeën en het uitbreiden van de grote van onze beweging een goede zaak. Anderzijds worden we gedwongen om ons te verdedigen tegen verraders, informanten en moeten we onze contacten beperken om door te gaan met het ontwikkelen van activiteiten. Het is echter wel belangrijk dat het "normaal publiek" onze ideeën begrijpt en dat we het mediabeeld dat vandalen en agressievelingen van ons gemaakt hebben, achter ons laten. We hebben echter geen toegang tot massa communicatie en de verspreiding van onze ideeën blijft in meer beperkte kringen.

5) Is er samenwerking tussen (licht) verschillende politieke groepen? Zo ja, hoe komt dat tot uiting?  

Momenteel bestaan er in Bulgarije geen vergelijkbare groepen die geheel zoals ons denken. Wij steunen sommige acties en evenementen van andere nationalistische organisaties waarmee we gedeeltelijk enkele ideeën delen. In Bulgarije zijn de meeste nationalisten bedot om deel te nemen aan het steunen van de partijbelangen van de verschillende pseudo-nationalistische partijen. Wat de situatie nog ingewikkelder maakt is dat oprechte nationalisten tegen elkaar opgestookt worden in de naam van persoonlijke conflicten en belangen.

6) Als je een onderwerp zou kunnen belichten waar jij en jouw collectief het meest gepassioneerd over zijn in je land en dat je veranderd zou willen zien, wat zou dat zijn? En hoe zou je dit liever zien?

Het enige wat we in ons land zouden willen veranderen is de onverschilligheid van mensen. Als mensen hun gedachten veranderen dan zullen wij in staat zijn onze doelen te bereiken.

7) Wat is jullie positie in het licht van de hedendaagse demonstraties en politieke opstand in Bulgarije?  

De situatie rond de protesten hier is wat gecompliceerd. Enerzijds participeren er gewone burgers in de protesten die genoeg hebben van de incompetente regering. Ook steunen steeds meer demonstranten de Anonymous beweging, Occupy, enz., waarvan hun posities rond veel problematiek overeenkomen met die van ons. Anderzijds volgt het grootste deel van de aanwezigen politieke orders en krijgen zij geld voor hun aanwezigheid, wat niet uitsluit dat alles wat er gebeurt op dat moment gedirigeerd wordt. We zien echter veel jonge en intelligente mensen die klagen over het systeem  en die hopelijk de juiste weg naar een goede verandering vinden.      

8) Is er nog iets wat je onze lezers wil laten weten of hen wil nageven met het lezen van dit interview?  

Wij willen de lezers van dit interview laten weten dat ondanks alle moeilijkheden wij er zijn, dat wij onze ideeen tot het einde zullen verdedigen en dat we alles zullen doen wat mogelijk is om deze onder meer mensen te verspreiden.

9) Nog enkele laatste gedachten, opmerkingen of aantekeningen?

Wij danken jullie voor dit interview waarmee jullie ons de kans gaven om onze gedachten te uiten. Wij willen al onze kameraden wereldwijd geluk wensen en hen laten weten dat de strijd doorgaat tot de laatste overwinning.

Met dank aan de kameraden van Bulgaria Resistance
Geen opmerkingen:

Een reactie posten