zondag 12 augustus 2012

Oproep voor Antikriegstag 2012


Op 3 september 1939 verklaarden de imperialistische machten Engeland en Frankrijk de oorlog aan Duitsland en ontketenden zodoende de Tweede imperialistische wereldoorlog – de tweede roof- en vernietigingsoorlog van hun kant jegens het Duitse volk!

De 3e september dient ons daarom elk jaar opnieuw als herinnering en als waarschuwing dat kapitalisme en imperialisme synoniem zijn met oorlog en ons onvermijdelijk telkens weer opnieuw de catastrofe zullen storten.

Kapitalisme – De imperialistische mogendheden Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten beschouwden zowel aan de vooravond van de Eerste als aan die van de Tweede (imperialistische) Wereldoorlog de opkomende Duitse economie als onwelkome concurrentie – aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog waren ze bovendien bang voor de uitstralingskracht van het Duitse (nationale) socialisme, met als wezenlijke kenmerken antikapitalisme en sociale rechtvaardigheid, op hun eigen onderdrukte volkeren.

Imperialisme – Zowel in 1914 als in 1939 waren het Engelse en het Franse imperialisme nog steeds de sterkste koloniale machten ter wereld, die honderden volkeren – vooral in Afrika en Azië – in slavernij en onderdrukking gevangen hielden. De Verenigde Staten evenwel streefden (ook toen al!) naar de wereldheerschappij, iets wat hen na 1945 ook inderdaad zou gelukken. Voor hen allen vormden de (nationale) socialistische volksstaat en de (nationale) socialistische wereldbeschouwing van het Duitse volk de beslissende hinderpaal voor het consolideren en uitbreiden van hun wereldwijde heerschappij.

Duitsland en het Duitse volk echter streden in beide wereldoorlogen voor de
doeleinden van de werkelijke Europese vrijheidsbeweging:

VOOR DE VRIJHEID DER VOLKEREN – 
TEGEN DE NIET-EUROPESE ANGLO-AMERIKAANSE PLUTOCRATIEËN!

Alleen het (nationale) socialisme brengt de volkeren der wereld vrede en vrijheid!
Arbeiders! Werkers!

Weest op jullie hoede voor diegenen, die weliswaar ook steeds het woord “socialisme” in de mond nemen, maar jullie voortdurend voorliegen en bedriegen! Weest op jullie hoede voor de bonzen in partij en vakbond! Weest op jullie hoede voor diegenen, die jullie proberen wijs te maken dat de Tweede Wereldoorlog zou zijn begonnen op 1 september 1939 met het grensconflict tussen Duitsland en Polen!

De Tweede imperialistische Wereldoorlog begon NIET op 1 september (dat was slechts het begin van een regionaal begrensd conflict tussen Duitsland en Polen!), de Tweede Wereldoorlog nam pas zijn aanvang op 3 september met de Engels-Franse oorlogsverklaring aan Duitsland!

Arbeiders! Werkers!
Strijdt voor de vrijheid van de volkeren der wereld!
Strijdt voor vrede, nationale bevrijding en sociale vooruitgang!
Strijdt voor het socialisme!

OORLOG AAN DE IMPERIALISTISCHE OORLOG!
NIE WIEDER KRIEG – KAMPF FÜR DEN ARBEITERSTAAT BIS ZUM SIEG!HISTORISCH DOCUMENT:

“Kameraad Stalin heeft (op de vraag van de hoofdredacteur van de Prawda) het volgende antwoord gegeven:

1e Niét Duitsland heeft Engeland en Frankrijk aangevallen, maar integendeel, Engeland en Frankrijk hebben Duitsland aangevallen en dragen zodoende de verantwoording voor de huidige oorlog.

2e Na het uitbreken van de vijandelijkheden heeft Duitsland tegenover Engeland en Frankrijk vredesvoorstellen gedaan, en de Sovjet-Unie heeft de vredesvoorstellen van Duitsland in het openbaar gesteund, omdat zij destijds dacht en nog nog steeds denkt, dat een snelle beëindiging van de oorlog de situatie van alle staten en volkeren grondig zou verbeteren.

3e De heersende kringen in zowel Engeland als Frankrijk hebben beide de Duitse vredesvoorstellen, evenals de inspanningen van de Sovjet-Unie om te komen tot een snelle beëindiging van de oorlog, op beledigende wijze verworpen.

Zo – en niet anders – liggen de feiten.”

[Bron: Prawda, centraal orgaan van de CPSU, dd. 29 november 1939 – Interview
met de secretaris-generaal van de CPSU, pg. J.W. Stalin, over de actuele situatie]


Geen opmerkingen:

Een reactie posten