zaterdag 7 januari 2012

De 13 leugens van het Kapitalisme

1. Concurrentie genereert banen?

Concurrentie kan in de eerste instantie banen scheppen maar leidt uiteindelijk tot overproductie van dezelfde koopwaar of een te grote levering van dezelfde diensten door de concurrerende ondernemingen. Dit resulteert in overnames, ontslagen of een export van de onderneming naar lage lonen landen. Dit wordt terloops geaccepteerd als “de economische cyclus”.

2. Concurrentie leidt tot een grotere keuze en meer diversiteit?

Iedereen weet dat als men de televisie kanalen verdubbelt er enkel meer van hetzelfde gecreëerd wordt. Hetzelfde zien we bij concurrentie tussen producenten van auto’s en de meeste andere koopwaar. Het leidt niet tot grotere diversiteit, maar tot grotere standaardisatie. Daarom worden gigantische sommen geld uitgegeven aan overdreven advertenties. Hiermee creëert het bedrijfsleven een grote illusie van onderscheid tussen producten en diensten die vrijwel hetzelfde zijn. “Merk identiteit” vervangt de ware diversiteit en keuze.

3. Concurrentie resulteert in kostenefficiëntie?

Het streven naar lage kosten, productie en winst resulteert in de grootst mogelijke verspilling van natuurlijke bronnen en menselijk potentieel. Zo levert de productie van een ons goud bijvoorbeeld 30 ton giftig afval op. Het is afhankelijk van zo’n goedkope arbeidskracht dat het een moderne vorm van slavernij is, hiermee wordt ook het menselijk potentieel van iedere betrokken arbeider verspild.

4. Kapitalisme kan volledige werkvoorziening creëren?

Kapitalisme kan enkel in de buurt komen van volledige werkvoorziening door het massale ondergebruik van de potentiële vaardigheden van haar werknemers. Het zal meer en meer werknemers laagbetaald en laaggekwalificeerd werk laten doen. Wanneer het kapitalisme in een crisis komt zijn banen het eerste waar op gekort wordt, die van de bedrijfsdirecteuren uitgezonderd uiteraard.

5. Kapitalisme beschermt vrouwenrechten en de familie?

Kapitalistische economieën zoals in de VS, waar miljoenen moeders hun kinderen alleen moeten laten en lange afstanden moeten reizen voor een of twee minimum loon banen om rond te komen zijn moeilijk familievriendelijk te noemen. Het beschermen van vrouwenrechten en de familie is het beschermen van vrouwen om minimumloon slaven te worden. 
6. Kapitalisme waardeert het individu?
Kapitalisme verkoopt het individu en waardeert deze enkel volgens zijn marktwaarde. Het moderne kapitalisme is anders dan vroegere vormen van de markteconomie omdat mensen de producten die zij produceren niet zelf verkopen. Zij verkopen zichzelf als werknemers, zij verkopen hun lichaam, hersens en tijd in opdracht van hun werkgever.
7. Kapitalistische samenlevingen zijn democratisch?
De meest machtige politieke en belangrijke instituties binnen kapitalistische staten zijn private bedrijven waarbinnen geen enkele vorm van democratie bestaat. Er wordt geregeerd via het management decreet dat wordt bepaald door financiers en aandeelhouders.
8. Kapitalisme gaat met de juiste wil om met ecologische problematiek?
Geen gas, olie of ander energiebedrijf zou het tolereren om haar inkomsten te verliezen aan gemeenschapsgroepen of steden die zich energie onafhankelijk zouden verklaren. Kapitalisme vertrouwt op een almaar toenemende economische groei voor haar instandhouding. Daarbij leidt de hebzucht voor financiële winst op korte termijn tot de exploitatie van natuurlijke bronnen. Dat leidt onvermijdelijk tot de totale vernietiging van oceanen, bossen en waterbronnen.
9. Kapitalisme betekent vrije handel en de vrije markt?
Kapitalisme kan niet omgaan met een wereldwijde vrije handel en vrije markt. Globalisering is dan ook de grootste poging om dit te beperken. Door bijvoorbeeld het opleggen van oneerlijke handelsovereenkomsten en door gesubsidieerde landbouw die import van onderontwikkelde landen tegen houdt.
10. De kapitalistische gemeenschap is een vrije gemeenschap?
Kapitalisme dwingt individuen hun tijd en arbeid aan hun werkgever te verkopen. Vrijheid betekent vrij te zijn om tijd en arbeid vrij te besteden aan creatieve activiteit die voldoet aan het unieke potentieel van het individu. Het betekent dat het individu in staat moet zijn om aan zijn gemeenschap bij te dragen. Echter de enige types van productief of creatief werk en activiteit binnen het kapitalisme zijn die met marktwaarde in het creëren van winst voor de werkgever. Educatie binnen het kapitalisme cultiveert niet de gaven van elk individu zodat het deze kan transformeren in een belangrijke contributie aan de maatschappij. Binnen het kapitalisme zijn er geen gelijke kansen voor educatie en wordt er enkel gefocust op vaardigheden met marktwaarde. De kapitalistische pers en media zijn niet “vrijer” dan die binnen totalitaire gemeenschappen en herhaalt keer op keer hetzelfde “nieuws”.
11. Kapitalisme creëert welvaart.
Meer dan 90% van de welvaart binnen kapitalistische economieën is in handen van 10% van de populatie. Die welvaart wordt verkregen door het creëren van armoede en door de exploitatie van laagbetaalde arbeid zowel hier als in ontwikkelingslanden. Het type arbeid dat de marktwaarde heeft om de meeste monetaire welvaart te creëren is er een van zuiver eigenbelang, berekende of geestdodend type dat de ziel verarmt en menselijke relaties vernedert.
12. Nationale regeringen zijn afhankelijk van banken voor publieke uitgaven?
Dit is de grootste leugen van allemaal. Nationale regeringen kunnen hun eigen rentevrije geld uitgeven voor publieke uitgaven. Binnen het kapitalisme zijn nationale regeringen de marionetten van internationale banken en bankierskartels die altijd bang zijn voor het verstoren van wat ze de “financiële markten” noemen.
13. Nationale regeringen accumuleren financiële tekorten door het overspenderen van geld op publieke diensten en investeringen.
Financiële tekorten zijn praktisch altijd het gevolg van de alsmaar toenemende schuld aan de private bankensector. Dit probleem kan overwonnen worden door de nationalisatie van banken en het herstellen van de controle van een natie over de geldtoevoer en het zelf financieren van de nationale industrie. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten