dinsdag 18 oktober 2011

15 Okt - Discussiedag Netwerk Nationale Socialisten

Alhoewel de opkomst matig was, bracht deze discussiedag een positieve wending met zich mee. Aan ideologische kennis ontbrak het de aanwezige kameraden in ieder geval niet. Het scholingsgedeelte werd dan ook overgeslagen en er kwam een geheel ander onderwerp aan bod; Toekomst perspectieven voor de beweging.

Gezamenlijk werd er besloten de hedendaagse beweging onder de loep te nemen. Het nut van demonstraties, richtlijnen, ideologie, mobilisatie, aanpak en tactiek waren enkele van de onderwerpen die hierbij aan bod kwamen. Dit alles verliep uiterst soepel en iedereen heeft zijn inbreng kunnen geven.

Enkele belangrijke conclusies die tijdens de discussies werden getrokken:

1.
De aanpak van demonstraties moet veranderen. De meeste demonstraties hebben weinig nut door de strenge repressie en omdat niet alle mogelijkheden ten volle benut worden. Zo moet er meer contact met het volk gelegd worden en moeten demonstranten de discipline meer in acht gaan houden. Ook moet er meer geïnvesteerd gaan worden in informatievoorziening (bijvoorbeeld dmv folders en infodagen) naar binnen en naar buiten toe aangaande de thematiek van de betreffende demonstratie. Een kameraad merkte op;
 "Als het ware vallen we die dag(en) een (willekeurige) stad binnen zonder enige vorm van informatie, houden we deze enkele uren "bezet" en vertrekken we weer. Zonder dat mensen er enige kennis over hebben of aan over houden".

2.
Het gebrek aan ideologie en politiek soldatendom binnen de beweging moet aangepakt worden. Termen als antikapitalisme, socialisme, imperialisme worden vaak gebruikt terwijl veel mensen op ideologisch vlak hierop vast lopen. Er moet dan ook meer tijd gestoken worden in het voorzien van vorming. Veel informatie is beschikbaar in andere talen die veel kameraden niet (geheel) beheersen, om deze reden moeten deze teksten worden omgezet in het Nederlands. Ook moeten discussies, lezingen en informatievoorziening meer actief gestimuleerd worden.       

3.
Er moet meer geprobeerd worden om regionale structuren op te richten en actief nieuwe mensen te werven. Door een regionale infrastructuur te realiseren kan men meer continuïteit creëren en meer binding met de regio en haar inwoners krijgen.

4.
De beweging is te veel naar “binnen” gericht, men richt zich enkel op de eigen achterban en er wordt weinig geïnvesteerd in het leggen van contact met het volk. Wij moeten onze oplossingen voor maatschappelijke problemen overbrengen aan het volk en wellicht belangrijker nog deze woorden naar daden omzetten. Een manier om dit te realiseren is maatschappelijke verbreding en het bijwonen van “hun” evenementen, protesten en activiteiten om daar (bv via brochures) onze ideeën over te brengen.

5.
Dit brengt ons bij een duidelijke richtlijn voor de beweging. In deze tijd van grote maatschappelijke onvrede en economische recessie moet er door ons gehamerd blijven worden op de economische oplossingen die onze beweging te bieden heeft. Antikapitalisme is dan ook een duidelijke richtlijn die de slachtoffers ervan, het ontevreden en geëxploiteerde segment van de bevolking (de arbeiders en de jeugd), bij onze zaak kan betrekken. Het is dan ook van groot belang om gezamenlijk een antikapitalistische structuur te realiseren die alle onderlinge meningsverschillen en ideologische tegenstrijdigheden overtreft.
    
Hiermee is tevens de koers voor een volgende discussiedag bepaald; een harde aanpak van het Kapitalisme. Hopelijk mag dan wederom een serieus gesprek volgen, dit keer met meer deelnemers. Onze dank gaat uit naar alle kameraden die aanwezig waren en hun inbreng hebben gegeven.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten