maandag 28 februari 2011

Jong Europa tegen het Amerikanisme

Jong Europa tegen het Amerikanisme

Wanneer wij spreken van het Jong Europa en zijn Jonge Naties, zetten wij deze in contrast met de seniele wereld van het afstervende Liberalisme, welke onder leiding van het Internationaal Kapitaal al zijn materiële middelen verzamelt in een poging om de wereld te onderwerpen aan de macht van het geld en de dominantie van het Kapitaal. Op deze manier willen zij de Sociale onrechtvaardigheid die zij zo comfortabel vinden bestendigen.

Niet enkel diegene die jong genoeg zijn om de oude generatie omver te werpen behoren tot ons kamp. Het omvat alle geestelijke krachten die de toekomst zien in de afbraak van het oude; de krachten die een nieuwe toekomst willen bouwen via nieuwe wegen en nieuwe middelen.

De overwinning van het Copernicaanse wereldbeeld over het onvruchtbare dogma van het verleden. De overwinning van de wetenschap tegenover het lege geloof was een overwinning van de jeugd. Deze volgde de lichtende voorbeelden van hun voorgangers. De jeugd is altijd de stormram geweest die hielp om de Nationale gedachte tot bloei te brengen. De ontdekking van de wetten der erfelijkheid zijn de wegwijzer voor een nieuwe Jeugdbeweging die voortbouwt op de oneindige cultuur scheppende waarden van volk en bloed. Deze weg leid ons van de dodelijke en destructieve lethargie van het materialisme naar de nieuwe wereld van morgen. 

Vandaag de dag is het zoals het altijd was in tijden van Revolutie. Diegene die strijden voor de toekomst hebben de jeugd meer te bieden dan diegene die in het verleden leven en vasthouden aan datgene waar ze aan gewend geraakt zijn; zelfs als datgene rigide, leeg en verstikkend is geworden. Wij geven de jeugd de vrijheid om hun eigen Natie te ontwikkelen. Wij bieden hen ruimte voor creatieve energie en de kans om grote gedachten om te zetten in realiteit buiten de collegezaal om. Wij bieden de realisatie van dromen op wereldschaal, een gemeenschappelijke Germaanse wil, een gemeenschappelijke Europese wil. Wij vullen het spirituele vacuüm dat is achtergelaten door het Liberalisme met het betoverende van een wereldbeeld dat zijn levensdoel onttrekt van het volk en het bloed van onze voorouders. Wat heeft het oude Europa te bieden aan de jeugd om zijn imperialistische oorlogen te rechtvaardigen? Het kan niet eens zijn eigen Sociale problemen oplossen, laat staan dat het wat te bieden heeft aan andere volkeren.

Amerikanisme is momenteel het grootste gevaar voor het Nationaal Revolutionair wereldbeeld in de strijd om de jeugd en in de strijd voor de toekomst van de mensheid. Amerikanisme is overduidelijk geen spirituele beweging en evenmin in staat om op intellectueel niveau weerstand te bieden. Zijn politieke vertegenwoordigers hebben de recente jaren geprobeerd om een programma of doelstelling te bereiken; “De Amerikaanse eeuw”. Dit bestaat uit een collectie van lege beloften zoals Democratische demagogen altijd al maakten, maar vandaag de dag op een wereldschaal. Het bevat niks om een verstandig mens te prikkelen, maar dat is nu juist het absolute doel van Amerikanisme. De sleutel is niet wat het belooft, maar wat het niet kan beloven. De sleutel is niet wat het vraagt van de mens, maar wat het de mens geeft.     

Dat zou op zichzelf niks uitmaken als de jeugd vandaag de dag van een goed karakter zou zijn dat ontwikkeld was vanuit raciaal bewuste lijnen, traditionele families, goede opvoeding en een sterke kameraadschap. Maar zo staan de zaken er nu eenmaal niet voor, de goede fee geeft de jeugd niet de normen en waarden die zij nodig hebben. De Raciaal bewuste jeugd kan worden geïnspireerd door zijn afkomst en zijn bloed. Maar zijn bloed verteld hem niet wat hem zou moeten inspireren, hij kan worden misleid om een slechte zaak te dienen. Hij kan zijn enthousiasme verkwispelen als hij rijpt in een spiritueel vacuüm. Men moet het gevaar en de verleiding van het Amerikanisme dan ook niet onderschatten. Het biedt een devotie aan een lege inhoudloze cultuur, onafhankelijkheid, losbandigheid, een bevrijding van alle verplichtingen, van alle eer, van alle aandacht.       

Wij wensen niet om deze lege inhoudloze cultuur zijn recht om te bestaan te ontnemen. Als het op de juiste wijze toegepast wordt kan het zelfs positief zijn, net zoals dat het soms een zegen kan zijn om niks te doen. Soms wenst men een vakantie weg van zijn plichten, weg van de anderen, weg van de gehele wereld. We moeten echter beseffen dat niet iedereen immuun is hiervoor en het Amerikanisme veel jeugd aanspreekt en verleid. Gelukkig is er nog jeugd die politiek denkt en handelt vanuit overtuiging, dit laten zij zien door hun acties en handelen. De anderen zijn echter ten prooi gevallen aan het doelloze Amerikanisme en kiezen de comfortabele en makkelijke weg. Dat is het politieke gevaar van Amerikanisme; het leidt de jeugd weg van het politieke denken, weg van de verantwoordelijkheden, weg van hun natie, weg van zeden en moraal.   

De Amerikaan gebruikt subtiele zinnen om te vertellen dat het Nationalisme zijn politieke vijand is. Maar hij vecht tegen een mens met oncomfortabele en moeilijke plichten, een mens die het lot van zijn natie erkend als zijn eigen lot, een mens die handelt als de ogen van de gehele natie op hem gericht zijn. De Amerikaan voelt zich dan ook bedreigd in zijn “vrijheid” door zulk gedrag. Hij wil voor de TV hangen en er niet aan herinnerd worden dat hij naast rusten en plezier maken ook moet werken en de trots van zijn natie moet eren. Dat is niet comfortabel of plezierig. Het is plezierig om “slang” te praten en een leven zonder moraal te leiden met gelijkgestemden. Het Amerikanisme heeft zijn hoogtepunten, maar wie daardoor gevangen wordt steekt niet enkel zijn hoofd in het zand, maar krijgt ook wat comfort en plezier. Het is plezierig om alle kritiek af te doen met de claim om “mensenrechten” te verdedigen tegen de “Nazi brutaliteit”.  

Amerikanisme is geen logische ontwikkeling. Amerika zijn gebrek aan moraal en de belofte van totale “vrijheid” is niks anders dan een verborgen manier om de jeugd te ruïneren. Het is een zeer goede manier om de jeugd te depolitiseren. Het Internationaal Kapitaal gebruikt muziek en films, magazines en roddelbladen, gangsterisme en perverse verlangen om mensen af te leiden totdat ze hun eigen lot niet meer beseffen.

Amerikanisme is niks meer dan een moreel-culturele vorm van degeneratie en kan enkel met politieke middelen bestreden worden. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten