maandag 22 mei 2017

G20? No way!

Op 7 en 8 juli zal de eerstvolgende top plaatsvinden van de 20 meest machtige imperialistische naties ter wereld - de G20 top. Onder bescherming van een leger aan politie, veiligheidsdiensten en militairen, zullen de zelfbenoemde wereldleiders bijeen komen in de Duitse havenstad Hamburg om hun agenda te bespreken en de wereld onderling te verdelen. Alle humanitaire rookgordijnen ten spijt, zal ook deze G20 top weer gedomineerd worden door de machtsclaims en geopolitieke belangen van de imperialisten.  
Sinds de financiële crisis van 2008 hebben de imperialistische naties hun koers gewijzigd. Waar ze eerst nog profiteerden van de onbelemmerde groei van het globalisme, kampen ze nu met grote handelstekorten en een algemene crisis binnen de industriële productie. Als gevolg hiervan zijn er slechts enkele strategieën die de imperialisten nog kunnen toepassen om hun financiële en geopolitieke belangen veilig te stellen. Landen zoals de USA en China trekken zich terug in hun gigantische interne markt. Andere landen, zoals Nederland en Duitsland, voeren hun export op ten koste van de industrie in andere zwakkere economieën. Deze strategieën moeten beschermd gaan worden met vrijhandelsverdragen zoals bijvoorbeeld CETA en TTIP. 


Opkomende industriële economieën die deze opties niet hebben, zoals Rusland en Brazilië, devalueren hun valuta om hun goederen goedkoper op de wereldmarkt te kunnen aanbieden en voeren een strenge bezuinigingspolitiek tegen hun eigen volk. Daarmee komt de eenheid tussen de imperialistische landen meer en meer onder druk te staan als gevolg van een verschuivende balans. Voor landen in de armere delen van de wereld zijn zulke defensieve economische maatregelen simpelweg niet mogelijk. Als gevolg van massale armoede, onderdrukking en een algehele sociale isolatie ontstaan er regionale opstanden. De heersende klasse in deze landen reageert met meer repressie; als dit niet tot pacificatie leidt, ontaardt het vaak in langdurige en bloederige burgeroorlogen.


Oorlog en kapitalisme zijn onafscheidelijk. Met de opkomst van het neoliberalisme, na de val van de muur, hebben de imperialisten mondiale strategieën ontwikkeld om nieuwe markten en grondstoffen veilig te stellen voor zichzelf. De oude neoliberale doctrine van het R2P is inmiddels dood. Het Westen slaat niet langer zelf opstanden neer met haar eigen militaire middelen, maar besteedt dit liever uit aan regionale vazallen (zoals bijvoorbeeld Saoedi-Arabië in Jemen) en proxy's (zoals in Libië, Syrië en Irak). De directe en indirecte betrokkenheid van de imperialistische G20 bij conflicten en oorlogen wereldwijd is geen toeval. Of het nu proxy-oorlogen zijn, 'politionele acties' of militaire 'vredesmissies'; het zijn allemaal slechts verschillende etiketten voor dood en vernietiging! 


Wanneer de vertegenwoordigers van de heersende (wan)orde zichzelf in Hamburg laten zien, zullen wij ons hiertegen verzetten. Sinds de jaren '90 hebben dit soort imperialistische bijeenkomsten niet meer plaats kunnen vinden zonder ernstige verstoringen en verzet. Seattle, Genua, Göteborg en Praag staan niet bekend als succesvolle G-toppen, maar als uitzonderlijke momenten van een sterk en militant antikapitalistisch verzet! Dit jaar zal de G20 plaatsvinden in Hamburg. Het ACN/AKN roept op om hiertegen in verzet komen, geen repressie zal ons daarbij kunnen stoppen! 


G20 Hamburg: Enter de Red Zone!


Kom in juli naar Hamburg en sluit je aan bij het verzet tegen de G20 top!

Er zal géén rustig achterland zijn!

G20? NO WAY!
     


Geen opmerkingen:

Een reactie posten