zondag 24 juli 2016

17 September 2016: Stop TTIP & CETA!Op 17 september wordt er in verschillende Duitse steden geprotesteerd tegen de TTIP & CETA. De TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) is een handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten met als doel een gezamenlijke vrije markt te realiseren. Het voornaamste onderwerp van gesprek tijdens de onderhandelingen is het terugdringen van handelsbarrières, deze betreffen voornamelijk de uiteenlopende regelgeving tussen de VS en de EU die via dit verdrag gelijk getrokken zullen worden. Het CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) is een vergelijkbaar verdrag echter dan tussen Europa en Canada. De TTIP & CETA zijn verdragen die enkel gericht zijn op de belangen van multinationale corporaties en zal vergaande gevolgen hebben voor de werkende massa's.

Dat dit verdrag het daglicht niet kan verdragen wordt nog eens benadrukt doordat de onderhandelingen geheel achter gesloten deuren en in achterkamertjes plaats vinden. Bijna niemand weet precies wat er nu exact in staat, behalve de onderhandelaars zelf, een select groepje politici en bedrijfslobbyisten die mogen adviseren hoe hun eigen belangen het best gediend kunnen worden. Europarlementariërs kunnen de TTIP-documenten uitsluitend in gereserveerde leesruimtes in Brussel doorbladeren, met vele honderden pagina’s vol technische inhoud die slechts in een erg kort tijdsbestek ingezien kunnen worden. Aantekeningen en kopieën mogen niet gemaakt worden, ook mogen zij geen mobiele telefoons, dictafoons en dergelijke mee naar binnen nemen. De concrete inhoud van het verdrag is en blijft dus onbekend (- Wikileaks gelekte stukken daargelaten).

Reden genoeg voor vakbonden, ngo’s, sociale bewegingen, milieuorganisaties en antiglobalisten om zich ernstige zorgen te maken en een anti-TTIP-coalitie te vormen. Vakbonden vrezen een verregaande afbraak van de sociale verworvenheden en rechten van de arbeidersklasse. Klein en middenbedrijven vrezen oneerlijke concurrentie van grote monopolies. Milieuorganisaties vrezen een versoepeling van voedselveiligheid en een verslechtering van het milieu en van het dierenwelzijn. Ongeacht dat de exacte inhoud van het verdrag nog onbekend is, kan het inmiddels aangenomen geworden dat al deze zorgen volkomen gegrond zijn, zoals eerdere grote vrijhandelsverdragen, bijvoorbeeld NAFTA, al aangetoond hebben. Ook zal het beruchte ISDS-systeem er komen; een arbitragemechanisme dat het megacorporaties toestaat om nationale overheden te kunnen aanklagen bij onenigheden over hun bedrijfsvoering door nieuwe wetgevingen (zoals investeringen die scheef lopen).

Econoom Jeronim Capaldo van de International Labour Organisation kwam in januari vorig jaar al met tegenargumenten op die van TTIP-voorstanders. Volgens Capaldo zal de economie van de EU niet met 5% groeien, wat voorstanders beweren. In tegendeel juist! Deze zal dalen met 0,1%, evenals dat de export daalt met 0,5 %. Ook de beloofde groei van 1,3 miljoen banen moet herzien worden. Er zullen juist meer dan 600.000 werklozen bij komen. Voor- en tegenstanders in dit debat gaan er beiden van uit dat de VS in dit verdrag bedrijven dwingt te reorganiseren of ze dwingt elkaar kapot te concurreren. Volgens voorstanders komen de verliezende bedrijven er wel bovenop met meer banen, maar het tegenovergestelde scenario is een stuk aannemelijker. Daarover kan Mexico meepraten: Sinds het NAFTA-handelsverdrag (tussen de VS, Canada en Mexico) is er geen economische groei gekomen en gingen er juist meer banen verloren dan ooit te voren. Omdat door dit verdrag ook de import uit de VS zal stijgen en de EU-economie minder hard zal groeien, gaat dat eveneens ten koste van de Europese productie (en dus de sociale verworvenheden).

Het ACN/AKN roept dan ook om gehoor te geven aan de oproep van het AKK om zelfstandig deel te nemen aan de protesten op 17 september! Niet om de kleinburgerlijke eisen van ondernemers van het MKB te steunen in het behoud van hun lokale markten, noch om de reformistische eisen van de systeem vakbonden of de burgerlijke democratie te beschermen, maar om vanuit de basis de anti-kapitalistische krachten te verenigen in een strijd tegen de kapitalistische onderdrukking. Alleen de omverwerping van het kapitalisme kan een verbetering brengen. Enkel de socialistische revolutie kan de maatschappij in staat te stellen haar weg vooruit naar een werkelijke volksgemeenschap voort te zetten, waarin alle menselijke behoeften volledig worden bevredigd. En dat vergt een harde strijd – klasse tegen klasse!


VERZET EN PROTEST AANWAKKEREN!

TOT ZIENS AAN HET FRONT!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten