vrijdag 26 februari 2016

22-02-2015 - Zelfstandig Protest tegen de Vakbondsbonzen door Antwerpse Dockers

De aangekondigde betoging tegen de syndicaatsleiding van de drie grootste Antwerpse havenbonden door het zelfstandige comité Dockers Fight Back (,,We zijn gewoon een groepje havenarbeiders, dat niet gelieerd is aan een politieke partij of vakbond") was wellicht geen groot succes qua omvang en vormgeving, maar toch zeker wel een bescheiden succes voor de Antwerpse dockers in hun strijd tegen hervormingen van de wet Major.

"We vinden dat de havenbonden ons niet goed informeren en dat ze in een ivoren toren zitten (…) Noem de manifestatie gerust een wake-up call", aldus Filip Verbeek, een woordvoerder van deze actie. Opvallend is dat de PVDA+ en de "socialistische" vakbond ABVV/BTB-havens zich met klem distantieerden van de actie en zich zeer nerveus toonden of de actie voor de dockers zou gaan slagen of niet. De vakbondsbonzen konden hun geluk dan ook niet op toen de opkomst van de dockers gering bleek te zijn.


Toen een vijftigtal opgetogen dockers met een vlag en enkelen met spandoeken van wervingslokaal ‘T Kot vertrokken naar het kantoor van de liberale bond ACLVB in de Londenstraat, was deze bond nog wel bereid om de dialoog met de betogers aangaan. Aan de overkant van de straat bleef het ABVV-haven kantoor voor werkloosheid echter de gehele tijd gesloten (het kantoor waar dockers zonder werk zich kunnen aanmelden voor een werkloosheidvergoeding).

Na een gesprek met de ACLVB-bonzen ging de groep gevolgd door een flinke groep smeris, stillen en pers richting het kantoor van de christelijke bond ACV toe. Op deze route werd één (ja ja) pyrotechniek tot ontploffen gebracht. Tijdens de gesprekken met de ACV-bonzen kwam "de bekende vakbondsagent" Patrick Delrue kort polshoogte nemen bij de dockers (Patrick is bekend als de vertrouwenspersoon van politie en vakbondsbonzen op de nationale betoging, 7 okt. vorig jaar – informant voor de smeris over rellende dockers dus [!]). Hij nam wat foto’s van de betogers met zijn smartphone, deed een vlotte babbel en toen de menigte zich naar de laatste stop, het ABVV-haven kantoor, bewoog, nam hij een versnelde route naar dat kantoor toe. Snel een verslag afleveren bij de syndicatenleiding daar en eventuele namen van de deelnemende jongens doorgeven? De langste gesprekken tussen dockers en syndicaten volgden bij dit eindpunt op de Paardenmarkt en was het hoogtepunt van de betoging waarna deze alweer voorbij was.


Bart DeWever had geen moeite gespaard om zijn spierballen te laten zien wat betreft het inzetten van een aanzienlijk deel van het Antwerpse politiekorps (maar liefst een waterkanon, een puinruimer, vele arrestatiebusjes, mobiele controlekamers en nog veel meer), een teken dat de vrees voor eventuele escalatie er (gelukkig) goed in zit bij 'onze grote vriend' DeWever.


 De Wever zet zwaar materiaal in voor pakweg 50 demonstranten

En waarom de opkomst van de dockers zo laag was? Kwam dat door de druk van de syndicaten op de dockers die sympathiseerden met deze actie? Of speelde het regenachtige weer wellicht een belangrijke rol? Hoe dan ook, dit soort interessante ontwikkelingen rond de dockers dienen dan ook op de voet gevolgd en geanalyseerd te worden.

Wij ondersteunen de mannen in hun strijd zonder en tegen de Union Misleaders!

Begin juli wil de Europese Unie de nieuwe Belgische wetten omtrent de pool van havenarbeiders van kracht maken, waarvan uiterlijk 1 april de ontwerpteksten al bij de Europese Commissie moeten liggen. Dit belooft dan ook nieuwe en krachtigere impulsen te geven aan de zelfstandig opererende dockers, waarbij een volgende actie meer slagkracht zou kunnen hebben.

Wij blijven dan ook de eisen van de dockers volledig ondersteunen!

DOCKERS FIGHT BACK!
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten