zaterdag 7 februari 2015

ACN/AKN: 'War on Terror' á la Daimler

Gootkapitaal zuivert de bedrijven van 'radicale elementen'


De aanslagen in Parijs hebben de, destijds door Bush uitgeroepen: 'War on Terror' weer tot het allesbeheersende thema doen worden: Niet alleen de staat en haar veiligheidsapparaat trekken thans alle registers om onder de slagzin "strijd tegen de terreur" elke uiting van fundamentele oppositie tegen het systeem in de kiem te smoren, ook de kapitalisten maken nu gebruik van de gelegenheid om de bedrijven te zuiveren van 'radicalen' en 'extremisten'.

Een goed voorbeeld hiervan is het autoconcern Daimler, dat recentelijk een convenant met Gesamtbetriebsrat en IG Metall sloot met als uitdrukkelijk doel de "bestrijding van de terreur". Dit convenant (overeenkomst) heeft concreet betrekking op de wijze waarop en in welke omvang de Daimler-kapitalisten de gegevens van de bij de Daimler-vestigingen werkzame arbeiders verifiëren met de zogeheten "terreurlijsten", samengesteld door de Verenigde Staten en de EU. Zoals in de krant de Spiegel (#2/2015) werd meegedeeld, worden alle 280.000 bij Daimler werkzame arbeiders voortaan elke drie maanden onder de loep genomen en hun naam, adres en geboortedatum vergeleken met de gegevens van de door de EU dan wel de Verenigde Staten samengestelde lijsten van personen veroordeeld wegens resp. verdenking van 'terrorisme' cq. 'terroristische sympathieën'. Hetzelfde geldt tevens voor personen, die op een baan bij Daimler solliciteren. In het geval dat een bij Daimler werkzame arbeider voorkomt op één van de 'terreurlijsten', dan dient de betrokkene "per direct te worden ontslagen" en worden alle loonbetalingen stopgezet (inclusief achterstallig loon!). Tot zover dus het convenant.

Interessant detail: Het hogere kader heeft geen last van het gespioneer van de Daimler-directie: voor hen wordt uitdrukkelijk een uitzondering gemaakt. Kennelijk staat deze categorie, in tegenstelling tot het overige Daimler- personeel, niet onder algehele verdenking.

En wat zegt de Gesamtbetriebsrat (ondernemingsraad)? Met het bespioneringsprogramma heeft de voorzitter van de Gesamtbetriebsrat Jörg Spies naar eigen zeggen "geen enkel probleem". Een en ander zou ook ‘in het belang van de werknemers zijn’, aldus Gesamtbetriebsratvorsitzender Spies. (Zo kennen we ze weer, onze ja-knikkers!)

Overigens is ook bij Ford een dergelijke overeenkomst van kracht, zoals een perswoordvoerder van het concern tegenover het blad ‘Automobilwoche’ vorige week nog bevestigde. Hier worden de arbeiders één keer per paar op 'terrorisme' gescreend. (Bronnen: Der Spiegel 2/2015, Frankfurter Rundschau 20 jan. jl.)Aanvullingen:


"Fuck Charlie Hebdo": Ontslag dreigt voor OR-lid

Tegen een lid van de Ondernemingsraad (Betriebsrat) in de Daimler fabriek in Bastatt (Baden-Würhemberg) is een procedure gestart om hem van zijn functie te ontheffen. De reden; zijn uitlatingen inzake de aanslagen in Parijs. In eendrachtige samenwerking zijn Daimler-directie, OR en vakbondsleiding (IG Metall) een procedure begonnen teneinde het betreffende OR-lid van zijn functie te ontheffen. Betrokken persoon zou op zijn eigen Facebook-pagina hebben verklaard: "Ieder mens moet voor zijn daden rekenschap afleggen! De een eerder, de ander later… Fuck Charlie Hebdo!"

(Bron: Frankfurter Rundschau 24 jan. jl.)

De zuivering van de bedrijven van strijdbare collega’s is duidelijk in volle gang! De kapitalisten kunnen hierbij, zoals altijd, ten volle rekenen op de daadwerkelijke steun van de reactionaire vakbondsbureaucratie.


Bremen: Ontslagen in de haven

Losarbeiders, die per dag worden ingehuurd door de Gesamthafenbetriebsverein (GHBV) in Bremen, dienen sinds kort een Führungszeugnis (VOG: Verklaring omtrent gedrag) te kunnen overleggen. Degene die een vermelding in zijn Führungszeugnis heeft (van de kant van politie en/of justitie), krijgt géén werk meer. Dit geldt ook voor collega’s, die al langer dan tien jaar werkzaam zijn voor de 'Personaldienstleister für Hafen & Logistik'. Tot nu toe hebben al meer dan honderd collega’s op deze manier hun baan verloren. Alle collega’s worden opgeroepen om te weigeren hun Führungszeugnis te overleggen en zich daarbij te beroepen op een vonnis van het Bundesarbeitsgericht dd. 13 november 2012.

Onder AZ: 6 AZR 339/11 is daar vastgesteld, dat de ondernemer "geen legitiem belang" heeft bij het algemeen opvragen van informatie m.b.t. afgeronde strafzaken van werknemers, die niet direct betrekking hebben op hun functie.

Ook de havenbaronnen willen niet achterblijven als het gaat om de grote schoonmaak: Het zuiveren van de – vooral strategisch belangrijke! – (haven-)bedrijven van 'radicale' en 'extremistische' elementen. (Bron: ‘Klare Kanten’, Betriebszeitung für die Nord- und Ostseehäfen, Initiative Bremen macht Feierabend, ak dd.16 dec. jl.)


Sabotage: Arbeiders mogen Kerncentrale niet meer in 

Verschillende collega’s die tot voor kort onderhoudswerkzaamheden uitvoerden in de kerncentrale van Doel (België) mogen de centrale niet langer binnen. Het gaat niet om personeel van Elektrabel. De betrokken zijn werkzaam voor onderaannemers van Elektrabel. Volgens onze informatie betreft het collega’s van wie hun politieke achtergrond vragen oproept omtrent hun 'betrouwbaarheid' (ten opzichte van de bazen) evenals collega’s die geen honderd percent sluitend alibi konden overleggen voor de dag dat er afgelopen zomer sabotage werd gepleegd. In totaal is tot nog toe aan ongeveer dertig collega’s op deze gronden de toegang tot de centrale in Doel 4 ontzegd. (Bron: VTM-Nieuws 5 jan. jl.)Geen opmerkingen:

Een reactie posten