zaterdag 21 juni 2014

'Terrorismebestrijding': Hoe de Staat repressie legitimeert

Sinds de aanslagen van 9/11 in New York is 'terrorismebestrijding' het nieuwe credo geworden en houdt men het volk constant gevangen in een klimaat van permanente angst. Na de moord op Theo van Gogh door Mohammed Bouyeri in 2004, de belegering van de Hofstad groep in het Haagse Laakkwartier datzelfde jaar en nu de terugkeer van Syrische Jihadstrijders, lijkt ook in Nederland 'de terreurdreiging' ineens zeer reëel geworden.

Ondertussen zijn er in het kader van 'terrorismebestrijding' allerhande nieuwe wetten aangenomen door de Nederlandse overheid. Zo mogen vanaf heden personen bijvoorbeeld al bij de meest vage verdenkingen opgepakt worden, kunnen bankrekeningen van personen eenvoudig geblokkeerd worden en worden telecomaanbieders verplicht al onze gegevens een half jaar tot een jaar lang te bewaren. Deze wetten maken een grote inbreuk op de privacy en rechten van alle burgers. Ondanks deze nieuwe wetten en de miljoenen die in terrorismebestrijding geïnvesteerd zijn, is er geen enkel noemenswaardig resultaat. Van de 274 arrestaties die er in Nederland in het kader van 'terrorismebestrijding' zijn verricht, zijn er slechts 7 veroordelingen geweest, de andere 97,5 % van de arrestanten gingen vrij uit.Ongeacht dat de praktijk uitwijst dat 'terrorisme' dus niet een dergelijk grote dreiging is als men ons wil doen denken, blijft de overheid ons voor houden dat anti-terrorisme maatregelen en de versterking van haar repressieve machten noodzakelijk zijn. In de realiteit is terrorisme en terrorismebestrijding echter het product van de alsmaar verder toenemende conflicten tussen imperialistische machten. Het is duidelijk dat de meeste terroristische groeperingen vandaag de dag gevoed worden door het handelen van dezelfde imperialistische Staten die hun repressieve apparaat versterken onder de sinds 9/11 algemeen bekende slagzin 'War on terror!"

Het is de overheid die het angstklimaat creëert en blijft voeden. Momenteel zijn de opmars van de Islamistische groepering ISIS (Islamitische Staat in Irak en al-Sham) in het Midden-Oosten en de Nederlandse Syriëgangers het nieuwe excuus om de grenzen van de rechtsstaat verder te beperken en nog meer repressie door te voeren. Momenteel onderzoekt het Openbaar Ministerie of Abdoe Khoulani, de Haagse fractievoorzitter van de Islamitische Partij van de Eenheid, vervolgd kan worden wegens 'het verheerlijken van geweld' omdat hij zijn steun voor ISIS zou hebben uitgesproken. Een grove inperking van het recht op vrijheid van meningsuiting. Ook is onder druk van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) de Islamistische website DeWareReligie.nl offline gehaald (nu hier te vinden), nadat strafrechtelijke vervolging onmogelijk bleek - ordinaire censuur dus.

Het is duidelijk dat 'terrorismebestrijding' de meest recente misleiding is om de dictatuur van de heersende klasse te legitimeren ten opzichte van het grote publiek. De "War on terror" wordt gebruikt om het volk met angst te manipuleren en zich achter de staat te verzamelen tegen 'de vijand'. De waarheid is echter dat de "War on Terror" enkel meer terreur voortbrengt. 'Terrorisme' en 'anti-terrorisme' zijn twee zijden van dezelfde munt.

Vandaag de dag worden de maatregelen die onder het mom van 'terrorismebestrijding' zijn doorgevoerd al ingezet tegen politieke activisten en huis, tuin en keuken vergrijpen. De grenzen vervagen steeds verder in de opmars naar een totalitaire politiestaat die het volk volkomen controleert. Dat is de ultieme consequentie; een staat die bepaald wat je mag denken, wat je mag doen en waarin enkel nog plaats is voor modelburgers die zich naar de wil van de heersende klasse schikken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten