vrijdag 15 februari 2013

Kraken: Nog steeds een legitiem aktiemiddel!

Kraken is het bezetten van vastgoed, zonder toestemming van de eigenaar.  Het is ontstaan als een reactie op de enorme woningnood tijdens de jaren '60. Tijdens de crisisjaren van '70 en '80 nam het kraken in populariteit toe en ontwikkelde zich een kraakbeweging met een overwegend "links" ideologisch karakter. Kraken als aktiemiddel is dan ook al lange tijd een onderwerp van hevige discussie binnen de nationale beweging. Op 1 oktober 2010 is kraken echter strafbaar gesteld door middel van de nieuw aangenomen kraakwet, maar dat maakt de discussie over de legitimiteit van kraken echter niet minder belangrijk.

Wij willen voorop stellen dat kraken GEEN exclusief recht van de "linkse beweging" is. Hoewel kraken van oudsher wordt geassocieerd met de "linkse beweging", heeft deze zeker niet het alleenrecht op de strijd voor woonrecht. De woonstrijd gaat ons ALLEN aan. In een tijd waarin volksgenoten vele jaren op lange wachtlijsten moeten staan om in aanmerking te komen voor een overbetaalde "sociale" huurwoning, waarin volksgenoten nog dakloos op straat zwerven en waarin vastgoed massaal wordt misbruikt door malafide huisjesmelkers en speculanten voor egoïstisch eigen gewin, is verzet een absolute plicht!

De onbegrensde overwinning van het kapitalisme heeft geleid tot een samenleving waarin geld nastreven tot hoogste doel verworden is. Winst en economische groei, hoe waardeloos ook, worden aanbeden, hebzucht en egoïsme zijn overal aanwezig. Ook het woonbeleid is slechts een nieuw pad voor de rijken geworden. De woningnood is enkel toegenomen door het beleid van huiseigenaren, geprivatiseerde woningcorporaties en institutionele beleggers, die woningen vanwege economische motieven slopen, om vervolgens niet te voldoen aan het terugbouwen van betaalbare sociale woningen. In hun visie zijn huizen immers geen primaire levensbehoefte voor het volk, maar slechts een product om winst op te maken. De woningnood stelt kapitalistische speculanten en huisjesmelkers in staat om de huurprijzen op te voeren om zo hun winsten te maximaliseren ten koste van het volk. Hiermee hebben zij hun eigendomsrecht verspeelt! Primaire levensbehoeften dienen niet geprivatiseerd te worden!

Diezelfde regering die verzaakt om het volk dat zij zegt te vertegenwoordigen, in de primaire levensbehoefte van woonruimte te voorzien, heeft nu dus een (kraak)wet ingevoerd die bescherming biedt aan speculanten en huisjesmelkers, die zichzelf verrijken door de balans van de woningvoorraad te verstoren. Kraken en andere vormen van protest tegen dit onrecht en tegen de uitbuiting van ons volk zijn dan ook een volledig legitieme vorm van verzet! Wonen is een absoluut recht voor iedere volksgenoot!

De kraakwet moet dan ook in het licht bezien worden van de repressieve wetgeving die de gevestigde orde gebruikt om het volk te onderdrukken. Door deze repressieve wetgeving maakt men iedere vorm van protest tegen het wanbeleid van de regering inzake het recht op wonen onmogelijk en worden de speculanten die ons volk uitbuiten beschermd. Het zal geen aanslag op "linkse" structuren of "AFA bolwerken" zijn , waarvan de meeste noemenswaardige vrijplaatsen al lange tijd opgekocht en gelegaliseerd zijn, maar een aanslag op het recht van ons volk om voor zichzelf op te komen en zich actief te verzetten tegen de gevestigde orde die haar bestaan en zelfbeschikking vernietigd! Het kapitalisme staat het op het lijf geschreven om volkeren aan zichzelf te onderwerpen, hen te onderdrukken en uit te buiten. Via repressieve wetgeving zoals de kraakwet, ontneemt zij het volk de middelen om zich actief te verzetten tegen de malafide praktijken van speculanten en huisjesmelkers, iets wat de staat zelf nalaat. Steun aan de kraakwet, is dus steun aan (nog meer) repressie!

De nationale beweging heeft de plicht om aan de woonstrijd deel te nemen. Een aktiemiddel als kraken dient dan ook niet onbenut gelaten te worden. Door te kraken kunnen nationalistische vrijplaatsen gerealiseerd worden, broeihaarden voor radicaal verzet. Bezet vastgoed kan woonruimte bieden aan volksgenoten, culturele en sociale initiatieven onderdak bieden en nog veel meer. De praktijk van nationale vrijplaatsen zoals "de Kazerne" in Eindhoven of bewegingen zoals Casa Pound, laten duidelijk zien dat kraken ook voor nationalisten nog steeds een legitiem en noodzakelijk aktiemiddel is. Met of zonder kraakwet, kraken gaat door!  Geen opmerkingen:

Een reactie posten