zondag 24 februari 2013

21-02-2013 Massabetoging tegen de "Di Rupo" regering in Brussel


Donderdag 21 februari vond er een massabetoging plaats in Brussel waar tienduizenden arbeiders (volgens officiële bronnen 40.000 betogers) uit binnen- en buitenland kwamen demonstreren tegen de sociale afbraak, de loonbevriezing en de bezuinigingen van de regering van President Di Rupo (en de EU). Een groep autonome activisten reisde naar Brussel af alwaar zij zich onder de demonstranten mengden, om daar de strijd van de arbeidersbeweging te ondersteunen.

Hoewel de betoging voornamelijk door de vakbondsbonzen georganiseerd was (ABVV, AVC en ACLVB), waren er ook diverse vrije krachten en onafhankelijke initiatieven aanwezig onder de betogers. Alhoewel de betogers er grotendeels in slaagden om het openbaar vervoer plat te leggen, bleef een nationale algemene staking helaas uit.


De massaontslagen bij internationale conglomeraten zoals "Ford Genk" en "ArcelorMittal" laten ons zien dat de economische delokalisering van bedrijven en gehele industrieën naar lage lonen landen, enkel ten gunste van de winst van een kapitalistische elite, funest is voor de eigen arbeidersklasse en het eigen volk. Het is dan ook noodzakelijk dat het volk weer grip op de eigen economie krijgt, om zo een rechtvaardig systeem van sociale harmonie te bewerkstelligen. Een economie die zich baseert op de noden van het volk in plaats van de portemonnee van de rijke bovenlaag.  

Hoewel de massabetoging in Brussel grotendeels door de bourgeois vakbonden werd georkestreerd, illustreerde de massale aanwezigheid van ontevreden arbeiders en symphatiserende activisten dat de arbeidersbeweging nog steeds leeft en nog steeds de potentie heeft zich wederom te ontwikkelen tot een revolutionaire kracht van betekenis, mits zij zich weet te bevrijden van het juk van de vakbondsbonzen en partijbonzen!

   
Geen opmerkingen:

Een reactie posten