vrijdag 14 december 2012

Nationaal Verzet en de Antikapitalistische strijd in Italië. Voor een Sociale Revolutie!


Sinds het begin heeft de Italiaanse beweging Resistenza Nazionale (Nationaal Verzet) zich ontwikkeld als een vorm van niet-hiërarchisch militant activisme dat geheel los staat van klassieke structuren zoals politieke patijen en gecentraliseerd leiderschap. Met het Europese Autonome Nationalisten front als voorbeeld probeert RN een nieuw soort betrokkenheid te uiten, een grassroots activisme, vaak individueel en onafhankelijk, waarin men geen leiders, bazen, secretarissen, managers, bezitters enzovoorts meer kent en waarin elke groep en alle individuele leden samen komen om gezamenlijk overeengekomen doelstellingen te bereiken.

Een soort van "militant voluntarisme" dat niet de "modieuze politieke tendensen" of het symbolische gestereotypeerde nationalisme volgt, maar zich baseert op radicale waarden en onherleidbare concepten met heterogene referenties. Dat nieuwe paden creëert evenals een nieuwe stijl van oppositie en daarmee een referentiepunt wordt voor eenieder die een echt alternatief zoekt voor het passieve accepteren van het systeem!

Geconfronteerd met de situatie van een economische, sociale en politieke ineenstorting kwam het antikapitalisme al snel naar voren als een mijlpaal in onze strijd. Het werd een belangrijk strijdfront voor RN activisten, een aanklacht tegen exploitatie, hebzucht, geweld, imperialisme van grote bedrijven, mondialisatie en de anti-democratische oligarchie, tegen de heerschappij van winst over de bescherming van onze leefomgeving, crimineel consumentisme en de vervreemding die wordt veroorzaakt door een systeem dat zich volledig baseert op hebzucht en egoïsme.

De nieuwe permanente structuur van het mondialistische kapitalisme (feitelijk noemen we deze situatie geen "crisis", omdat het geen tijdelijke situatie is, maar de nieuwe structurele realiteit van onze maatschappij) heeft een economische neergang van de Europese economie veroorzaakt die men in diverse naties, zoals in Italië, zwaar begint te voelen. Re-lokalisering, faillissementen en ontslagen vinden dagelijks plaats in onze natie en in vele andere Europese landen. Een geheel continent is haar industriële complex aan het verliezen en ondergaat in bijna algehele stilte de vernietigende effecten van decennia van economisch turbokapitalisme en mondialisering.

In 2009 begonnen de activisten binnen het RN front het Stop Capitalismo Netwerk (http://stop-capitalismo.blogspot.it ), een mix van projecten, activiteiten en propaganda die een sociale communicatie proberen te maken. Politiek en cultureel anti-kapitalisme voor een voortdurende campagne tegen kapitalisme en mondialisering om zo bewustzijn te verspreiden! Nationale antikapitalistische politiek komt vanuit het echte leven en de echte wereld en is dus noodzaak en geen theorie! Wij geloven dat zelfs als je groots denkt, het de kleine dingen zijn die je dagelijks doet die het verschil maken!

Al sinds het begin focust Stop Capitalismo haar aandacht op precariteit en de criminele flexibilisering, organiseert zij verschillende straatacties om mensen uit te nodigen zodat zij zich bewust worden van het feit dat deze situatie geheel nieuw en anders is dan wat we in het verleden gezien hebben. Een STRUCTURELE VERANDERING met negatieve effecten die decennia te voelen zullen zijn!

Wij denken dat het verspreiden van bewustzijn over de echte situatie de eerste stap richting Sociale Revolutie is! Kapitalisme heeft ons niets meer te bieden dan een eindeloze cirkel van precariteit, armoede, recessie en werkloosheid. Zonder het besef dat kapitalisme meer is dan enkel onbeduidend winkelen, grote winkelcentra en dom consumentisme, maar een systeem is dat enkel bestaat om winst te genereren in het belang van de bevoorrechten over de rug van alle anderen, een systematisch project van exploitatie van land en volk voor financieel gewin van een kleine elite ten koste van het leven van de massa, kunnen wij nog niet aan Revolutie denken!

Al deze ervaringen maken ons ervan bewust dat er een noodzaak is voor een convergentie van Europese nationale anti-kapitalistische strijd, de ware Europese nationale antikapitalisten hebben een gemeenschappelijke strategie en visie nodig. Dit leidde eind 2011 begin 2012 tot de geboorte van het ACN/AKN! Dit is de weg voorwaarts!

KAPITALISME is de doodsteek voor EUROPA! Sta niet aan de kant, maar sluit je aan bij de strijd!Geen opmerkingen:

Een reactie posten