vrijdag 12 augustus 2016

Repressie in Europa: Welke 'Rechtstaat'!?

Maar liefst 30 Europese inlichtingendiensten komen één keer per maand op een geheime locatie bijeen in Nederland. Initiatiefnemer hiervan is de AIVD, die momenteel het voorzitterschap geniet binnen de 'Counter Terrorism Group' - de voortzetting van de 'Club de Berne'.

Na iedere aanslag op Europees grondgebied wordt de repressie alsmaar verder opgevoerd. Voorloper in deze ontwikkeling is onmiskenbaar Frankrijk dat al lange tijd een van de strengste 'antiterreur' wetgevingen van Europa heeft. Het land kent dan ook een lange traditie van het preventief opsluiten van vermeende 'radicalen', waarbij verdachten soms wel tot vier jaar moesten wachten, alvorens hun zaak achter gesloten deuren behandeld werd. Sinds de aanslagen bij Charlie Hebdo, de Bataclan en recent nog in Nice, heeft de Franse staat haar repressieve bevoegdheden nog verder uitgebreid en de zgn. rechtstaat definitief in de koelkast gezet. Zo heeft de Minister van Binnenlandse Zaken momenteel de bevoegdheid om zonder tussenkomst of controle van de rechterlijke macht, verdachten onder huisarrest te plaatsen, huiszoekingen te laten verrichten, de avondklok in te stellen en publieke gelegenheden te sluiten. In de drie maanden na de aanslagen in Bataclan werden er in Frankrijk maar liefst 3289 huiszoekingen verricht, waar bij slechts 28 gevallen aanwijzingen werden gevonden voor enige betrokkenheid bij terroristische activiteiten.

President Hollande inspecteert zijn moordcommando's 

Duitsland kent in veel opzichten een wat 'politiek-correcter' beleid. Tot op heden heeft de Duitse regering afgezien van de harde Franse maatregelen. Het land kent echter wel al een reeks strenge repressieve wetten die ingezet kunnen worden tegen 'radicale' organisaties. Zogeheten 'onverdraagzame organisaties', zelfs als deze niet expliciet tot geweld oproepen, kunnen rekenen op een verbod. Zo werden enige tijd geleden de Moslimbroederschap en enkele andere Salafistische organisaties op deze gronden ('onverdraagzaamheid') nog verboden. Anderzijds gebruikt de Duitse staat precies dezelfde wetgevingen om aan de lopende band radicaal-nationalistische organisaties te verbieden. Recent nog vonden er meer dan 60 huiszoekingen plaats bij mensen die zich op sociale media kritisch hadden uitgelaten over het Duitse asielbeleid. In buurland Oostenrijk zien we vergelijkbare ontwikkelingen. Daar werd juli j.l. Mirsad Omerovic, een Bosnische moslim, nog veroordeeld tot maar liefst 20 jaar (!) wegens "het ronselen voor de jihad."

Duitse anti-terreur eenheid valt Moskee binnen 

De meeste van deze repressieve wetten worden bewust vaag geformuleerd, zodat deze zo ruim mogelijk geïnterpreteerd kunnen worden. Misbruik ligt dus op de loer. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er steeds meer situaties bekend worden waarbij de zgn. 'anti-terreur' wetgevingen worden toegepast voor geheel andere zaken, zoals bijvoorbeeld bij politieke oppositie tegen de gevestigde burgerlijke orde. Zo werden vorig jaar november tijdens de VN-klimaatconferentie in Frankrijk verschillende activisten onder huisarrest geplaatst. Afgelopen mei gebruikte de Franse staat wederom haar repressieve bevoegdheden om vermeende 'radicale' activisten er van te weerhouden om deel te nemen aan de protesten tegen haar omstreden arbeiderswet (de Loi El Khomri/Loi Travial - zie elders op dit blog).


Gewapende marechaussee patrouilleren op Schiphol  

De nieuwe repressieve 'anti-terreur' wetgeving zorgt er voor dat alle waarborgen tegen de schending van mensenrechten komen te vervallen. Zonder enige tussenkomst van de rechter worden talloze mensen op basis van roddels preventief gearresteerd, onder huisarrest geplaatst en/of lang vastgehouden in detentie. De allerlaatste resten van de burgerlijke 'rechtstaat' lijken hiermee definitief achter de horizon te verdwijnen. Ook Nederland lijkt er niet aan te ontkomen. De druk op het Nederlandse 'antiterreur' beleid wordt met iedere aanslag in Europa groter. Nederland kent al de nodige repressieve wetten en bevoegdheden, al gaan deze wellicht nog niet zo ver als in Frankrijk en Duitsland. Echter, zodra er op Nederlands grondgebied een aanslag gepleegd wordt, zullen deze zware repressieve maatregelen ook hier maar al te snel hun intrede doen. Wees gewaarschuwd!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten