maandag 23 maart 2015

Blockupy 2015: Activisten uit geheel Europa zetten het bankwezen op hun plaats

*Actieverslag van het Anti-Kapitalistisch Netwerk (ACN/AKN)


HOE EEN DAG MET EEN GEWELDIGE START AFLIEP MET EEN SISSER 


De opening van het gloednieuwe 183m hoge en 1.3 miljard (!) kostende gebouw van de Europese Centrale Bank (ECB) op woensdag 18 maart was een gedenkwaardige. Een kleine honderdtal van politici en economen (zoals de ECB-president Mario Draghi, de Hessische Minister van Economie Tarek al-Wazir (Grüne) en de Frankfurtse burgemeester Peter Feldmann [SPD – sociaaldemocraten!]) kwamen toezien hoe Mario Draghi als openingsceremonie een blauw lint door knipte. Buiten waren al vanaf ongeveer 06:00 die ochtend de straten in Frankfurt-Oost in zware rook gehuld. 350 opgepakte demonstranten, 200 gewonden, 7 in brand gestoken politiewagens en 94 gewonde agenten (!) kenmerkten dit vierde Blockupy evenement deze dag.

Honderden autonomen uit West- en Zuid-Europa zijn in de ochtend in groepjes van 50-100 man de stad ingegaan, traditioneel gehuld als Zwart Blok (of zoals ± 350 Italiaanse autonomen in het blauw, als onderdeel van de ‘vijf vinger’ tactiek deze dag, gehuld met ‘Viva la Commune’ shirts – “blauwe autonomen” die op zijn minst net zo gevaarlijk als alle andere militanten bleken te zijn!). Glaswerk in tram- en bushaltes en andere panden zoals banken sneuvelden, wegblokkades werden opgeworpen, zodat een duidelijk signaal werd afgegeven dat het geweld van het bankenwezen naar de Europese bevolking toe niet langer geduld dient te worden, en dat dit geweld ook alleen maar met geweld beantwoord kan worden. Het staatsapparaat, bestaande uit ± 8.000 smerissen, kreeg te maken met een regen aan stenen, pyro’s, flessen (gevuld met een bijtend zuur) en andere projectielen. 


Het lukte de Duitse autonomen zelfs om hun eingekesselte Italiaanse kameraden met behulp van harde aanvallen op de smerissen te bevrijden!

De brandweer die de brandende blokkades wilde blussen en opruimen, kon ook rekenen op hevig verzet van de militanten - Laat de ECB maar eens de onvrede door hun werk voelen in hun thuisbasis!

De boodschap was dan ook duidelijk:

Tegen de bezuinigingspolitiek – Tegen de ECB, tegen de Trojka!


Ook een Nederlandse delegatie, deel uitmakend van het overkoepelende Europese Antikapitalistisch Netwerk (ACN/AKN), reisde dan ook naar Frankfurt/M om ter plekke aanwezig te zijn bij dit groots aangekondigde protest om de infrastructuur om de ECB heen plat te leggen. 

De redenen van de ACN-afgevaardigden om te gaan waren dan ook: 

- De ECB – als onderdeel van de grotere Trojka – is een meedogenloze · onderdrukker van de arbeidersklasse wereldwijd;

- Stop de geldkapitaal leningen aan regeringen in andere landen om liberale economische hervormingen terug te eisen;

- Stop deze voorwaarden van loonbevriezingen, pensioensleeftijdsverhogingen, sociale afbraak etc.;

- Stop deze vorm van Verelendung van het proletariaat, naast de dagelijkse uitbuiting van hun meerwaarde!

Terecht dan ook dat bijv. honderden Griekse activisten zijn afgereisd om hun sociale onvrede te uiten tegen de ECB (als hét symbool van de Duitse agressie tegen het Griekse volk). Het teken dat niet iedereen trapt in de ”linkse” politieke truc van de bourgeoisie – “Fuck Syriza!”

Met deze korte introductie van de ochtend was het meest militante gedeelte van het Blockupy protest dan ook wel gedaan. De militante acties van de autonomen die in de ochtend uit het “niets” vernietigend opdoken, verdwenen tegen het begin van de middag net zo plots als dat ze kwamen. De stadsguerrilla had zijn werk weer gedaan. De ECB was gewaarschuwd. Daar waar enkele kleine groepjes militanten en aanhangenden zich nog verder in Frankfurt waagden, werden zij opgejaagd en verdreven. Zo ebde de golf van geweldig militant verzet zich langzaam uit de straten weg.

Echter, in het centrum van Frankfurt/M protesteerden ±8.000 deelnemers vreedzaam onder de warme zon. Er heerste een “goede” sfeer – precies zoals de organisatie van Blockupy, het stadsbestuur van Frankfurt/M en de smerissen het wilden zien. Met passiviteit werd de onvrede getoond tegen de hedendaagse Europese politiek.

De smeris kon gemakkelijk de Kundgebung omsingelen en alles en iedereen controleren, geheel volgens het politie boekje/programma.

De gehele bonte mix van de Blockupy betogers is dan ook deze keer weer een direct opvallend kleinburgerlijk verschijnsel. Blockupy bleek ook nu wederom een groots massa evenement te zijn (± 8.000 deelnemers verzamelden zich in het centrum, (±10.000 over de gehele dag), dat voor brede lagen van de maatschappij toegankelijk was. 

Anarchisten, communisten, studenten, LGTB, veganisten, ‘Anti-Deutsche’, Antifa, antiglobalisten, anti-imperialisten, alternatieve subculturen, etc. – allen konden kritiekloos door elkaar heen lopen. Totaal verschillende ideologieën overlapten elkaar constant. 

Maar hoe kunnen deelnemers met EU- en Israël-vlaggen gerijmd worden met andere aanwezige ideologieën als ‘anti-EU politiek’ en ‘vrijheidsbewegingen’ politiek? 


Welke richting moet deze Beweging nou precies opgaan?

Interessanter aan de middag was wel de vakbondsdemonstratie van de DGB verderop in de stad. Bestaande uit ±3.000 deelnemers (10 maal zoveel als de DGB verwacht had), gaf deze demo meer “arbeiderspolitiek” aan het Blockupy concept. “Voor ons vakbonden is het onacceptabel dat de Trojka in de CAO-politiek graait”, aldus de Frankfurtse DGB-bons Harald Fiedler. “Daarom zijn we solidair met onze collega’s in Griekenland, Italië en Spanje”. Zijn opmerking dat door het geweld de politieke boodschap van deze dag vervaagde is discutabel. 

Wel kan het een en ander beter geanalyseerd en verduidelijkt worden omtrent Blockupy:

- Zo dient niet alleen het financierskapitaal (lees; de Trojka) aangevallen te worden door ‘Blockupy’. Deze is slecht een deel van het kapitalisme (net als het industriekapitaal dat óók is);

- Niet een rebellie van een vage brede onderlaag in de maatschappij, geen volksrevolutie, dient te worden gepropageerd. Dit kan enkel leiden tot een burgerlijke revolutie; 

- Er moet een duidelijke aanwezige militante arbeidersmassa zijn, er moet een duidelijke “arbeiderspolitiek” gevoerd worden;

- Alleen de arbeidersklasse kan de huidige kapitalistische maatschappelijke verhoudingen doen omverwerpen naar het socialisme toe;

- Ook dienen de vakbonden en revolutionaire cellen meer in de bedrijven en werkplaatsen geankerd te zijn. Transport en bouw gingen gewoon door in de rest van Frankfurt/M! Niets van dat alles lag plat! 

- Een overbrugging van een breed gedragen Beweging als Blockupy naar een militante arbeidersbeweging kan dan ook alleen maar dé weg naar een revolutie zijn. 

Een variabele menigte, met wat lijkt wel gemeenschappelijke woede, maar totaal verschillende doelen

Conclusie: Niets is een probleem bij Blockupy, alles kan door elkaar gemixt worden. Ongeacht of het een het ander uitsluit of niet. Behalve natuurlijk de aanwezigheid van antikapitalistische “neonazi’s” (lees; anti-financierskapitaal/anti-bankenwezen), hier word een groot drama van gemaakt. (De ACN-afgevaardigden hebben zelf géén activiteiten van zogeheten “neonazi’s” waargenomen; behalve oproepen die eerder verspreid waren vanuit de NS-Beweging om zich bij Blockupy aan te sluiten*).

Kortom: De militante clashes tussen autonomen en de smerissen zijn toe te juichen, Klasse tegen klasse! Een massabeweging die niet wordt geleid door een ‘Workers Vanguard’, een arbeidersvoorhoede, is echter niet revolutionair:

NAAR DE ALGEMENE STAKING!

LEG DE KAPITALISTISCHE INFRASTRUCTUUR PLAT! 

ALLE MACHT AAN DE ARBEIDERS!


______
* Zo zijn er vanuit “neonazi” gelederen wel enkele berichten vrijgegeven dat er acties zijn uitgevoerd op deze woensdag. Ook zouden er volgens verschillende Duitse persbronnen door “neonazi’s” aanslagen op asielzoekerscentra en jeugdcentrums zijn gepleegd. Iets wat meer op een doorzichtige truc lijkt om deze, in een ruis van woede per vergissing kapot gemaakte panden door militante “linkse” autonomen, in de schoenen van “neonazi’s “ te schuiven. 

Hoe de feiten dan ook mogen zijn, het ACN (als nationaalrevolutionairen zijnde) keuren deze doelwitten echter af! Dit heeft niets met antikapitalistisch verzet te maken!

Wel moeten we de antikapitalistische agitatie op deze dag door de kameraden uit Rhein-Main toegejuicht worden. Bedankt voor jullie bijdragen! 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten