maandag 29 december 2014

Stop de collaboratie met imperialisten! Geen Amerikaanse oorlog tegen ISIS!

De Amerikaanse bombardementen op de reactionaire ISIS strijders, is de laatste episode in de imperialistische oorlogen en bezettingen die Irak en andere delen van het Midden-Oosten ten deel zijn gevallen en die een eindeloze spiraal van etnisch en religieus geweld aan hebben gewakkerd. Sinds de aanvang van de militaire operaties tegen ISIS in noordelijk Irak op 8 augustus jongstleden, zijn talloze burgers en honderden strijders gedood.

Op cynische wijze werd deze imperialistische campagne gestart in de naam van "humanitaire" steun aan de Sjiieten, Koerden, Christenen, Jezidi's en andere bevolkingsgroepen die bedreigd werden door ISIS. Uiteraard is deze imperialistische aanval er enkel op gericht om de Amerikaanse machtsgreep over het Midden-Oosten te verstevigen, hiermee biedt de Obama administratie het vooruitzicht op nog vele jaren meer oorlog en geweld. Het is dan ook de plicht van klassenbewuste arbeiders wereldwijd om zich te verzetten tegen de bombardementen en alle andere oorlogen en bezettingen uitgevoerd door de imperialisten. Handen af van Irak en Syrië! Alle Amerikaanse troepen weg uit het Midden-Oosten!

Sinds de aanvang van de militaire operatie tegen ISIS hebben de Iraakse regeringstroepen en de Koerdische pesh merga strijders in Irak zich bij de Amerikaanse troepen aangesloten, zoals zij jaren eerder ook al tijdens de Amerikaanse bezetting deden. Meer recent hebben Syrisch-Koerdische nationalisten eveneens een verraderlijke alliantie gesloten met de VS tijdens de strijd voor Kobani in het Noorden van Syrië. Hier vervulden zij de rol van spotters voor de imperialistische luchtaanvallen en coördineerden zij de troepenbewegingen. Het feit dat al deze krachten in principe "boots on the ground" zijn voor de imperialistische interventie betekent dat nationaal-revolutionairen een militair kamp met ISIS delen wanneer zij de imperialisten en hun bondgenoten als doelwit hebben, inclusief de Syrisch-Koerdische nationalisten, de pesh merga, de regering in Bagdad of de Sjiitische milities die een pact met de duivel gesloten hebben. 


In het geval van Kobani kwam op 16 september de hoofdzakelijk Koerdische bevolking onder belegering van ISIS. Meer dan 200.000 mensen werden gedwongen om de grens van Turkije over te vluchten. De Koerdische Democratische partij (KDP) en hun gewapende tak de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG), die gelieerd zijn aan de Koerdische Arbeiderspartij in Turkije (PKK), verleenden hun diensten aan Washington toen deze in oktober besloten om ISIS uit Kobani te verdrijven. 

Het spreekt voor zich dat wij als nationaal-revolutionairen het ultra-reactionaire sociale en politieke programma van ISIS geenszins ondersteunen. Wij veroordelen dan ook de wreedheden volledig. ISIS is zelf een creatie van het imperialisme dat voortkomt uit het etnische en religieuze geweld dat door de Amerikaanse bezetting aangewakkerd werd. Hun voorgangers waren de Jihadi's die vochten in de door de CIA-gesteunde oorlog tegen de Sovjet Unie in 1980. Washington kan dan ook gemakkelijk van front wisselen en ineens weer ISIS gaan steunen onder bepaalde omstandigheden - bijvoorbeeld tegen het regime van Assad in Syrië dat ondanks al haar inspanningen om erin te komen, nog steeds geen onderdeel is van de Amerikaanse militaire alliantie. 


Vandaag de dag echter bestrijdt ISIS de nuttige idioten van het Amerikaanse imperialisme, de belangrijkste vijand van de arbeiders wereldwijd. Een tegenslag voor de VS is dat Syrië wellicht een tijdelijk halt kan roepen aan haar militaire avonturen, mede door een toenemende oppositie in eigen land. Een dergelijke oppositie wakkert de vlam aan die moet ontbranden voor de klassenstrijd tegen de kapitalisten die in hun zoektocht naar alsmaar grotere winsten de arbeiders neerslaan en onderdrukken. 

We verdedigen het recht op nationale zelfbeschikking voor het Koerdische volk, dat wordt onderdrukt door de bourgeois regimes in Iran, Irak, Syrië en Turkije. Echter in zowel Irak als Syrië - net als in Irak na 2003 toen de Koerdische Democratische Partij (KDP) en de Patriottische Unie van Koerdistan handelden als adjuncten van de Amerikaanse bezetting - hebben de nationalistische partijen de strijd voor zelfbeschikking ondergeschikt gemaakt aan hun rol als imperialistische collaborateurs. Opkomen voor de Koerden in het hedendaagse conflict kan enkel leiden tot steun aan imperialistische plunderingen. Hun collaboratie met de imperialisten is tegengesteld aan de zaak voor de nationale bevrijding van Koerdistan, die enkel bereikt kan worden door de omverwerping van de vier kapitalistische staten in de regio en de opbouw van een Socialistische Koerdische Radenrepubliek. 

Tijdens protesten van Koerdische nationalistische groepen in Nederland, Duitsland en in andere landen hebben zij openlijk steun uitgesproken voor de Amerikaanse luchtaanvallen in Syrië en eisten dat de imperialisten de Syrische Koerden zouden bewapenen. Deze oproep vond veel echo bij linkse reformisten wereldwijd, die geloofwaardigheid geven aan de "humanitaire" schijn voor deze imperialistische moordcampagne. Deze zogenaamde "antikapitalisten" roepen hun respectievelijke regeringen op om de Koerden in Kobani te bewapenen. 


Duizenden Koerden hebben gehoor gegeven aan de oproep van de PKK om in Istanbul en andere Turkse steden te demonstreren, om zo druk op het regime van Erdogan uit te oefenen om de strijd in Kobani militair te steunen. Meer dan 30 demonstranten werden hierbij door de Turkse smeris vermoord. Tot op heden heeft Erdogan geweigerd om toe te treden tot de fragiele coalitie, van o.a. Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Australië alsmede Saoedi-Arabië en andere landen uit het Midden-Oosten onder de leiding van de VS. Voor de Turkse regering zijn de belangrijkste vijanden het regime van Assad in Syrië en de Koerden. Onder druk van het witte huis heeft Turkije wel de Iraakse pesh merga via Turkije doorgang geboden tot Kobani, waar Erdogan hoopt dat zij de groepen die aan de PKK verbonden zijn onder de duim weten te houden. 

Door hun ziel te verkopen aan de imperialisten en verschillende regionale bourgeois regimes, steunen de Koerdische leiders de verdeel-en-heers strategie die onvermijdelijk zal leiden tot nog meer etnische en religieuze spanningen die gebruikt worden om de Koerdische massa's te onderdrukken. Een voorbeeld hiervan was de moorddadige militaire aanval van Amerika op de Iraakse stad Falluja in 2004, waar Koerdische strijders een prominente rol speelden. Omdat de aanval tegen de Soennitische bevolking gericht was, wakkerde de strijd om Falluja de vlam aan die uiteindelijk leidde tot de opkomst van de Soennitische opstand onder het vaandel van ISIS. Het is het Koerdische volk dat eens te meer betaalt voor de misdaden van hun leiders. 

De vicieuze cirkel van oorlogen, bezettingen en etnisch geweld in het Midden-Oosten, met het vooruitzicht op talloze jaren meer vernietiging en slachting, is een flagrante manifestatie van de barbaarsheid van de kapitalistische wereld orde waarbinnen de Amerikaanse leiders een overheersende macht hebben. Het doel van nationaal-revolutionairen in de buik van het imperialistische beest is om het proletariaat te laten begrijpen dat het de sociale macht en het historische belang heeft om de kapitalistische heerschappij van binnenuit te vernietigen door een socialistische revolutie! Geen opmerkingen:

Een reactie posten