vrijdag 26 april 2013

NGO's: Instrumenten van het Imperialisme


Door de gehele geschiedenis heeft de gevestigde orde, die uit een kleine minderheid bestaat, altijd vertrouwd op het staatsapparaat en sociale instituties (zoals de kerk) om hun macht, winsten en privileges te behouden. In de recente geschiedenis zien we echter de opkomst van een nieuw soort sociale institutie in de vorm van "niet-gouvernementele organisaties", beter bekend als NGO's. Deze NGO's dienen eenzelfde functie als de sociale instituties van weleer, namelijk het uitoefenen van controle en ideologische mystificatie.
Voorbeelden van dit soort “nieuwe” organisaties zijn mensenrechtenorganisaties zoals "Amnesty International", of liberaal-democratische organisaties zoals de "National Endowment for Democracy". Momenteel zijn er wereldwijd ongeveer 50.000 van deze NGO's die ongeveer 10 miljard aan subsidies ontvangen van de internationale financiële instituties. In veel gevallen zijn deze organisaties in samenwerking met corporate en financiële topmannen, direct of indirect verantwoordelijk voor beleidsbeslissingen die miljoenen mensen beïnvloeden.
NGO's zijn invloedrijke belangrijke politieke en sociale spelers, die zich met name in de derde wereld manifesteren - in Oost-Europa, Zuid-Amerika, Afrika en Azië - maar eveneens een sterke binding hebben met hun belangrijkste financiers in Europa en de Verenigde Staten. Door de overtuigingskracht van deze organisaties met hun economische en politieke macht, blijft enige vorm van kritiek richting de NGO's, hun negatieve uitwerking en hun verbondenheid met het kapitaal, vanuit linkse organisaties uit de zogenaamde "progressieve wereld" met haar democratische mensenrechten retoriek, grotendeels uit. Men kan zelfs met recht stellen dat de NGO's erin geslaagd zijn om de linkse beweging en haar organisaties voor een groot deel te infiltreren, met name haar ambitieuze intellectuele strategisten en organisatorische leiders die hun slecht betaalde idealen verruilden voor een goedbetaalde baan binnen een NGO.

Een aanzienlijk deel van de kritiek vanuit de linkse beweging beperkt zich dan ook tot die instituties (IMF, Wereldbank, Multinationals, enz), die de economische agenda bepalen voor de uitbuiting van de wereld. Hierbij wordt echter vergeten dat deze uitbuiting ook op socio-politiek niveau plaats vindt en dit is nu juist waar NGO's een centrale rol spelen. Enerzijds bekritiseren NGO's vermeende dictaturen en mensenrechtenschendingen en anderzijds werken ze met radicale socio-politieke bewegingen samen om volksbewegingen te laten collaboreren met de kapitalistische belangen die hun instituties en projecten financieren.
Met de opkomst van nationale en revolutionaire bewegingen die de imperialistische hegemonie bedreigen, schieten de NGO's al snel als paddestoelen uit de grond. Volksopstanden worden gefinancierd en gemanipuleerd met miljoenen aan fondsen vanuit buitenlandse agentschappen. Onder de sluier van "constructieve projecten" rekruteren NGO's lokale leiders en groepen om "de realiteit van het neoliberalisme" te omarmen. Terwijl het IMF en de Wereldbank privatiseringen van bovenaf opleggen, werken NGO's met hen samen door voor een privatisering vanaf de basis te pleiten.
In werkelijkheid zijn NGO's geenszins niet-gouvernementele organisaties. Zij worden direct of indirect gesubsidieerd door overheden of worden gefinancierd door corporate privé fondsen. Hun programma's worden niet bepaald door lokale initiatieven of nationale groepen, maar door buitenlandse donoren die de prestaties van de NGO's meten volgens hun eigen criteria en belangen. NGO's bevorderen een cultureel en economisch imperialisme; het globalisme. De agenda van NGO's loopt dan ook grotendeels synchroon met dat van het Westers globalistisch-imperialisme. Wil ditzelfde Westers globalistisch-imperialisme een regime omverwerpen, dan zullen NGO's eenzijdig de nadruk leggen op de vermeende mensenrechtenschendingen of het ondemocratisch karakter van dat regime, om zo de weg voor militaire interventie vrij te maken. Projecten worden vormgegeven volgens de richtlijnen en prioriteiten van imperialistische instituties en conform neoliberale maatstaven.
Het is geen toeval dat waar NGO's dominant werden binnen bepaalde naties of tijdens volksopstanden, onafhankelijke revolutionaire actie afnam en het neoliberalisme onbetwist bleef. De groei van NGO's valt samen met de globalisering, de verspreiding van het neoliberalisme en de toename van de armoede wereldwijd. Revolutionaire bewegingen en regimes zijn geneutraliseerd, en sociale bewegingen geïnfiltreerd  door NGO's. De algemene filosofie van de NGO’s is om zogenaamde “solidariteit” te transformeren in collaboratie met- en onderwerping aan het neoliberale globalistische systeem.
De concentratie van kapitaal en de groei van economische ongelijkheid neemt enkel toe dankzij de “zelfhulp” die de NGO’s bieden met hun micro ondernemingen. Terwijl instituties zoals de Wereldbank en het IMF de agrarische wereldhandel, die miljoenen boeren uitbuit en hectares aan land vergiftigt, exporteren, financieren ze tegelijkertijd de NGO’s en hun microprojecten. Deze ideologie van zogenaamde “solidariteit” verbindt de armen aan de basis via NGO’s met de neoliberalen aan de top. Zij fungeren als intellectuele politiemannen die definiëren wat acceptabel onderzoek is en die perspectieven over nationale bevrijding of klassenstrijd eruit filteren. Nationalisten en andere revolutionairen worden gestigmatiseerd als “extremisten”, terwijl de NGO’s zichzelf als “sociale wetenschappers” presenteren.
Dus hoewel de NGO’s op het eerste gezicht nobele en oprechte initiatieven lijken te zijn, dienen zij een meer duister doel. Met hun globalistische retoriek en fondsen vanuit de corporate wereld vormen zij de “radicale vleugel” van de gevestigde neoliberale wereldorde. De NGO is slechts een nieuwe strategie van het imperialisme; terwijl het IMF en de Wereldbank de nationale elites vanaf de top bewerken om zo de economie te plunderen, zorgen de NGO’s voor aanvullende activiteiten aan de basis waar zij de onvrede die door het plunderen van de economie ontstaat, neutraliseren of fragmenteren. Laat eenieder die zich met de mensenrechten retoriek van NGO’s zoals “Amnesty International”, “National Endowment for Democracy” en aanverwante organisaties bedient zich hiervan bewust zijn…    
    

Geen opmerkingen:

Een reactie posten