dinsdag 6 september 2011

Kapitalisme Bestrijden! Voor een Nationaal en Socialistisch Nederland!Het is 2011 en de problemen in Nederland, Europa en de gehele wereld zijn dreigender dan ooit. Een spiraal van afhankelijkheid, uitbuiting, imperialisme, geweld, armoede en oorlog verspreidt zich op een niet langer te negeren wijze over de gehele planeet en over iedere levende natie. Je kunt zien hoe mensen over de gehele wereld gevangen zitten in deze neerwaartse spiraal. Politici verkopen de gerechtigheid en het bezit van hun burgers ter gebruik van de grote investeringsmaatschappijen en de kleine rijke elite die het creëren van een “Nieuwe Wereld Orde” als hun voornaamste doel zien.

Maar er zijn ook mensen die deze problemen niet accepteren, problemen gecreëerd door anderen en die een nieuwe rechtvaardige toekomst willen creëren door middel van nieuwe en functionele ideeën voor de naties waartoe zij behoren. Over de gehele wereld, in ieder continent, in ieder land en in iedere stad bestaan dit soort mensen. Hun nationale en sociale ideeën zijn de gemeenschappelijke basis tegen de ontelbare tegenstanders en de verantwoordelijke politici. Dit idee verenigd niet alleen de critici van kapitalisme, liberalisme en globalisering, maar erkent ook dat deze ideologieën en haar voorvechters de grootste veroorzakers van de problematiek in onze wereld zijn!

Dat het kapitalisme wereldheerschappij nastreeft is geen hatelijke toerekening, maar valt juist samen met de innerlijke logica van het kapitalisme. Onder de druk om de enorme hoeveelheden van fondsen en winsten te realiseren, is het geconcentreerde financiële kapitaal  gereed voor een allerlaatste gevecht om de globale markt op te richten, die alle nationale economieën en gemeenschappen moet vervangen. Wereldwijd willen zij alle nationale structuren afbreken en alle grenzen open gooien. Een wereld van duizenden verschillende naties moet veranderen in één wereld vol apen, een wereld waarin mensen naar hun tv staren terwijl ze junkfood eten, waarin mensen alle propaganda van het groot kapitaal slikken.

Ongereguleerde vrije handel en oneindige stromen van buitenlandse arbeiders vernietigen de natie als sociale beschutting. De kapitalistische “natie” vervalt tot een economische locatie van kapitaal en een smeltkroes vol migratie. De kapitalistische “naties” slachten elkaar af in een vernietigende rivaliteit om buitenlandse investeerders aan te trekken door de eigen sociale, economische en milieu beschermende systemen af te breken. Zoals we in Nederland en vele andere landen ter wereld kunnen zien vernietigd het kapitalisme normen, waarden en tradities uit naam van het cultuurloze materialisme.


Globalisering

Kapitalisme is nooit een rechtvaardig systeem geweest, maar het was altijd onderhevig aan etnisch culturele, politieke en sociale omstandigheden binnen verschillende landen, deze beperkingen worden nu langzaam maar zeker opgelost door globalisering. Het onafhankelijke internationale kapitaal vernietigt elke vorm van gouvernementele controle, beroofd landen van hun mogelijkheden om eigen beslissingen te nemen en onafhankelijk op te treden door een legio aan kapitalistische regels zonder tussenkomst van een democratisch geïnstalleerde overheid. Door de globale aanval op de universele principes van nationaal terrein, soevereiniteit en nalatenschap, vernietigt globalisering de enige functionele systemen van de volksoverheden ten gunste van anonieme supranationale en machtige globale netwerken.

In Nederland is het succes van dit programma overduidelijk; terwijl politici claimen dat ze machteloos zijn en op hun best retorisch kritiek hebben, bereiden juist zij de weg voor; de weg voor kapitalistische uitbuiting door wetten en administratie. Dit is een duidelijke verificatie van de allang bewezen erkenning dat de zittende politici van het koninkrijk der Nederlanden niets meer zijn dan slaven van het groot kapitaal, die het verval van onze Natie nastreven.

De globale beweging van geld en goederen, zonder enige douane of barrière, dwingt de welvarende landen in het noorden om een concurrentie strijd aan te gaan met de lage lonen landen in de derde wereld. Vrije markt leidt zonder twijfel tot het conformeren van de leefomstandigheden op de laagste sociale en ecologische schaal en tot een afbraak van de nationale markt en vernietiging van de sociale systemen.

In de nieuwe financiële wereld orde jagen mensen als gokkers op de hoogste winsten, maar de investeringen creëren geen nieuwe banen. Door middel van de grenzeloze mobiliteit van goederen en kapitaal persen de globale financiers speciale voorwaarden van de nationale staten af in voordeel van hun eigen belangen. Globalisering en georganiseerde economische misdaad zijn feitelijk hetzelfde, anders kan men het niet omschrijven. Een voorbeeld hiervan zijn de Nederlandse werkgevers die dreigen om banen naar het buitenland te verplaatsen om werknemers zover te krijgen om akkoord te gaan met nog lagere lonen en onbetaald overwerk. De kosten om te leven stijgen als gevolg van kapitalisme en globalisering, terwijl aan de andere kant duizenden Nederlanders werkloos worden; de armoede en sociale isolatie ingedreven. Het kapitaal geeft totaal niet om de aarde, om mensen of om sociale standaarden. Dit simpele feit toont het vooruitzicht dat alleen meedogenloze zakenmannen een zonnige toekomst tegemoet kunnen zien en dat de weggekwijnde naties zullen moeten overleven op hun liefdadigheid.


Problemen, overal waar je kijkt

Liberale politiek raakt meer en meer geïnternationaliseerd. Men hoeft geen autochtone werknemers meer in te huren tegen hoge lonen, je kunt werknemers immers tegen dumpprijzen “kopen” over de gehele wereld.  Steeds minder mensen krijgen een vast contract dus ook op dit vlak nemen de lonen af.  Door middel van meerdere, eveneens slecht betaalde, baantjes proberen werknemers hun hoofd boven water te houden. Aan de andere kant kunnen door de lage prijzen en kosten in het eigen land de concurrerende allochtone werknemers hun families thuis wel onderhouden.

De zelfvoorzienendheid van naties wordt vernietigd en vervangen door afhankelijkheid van export. De lokale economie heeft geen baat bij nieuw gecreëerde banen, enkel de grote bedrijven die handelen op de globale markt halen hier hun voordeel uit. Met de toename van massawerkeloosheid, de corrosie van onze sociale systemen door laag betaalde gastarbeiders, het uitbesteden van werk aan het buitenland, de vernietiging van onze lokale economie door import, het overhandigen van publieke sectoren aan internationale speculanten, gigantische rente betalingen aan het groot kapitaal, het inkrimpen van sociale contributies, buitensporige belastingen, de verwaarlozing van complete wijken, explosief toenemende misdaad, het opofferen van Nederlandse soldaten voor buitenlandse belangen, ongelofelijke huldebetuigingen aan supranationale organisaties, verliest de Nederlandse staat haar aureool van rijkdom en economische sociale gerechtigheid, welvaart en stabiliteit.

Daarom roepen wij iedereen op deze campagne te steunen!

Meer informatie: Kapitalisme Bestrijden!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten